Lavrentiy Beriya

Please add an image!
Birth Date:
29.03.1899
Death date:
23.12.1953
Person's maiden name:
Lavrentiy Pavlovich Beria
Extra names:
Lavrentijs Berija, ლავრენტი ბერია, Lavrenti Beria; Лаврентий Павлович Берия;, Лаврентий Берия, Лавре́нтий Па́влович Бе́рия, ლავრენტი პავლეს
Categories:
Bolshevik, Communist, Communist Party worker, Marshal, Repression organizer, supporter, WWII participant
Nationality:
 georgian
Cemetery:
Moscow, Donskoy Cemetery

Lavrentiy Pavlovich Beria  was a Soviet politician, Marshal of the Soviet Union and state security administrator, chief of the Soviet security and secret police apparatus (NKVD) under Joseph Stalin during World War II, and Deputy Premier in the postwar years (1946–1953).

Beria was the longest lived and most influential of Stalin's secret police chiefs, wielding his most substantial influence during and after World War II. He simultaneously administered vast sections of the Soviet state and served as de facto Marshal of the Soviet Union in command of the NKVD field units responsible for anti-partisan operations on the Eastern Front during World War II, as well as for acting as barrier troops and the apprehension of thousands of "turncoats, deserters, cowards and suspected malingerers". Beria administered the vast expansion of the Gulag labor camps and was primarily responsible for overseeing the secret defense institutions known as sharashkas, critical to the war effort. He also played the decisive role in coordinating the Soviet partisans, developing an impressive intelligence and sabotage network behind German lines. He attended the Yalta Conference with Stalin, who introduced him to U.S. President Franklin D. Roosevelt as "our Himmler". After the war, he organized the communist takeover of the countries of Central Europe and Eastern Europe. Beria's uncompromising ruthlessness in his duties and skill at producing results culminated in his success in overseeing the Soviet atomic bomb project. Stalin gave it absolute priority and the project was completed in under five years in no small part due to Soviet espionage against the West organized by Beria's NKVD.

Lavrenti Beria: the architect of fear - Searching for the Truth

Beria was promoted to First Deputy Premier, where he carried out a brief campaign of liberalization. He was briefly a part of the ruling "troika" with Georgy Malenkov and Vyacheslav Molotov. Beria's overconfidence in his position after Stalin's death led him to misjudge the feelings of his associates, many of whom still had relatives in his prisons. In addition, his proposals to free East Germany and normalize relations with the United States alarmed other Politburo members, especially in the wake of the 1953 East German uprising which was put down only after an invasion by Soviet troops. During the coup d'etat led by Nikita Khrushchev and assisted by the military forces of Marshal Georgy Zhukov, they formed an alliance to remove and kill Beria. In that same year, he was arrested on false charges of treason by Zhukov's soldiers during a meeting in which the full Politburo condemned him. The compliance of the NKVD was ensured by Zhukov's troops, and after interrogation Beria was taken to the basement of the Lubyanka and shot by General Pavel Batitsky along with Beria's most trusted associates.

Неизвестный Берия. Полвека после расстрела. 1 серия

Early life and rise to power

Beria was born out of wedlock in Merkheuli, near Sukhumi, in the Sukhumi district of Kutaisi Governorate (now Gulripshi District, Georgia, then part of the Russian Empire). He was a member of the Georgian Mingrelian ethnic group and grew up in a Georgian Orthodox family. Beria's mother, Marta Ivanovna (1868-1955), was a deeply religious, church-going woman (she spent much time in church and died in a church building); she was previously married and widowed before marrying Beria's father, Pavel Khukhaevich Beria (1872-1922), a landowner from Abkhazia, Georgia. He also had a brother (name unknown), and a sister named Anna who was born deaf-mute. In his biography, Lavrentiy Beriya mentioned only his sister and his niece, implying that his brother (or any other siblings for that matter) either was dead or had no relationship with Beria after he left Merkheuli. Beria attended a technical school in Sukhumi and joined the Bolsheviks in March 1917 while a student in the Baku Polytechnicum (subsequently known as the Azerbaijan State Oil Academy). As a student, Beria distinguished himself in mathematics and the sciences. The Polytechnicum's curriculum concentrated on the petroleum industry.

Лаврентий Берия.

Beria also worked for the anti-Bolshevik Mussavists in Baku. After the city's capture by the Red Army (28 April 1920), Beria was saved from execution only because there was no time to arrange it and Sergei Kirov saved him. While in prison he fell in love with Nina Gegechkori (1905–10 June 1991), his cellmate's niece, and they eloped on a train. She was 17, a trained scientist from an aristocratic family.

In 1919, at the age of twenty, Beria started his career in state security when the security service of the Azerbaijan Democratic Republic hired him while still a student at the Polytechnicum. In 1920 or 1921 (accounts vary), Beria joined the Cheka – the original Bolshevik secret police. At that time, a Bolshevik revolt took place in the Menshevik-controlled Democratic Republic of Georgia, and the Red Army subsequently invaded. The Cheka became heavily involved in the conflict, which resulted in the defeat of the Mensheviks and the formation of the Georgian SSR. By 1922, Beria was deputy head of the Georgian branch of Cheka's successor, the OGPU.

In 1924 he led the repression of a Georgian nationalist uprising, after which up to 10,000 people were executed. For this display of "Bolshevik ruthlessness", Beria was appointed head of the "secret-political division" of the Transcaucasian OGPU and was awarded the Order of the Red Banner.

In 1926 Beria became head of the Georgian OGPU; Sergo Ordzhonikidze, head of the Transcaucasian party, introduced him to fellow-Georgian Joseph Stalin. As a result, Beria became an ally in Stalin's rise to power. During his years at the helm of the Georgian OGPU, Beria effectively destroyed the intelligence networks that Turkey and Iran had developed in the Soviet Caucasus, while successfully penetrating the governments of these countries with his agents. He also took over Stalin's holiday security.

Beria was appointed Secretary of the Communist Party in Georgia in 1931, and for the whole Transcaucasian region in 1932. He became a member of the Central Committee of the Communist Party in 1934. During this time, he began to attack fellow members of the Georgian Communist Party, particularly Gaioz Devdariani, who served as Minister of Education of the Georgian SSR. Beria ordered the executions of Devdariani's brothers George and Shalva, who held important positions in the Cheka and the Communist Party respectively. Eventually, Gaioz Devdariani was charged with violating Article 58 for alleged counter-revolutionary activities and was executed in 1938 by the orders of the NKVD troika. (The Great Purge was extremely severe and included not only Georgian communists but also intellectuals, even those without any political views, among them Mikheil Javakhishvili (1880-1937), Titsian Tabidze (1895-1937), Sandro Akhmeteli (1886-1937), Yevgeni Mikeladze (1903-1937), Dimitri Shevardnadze (1885-1937), George Eliava (1892-1937), Grigol Tsereteli (1870-1938) and many others. Many nonpolitical working people were also arrested and executed without trial.) Although he publicly supported Stalin's efforts to purge the Georgia party apparatus, Beria had little to gain from the disorder and upheaval of the Great Purge. Although he had no compunctions about using political terror to achieve his ends when it logically benefited him, the purge affected all aspects of the Soviet state and forced Beria to sacrifice several of his loyalists, thus actually undermining his attempts to create a stable personal power-base in Georgia. Despite this, even after moving on from Georgia, Beria effectively controlled the Republic's Communist Party until it was purged of his associates in July 1953.

By 1935 Beria had become one of Stalin's most trusted subordinates. He cemented his place in Stalin's entourage with a lengthy oration titled, "On the History of the Bolshevik Organisations in Transcaucasia" (later published as a book), which emphasized Stalin's role. When Stalin's purge of the Communist Party and government began in 1934 after the assassination of Leningrad party boss Sergei Kirov (1 December 1934), Beria ran the purges in Transcaucasia. He used the opportunity to settle many old scores in the politically turbulent Transcaucasian republics.

In June 1937 he said in a speech, "Let our enemies know that anyone who attempts to raise a hand against the will of our people, against the will of the party of Lenin and Stalin, will be mercilessly crushed and destroyed."

Beria at the NKVD

 

In August 1938, Stalin brought Beria to Moscow as deputy head of the People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD), the ministry which oversaw the state security and police forces. Under Nikolai Yezhov, the NKVD carried out the Great Purge: the imprisonment or execution of millions of people throughout the Soviet Union as alleged "enemies of the people". By 1938, however, the oppression had become so extensive that it was damaging the infrastructure, economy and even the armed forces of the Soviet state, prompting Stalin to wind the purge down. Stalin had thoughts to appoint Lazar Kaganovich as head of the NKVD, but chose Beria probably because he was a professional secret policeman. In September, Beria was appointed head of the Main Administration of State Security (GUGB) of the NKVD, and in November he succeeded Yezhov as NKVD head (Yezhov was executed in 1940). The NKVD was purged next, with half its personnel replaced by Beria loyalists, many of them from the Caucasus.

Although Beria's name is closely identified with the Great Purge because of his activities while deputy head of the NKVD, his leadership of the organisation marked an easing of the repression begun under Yezhov. Over 100,000 people were released from the labour camps. The government officially admitted that there had been some injustice and "excesses" during the purges, which were blamed entirely on Yezhov. The liberalisation was only relative: arrests and executions continued, and in 1940, as war approached, the pace of the purges again accelerated. During this period, Beria supervised deportations of people identified as political enemies from Poland and the Baltic states after Soviet occupation of those regions.

In March 1939, Beria became a candidate member of the Communist Party's Politburo. Although he did not become a full member until 1946, he was already one of the senior leaders of the Soviet state. In 1941 Beria was made a Commissar General of State Security, the highest quasi-military rank within the Soviet police system of that time, effectively comparable to a Marshal of the Soviet Union.

On 5 March 1940, after the Gestapo–NKVD Third Conference was held in Zakopane, Beria sent a note (no. 794/B) to Stalin in which he stated that the Polish prisoners of war kept at camps and prisons in western Belarus and Ukraine were enemies of the Soviet Union, and recommended their execution. Most of them were military officers, but there were also intelligentsia, doctors, and priests for a total of over 22,000. With Stalin's approval, Beria's NKVD liquidated them in the Katyn massacre.

In October 1940 – February 1942, the NKVD under Beria carried out a new purge of the Red Army and related industries. In February 1941, Beria became Deputy Chairman of the Council of People's Commissars, and in June, following Nazi Germany's invasion of the Soviet Union, he became a member of the State Defense Committee (GKO). During World War II, he took on major domestic responsibilities and mobilized the millions of people imprisoned in NKVD Gulag camps into wartime production. He took control of the manufacture of armaments, and (with Georgy Malenkov) aircraft and aircraft engines. This was the beginning of Beria's alliance with Malenkov, which later became of central importance.

In 1944, as the Germans were driven from Soviet soil, Beria was in charge of dealing with the various ethnic minorities accused of anti-sovietism and/or collaboration with the invaders, including the Chechens, the Ingush, the Crimean Tatars, the Pontic Greeks and the Volga Germans. All these groups were deported to Soviet Central Asia. (See "Population transfer in the Soviet Union".)

In December 1944, Beria's NKVD was assigned to supervise the Soviet atomic bomb project ("Task No. 1"), which built and tested a bomb by 29 August 1949. In this capacity, he ran the successful Soviet espionage campaign against the atomic weapons program of the United States, which obtained much of the technology required. His most important contribution was to provide the necessary workforce for this project, which was extremely labour-intensive. At least 330,000 people, including 10,000 technicians, were involved. The Gulag system provided tens of thousands of people for work in uranium mines and for the construction and operation of uranium processing plants. They also constructed test facilities, such as those at Semipalatinsk and in the Novaya Zemlya archipelago. The NKVD also ensured the necessary security for the project. Amazingly, the physicist Pyotr Kapitsa refused to work with Beria even after he gave him a hunting rifle as a gift. It is notable that Stalin backed Kapitsa in this quarrel.

In July 1945, as Soviet police ranks were converted to a military uniform system, Beria's rank was officially converted to that of Marshal of the Soviet Union. Although he had never held a traditional military command, Beria made a significant contribution to the victory of the Soviet Union in World War II through his organization of wartime production and his use of partisans. Stalin personally never thought much of it, and neither commented publicly on his performance nor awarded him recognition (i.e. Order of Victory) as he did for most other Soviet Marshals.

Postwar politics

 

Beria with Stalin (in background), Lakoba (obscured) and Stalin's daughter Svetlana

 

With Stalin nearing 70, the post-war years were dominated by a concealed struggle for succession among his supporters. At the end of the war, the most likely successor seemed to be Andrei Zhdanov, party leader in Leningrad during the war, who was in charge of all cultural matters by 1946. After 1946 Beria formed an alliance with Malenkov to counter Zhdanov's rise.

In January 1946, Beria resigned as chief of the NKVD while retaining general control over national security matters as Deputy Prime Minister and Curator of the Organs of State Security under Stalin. But the new chief, Sergei Kruglov, was not a Beria man. Also, by the summer of 1946, Beria's man Vsevolod Nikolayevich Merkulov was replaced as head of the Ministry for State Security (MGB) by Viktor Abakumov. Abakumov was the head of SMERSH from 1943 to 1946; his relationship with Beria was marked by close collaboration (since Abakumov owed his rise to Beria's support and esteem), but also by rivalry. Stalin had begun to encourage Abakumov to form his own network inside the MGB to counter Beria's dominance of the power ministries. Kruglov and Abakumov moved expeditiously to replace Beria's men in the security apparatus leadership with new people. Very soon Deputy Minister Stepan Mamulov of the Russian Ministry of Internal Affairs was the only close Beria ally left outside foreign intelligence, on which Beria kept a grip. In the following months, Abakumov started carrying out important operations without consulting Beria, often working in tandem with Zhdanov, and sometimes on Stalin's direct orders. Some observers argue that these operations were aimed – initially tangentially, but with time more directly – at Beria.

One of the first such moves was the Jewish Anti-Fascist Committee affair that commenced in October 1946 and eventually led to the murder of Solomon Mikhoels and the arrest of many other members. This affair damaged Beria; not only had he championed the creation of the committee in 1942, but his own entourage included a substantial number of Jews.

After Zhdanov died suddenly in August 1948, Beria and Malenkov consolidated their power by a purge of Zhdanov's associates known as the "Leningrad Affair". Among the executed were Zhdanov's deputy, Aleksei Kuznetsov; the economic chief, Nikolai Voznesensky; the Party head in Leningrad, Pyotr Popkov; and the Prime Minister of the Russian Republic, Mikhail Rodionov. It was only after Zhdanov's death that Nikita Khrushchev began to be considered as a possible alternative to the Beria-Malenkov axis.

During the postwar years, Beria supervised the successful establishment of Communist regimes in the countries of Eastern Europe, usually by coup d'etat, and hand-picked the leaders. A substantial number of these leaders were Jews, which drew the attention of Stalin. Starting in 1948, Abakumov initiated several investigations against these leaders, which culminated with the arrest in November 1951 of Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, and others in Czechoslovakia. These men were generally accused of Zionism and cosmopolitanism, but, more specifically, of providing weapons to Israel. Beria was deeply disturbed by these charges, as large amounts of Czech arms had been sold to Israel on his direct orders. Beria wanted an alliance with Israel to advance the communist cause in the Middle East, while later Soviet leaders chose instead to form a powerful alliance with countries in the Arab World. Altogether, 14 Czechoslovak Communist leaders, 11 of them Jewish, were tried, convicted, and executed (see Slánský trial). Similar investigations in Poland and other Soviet satellite countries occurred at the same time.

Around that time, Abakumov was replaced by Semyon Ignatyev, who further intensified the anti-Semitic campaign. On 13 January 1953, the biggest anti-semitic affair in the Soviet Union was initiated with an article in Pravda that began what came to be known as the Doctors' plot, in which a number of the country's prominent Jewish physicians were accused of poisoning top Soviet leaders and arrested. Concurrently, an anti-semitic propaganda campaign, euphemistically termed the "struggle against rootless cosmopolitanism", occurred in the Soviet press. Initially, 37 men were arrested, but the number quickly grew into hundreds. Scores of Soviet Jews were dismissed from their jobs, arrested, sent to the Gulag, or executed. It is alleged that at this time on Stalin's orders the MGB started to prepare to deport all Soviet Jews to the Russian Far East or even massacre them.The issue of how much Stalin (and Beria) were involved in the Doctor's Plot is still disputed (see discussion in Doctors' plot article). Some historians claim that no such deportation was planned, or that the planned deportations were in an early planning stage when abandoned. Days after Stalin's death on 5 March, Beria freed all the arrested doctors, announced that the entire matter was fabricated, and arrested the MGB functionaries directly involved.

In other international issues, Beria (along with Mikoyan) correctly foresaw the victory of Mao Zedong in the Chinese Civil War and greatly helped the communist success by letting the Communist Party of China use Soviet-occupied Manchuria as a staging area and arranging huge weapons shipments to the People's Liberation Army, mainly from the recently-captured equipment of the Japanese Kwantung Army.

 

Stalin's death

Khrushchev wrote in his memoirs that Beria had, immediately after the stroke, gone about "spewing hatred against [Stalin] and mocking him." When Stalin showed signs of consciousness, Beria dropped to his knees and kissed his hand. When Stalin fell unconscious again, Beria immediately stood and spat.

Stalin's aide Vasili Lozgachev reported that Beria and Malenkov were the first members of the Politburo to investigate Stalin's condition after his stroke. They arrived at Stalin's dacha at Kuntsevo at 3am on March 2 after being called by Khrushchev and Bulganin. The latter did not want to risk Stalin's wrath by checking themselves. Lozgachev tried in futility to explain to Beria that the then-unconscious Stalin (still in his soiled clothing) was "sick and needed medical attention." Beria angrily dismissed his claims as panic-mongering and quickly left, ordering him, "Don't bother us, don't cause a panic and don't disturb Comrade Stalin!" Calling a doctor was deferred for a full 12 hours after Stalin was rendered paralyzed, incontinent, and unable to speak. This decision is noted as "extraordinary" by Sebag-Montefiore, but also consistent with the standard Stalinist policy of deferring all decision-making (no matter how necessary or obvious) without official orders from higher authority. Beria's decision to avoid immediately calling a doctor was silently supported (or at least not opposed) by the rest of the Politburo, which was rudderless without Stalin's micromanagement and paralyzed by a legitimate fear he would suddenly recover and wreak violent reprisal on anyone who had dared to act without his orders. Stalin's suspicion of doctors in the wake of the Doctors' Plot was well known. At the time of his stroke, his private physician was already being tortured in the basement of the Lubyanka for suggesting the leader required more bed rest.

After Stalin's stroke, Beria claimed to have killed him. This aborted a final purge of Old Bolsheviks Anastas Mikoyan and Vyacheslav Molotov for which Stalin had been laying the groundwork in the year prior to his death. Shortly after Stalin's death, Beria announced triumphantly to the Politburo that he had "done [Stalin] in" and "saved [us] all", according to Molotov's memoirs. Notably, Beria never explicitly stated whether he had initiated Stalin's stroke or had merely delayed his treatment in the hope he would die (as argued by Sebag-Montefiore and consistent with evidence). Support for the assertion that Stalin was poisoned by Beria's associates has been presented from several sources, including Edvard Radzinsky in his biography Stalin and a recent study by Miguel A. Faria in the journal Surgical Neurology International. Warfarin (4-Hydroxycoumarins) is cited as the likely agent; it would have produced the symptoms reported, and administering it into Stalin's food or drink was well within the operational abilities of Beria's NKVD. Sebag-Montefiore does not dispute the possibility of an assassination by poison masterminded by Beria, whose hatred for Stalin was palpable by this point, but also notes that Beria never made mention of poison or confessed to using it, even during his later interrogations, and was never alone with Stalin during the period prior to his stroke (he always went with Malenkov to defer suspicion).

After Stalin's death from pulmonary edema brought on by the stroke, Beria's ambitions sprang into full force. In the uneasy silence following the cessation of Stalin's last agonies, Beria was the first to dart forward to kiss his lifeless form (a move likened by Sebag-Montefiore to "wrenching a dead King's ring off his finger"). While the rest of Stalin's inner circle (even Molotov, saved from certain liquidation) stood sobbing unashamedly over the body, Beria reportedly appeared "radiant", "regenerated", and "glistening with ill-concealed relish." When Beria left the room, he broke the somber atmosphere by shouting loudly for his driver, his voice echoing with what Stalin's daughter Svetlana Alliluyeva called "the ring of triumph unconcealed." Alliluyeva noticed how the Politburo seemed openly frightened of Beria and unnerved by his bold display of ambition. "He's off to take power," Mikoyan recalled muttering to Khrushchev. That prompting a "frantic" dash for their own limousines to intercept him at the Kremlin.

After Stalin

Before Stalin's death, Beria was appointed First Deputy Premier and reappointed head of the MVD, which he merged with the MGB. His close ally Malenkov was the new Prime Minister and initially the most powerful man in the post-Stalin leadership. Beria was second most powerful, and given Malenkov's personal weakness, was poised to become the power behind the throne and ultimately leader himself. Khrushchev became Party Secretary.

Given his record, it is not surprising that the other Party leaders were suspicious of Beria's motives. Khrushchev opposed the alliance between Beria and Malenkov, but he was initially unable to challenge them. His opportunity came in June 1953 when a spontaneous uprising against the East German Communist regime broke out in East Berlin.

Based on Beria's own statements, other leaders suspected that in the wake of the uprising, he might be willing to trade the reunification of Germany and the end of the Cold War for massive aid from the United States, as had been received in World War II. The cost of the war still weighed heavily on the Soviet economy. Beria craved the vast financial resources that another (more sustained) relationship with the United States could provide. He had already argued for "de-Bolshevization" of Soviet foreign policy (though he still favored traditional terror methods as necessary to control domestic power). For example, Beria gave Estonia, Latvia and Lithuania serious prospects of national autonomy, possibly similarly to other Soviet satellite states in Europe.

The East German uprising convinced Molotov, Malenkov, and Nikolai Bulganin that Beria's policies were dangerous and destabilizing to Soviet power. Within days of the events in Germany, Khrushchev persuaded the other leaders to support a Party coup against Beria; Beria's principal ally Malenkov abandoned him.

Downfall

On 26 June 1953, Beria was arrested and held in an undisclosed location near Moscow. Accounts of Beria's fall vary considerably. By the most likely account, Khrushchev prepared an elaborate ambush, convening a meeting of the Presidium on 26 June, where he suddenly launched a scathing attack on Beria, accusing him of being a traitor and spy in the pay of British intelligence. Beria was taken completely by surprise. He asked, "What's going on, Nikita Sergeyevich? Why are you picking fleas in my trousers?" Molotov and others quickly spoke against Beria one after the other, followed by a motion by Khrushchev for his instant dismissal. When Beria finally realized what was happening and plaintively appealed to Malenkov to speak for him, his old friend and crony silently hung his head and refused to meet his gaze. Malenkov pressed a button on his desk as the pre-arranged signal to Marshal Georgy Zhukov and a group of armed officers in a nearby room. They burst in and arrested Beria.

Beria was taken first to the Moscow guardhouse and then to the bunker of the headquarters of Moscow Military District. Defence Minister Nikolai Bulganin ordered the Kantemirovskaya Tank Division and Tamanskaya Motor Rifle Division to move into Moscow to prevent security forces loyal to Beria from rescuing him. Many of Beria's subordinates, proteges and associates were also arrested, among them Vsevolod Merkulov, Bogdan Kobulov, Sergey Goglidze, Vladimir Dekanozov, Pavel Meshik, and Lev Vlodzimirskiy. Pravda did not announce Beria's arrest until 10 July, crediting it to Malenkov and referring to Beria's "criminal activities against the Party and the State." In December, the paper announced that Beria and the six accomplices mentioned, "in the pay of foreign intelligence agencies," had been "conspiring for many years to seize power in the Soviet Union and restore capitalism."

Beria and the others were tried by a special session ("Spetsialnoye Sudebnoye Prisutstvie") of the Supreme Court of the Soviet Union on 23 December 1953 with no defense counsel and no right of appeal. Marshal Ivan Konev was the chairman of the court.

Beria was found guilty of:

Treason. It was alleged, without any proof, that "up to the moment of his arrest Beria maintained and developed his secret connections with foreign intelligence services". In particular, attempts to initiate peace talks with Hitler in 1941 through the ambassador of Bulgaria were classified as treason; no one mentioned that Beria was acting on the orders of Stalin and Molotov. It was also alleged that Beria, who in 1942 helped organize the defense of the North Caucasus, tried to let the Germans occupy the Caucasus. There were allegations that "planning to seize power, Beria tried to obtain the support of imperialist states at the price of violation of territorial integrity of the Soviet Union and transfer of parts of USSR's territory to capitalist states." These allegations were due to Beria's suggestion to his assistants that to improve foreign relations it was reasonable to transfer the Kaliningrad Oblast to Germany, part of Karelia to Finland, the Moldavian Soviet Socialist Republic to Romania and the Kuril Islands to Japan. Terrorism. Beria's participation in the Purge of the Red Army in 1941 was classified as an act of terrorism. Counter-revolutionary activity during the Russian Civil War. In 1919 Beria worked in the security service of the Azerbaijan Democratic Republic. Beria maintained that he was assigned to that work by the Hummet party, which subsequently merged with the Adalat Party, the Ahrar Party, and the Baku Bolsheviks to establish the Azerbaijan Communist Party.

Beria and all the other defendants were sentenced to death. When the death sentence was passed, according to Moskalenko's later account, Beria pleaded on his knees for mercy before collapsing to the floor and wailing and crying energetically, but to no avail: the other six defendants were executed by firing squad on 23 December 1953, the same day as the trial, while Beria was fatally shot through the forehead by General Batitsky after the latter stuffed a rag into Beria's mouth to silence his bawling. The body of Lavrentiy Pavlovich Beria was subsequently cremated and buried around Moscow's forest.

Sexual assault charges

At Beria's trial after his June 1953 arrest, a significant number of rape and sexual assault allegations were brought to light. The 2003 unsealing of the Soviet archives of his case revealed large amounts of evidence from "dozens" of victims of his sexual assaults that Stalin had been collecting for years prior to his death. Prior to 2002, available historical accounts noted that Beria had a notorious reputation that "almost certainly had some foundation", but was ultimately inconclusive. Once released, the full body of official evidence against Beria, in the words of Stalin biographer Simon Sebag-Montefiore, "reveals a sexual predator who used his power to indulge himself in obsessive depravity."

During the war, Beria was commonly seen on warm nights slowly driving in his armored Packard limousine through the streets of Moscow. According to the official 1955 testimony of his NKVD bodyguards, Colonels R.S. Sarkisov and V. Nadaraia, Beria would point out young women to be detained and escorted to his mansion, where wine and a feast awaited them. After dining, Beria would take the women into his soundproofed office and rape them. Beria's bodyguards reported that their orders included handing each girl a flower bouquet as she left Beria's house, with the implication being that to accept his parting gift made her his consensual mistress; those who refused risked being arrested. In one incident reported by Colonel Sarkisov, a woman who had been brought to Beria refused his advances and ran out of his office; Sarkisov mistakenly handed her the flowers anyway, prompting the enraged Beria to declare "Now it's not a bouquet, it's a wreath! May it rot on your grave!" The woman was arrested by the NKVD the next day. Many women reportedly submitted to Beria's advances in exchange for the promise of freeing their relatives from the Gulag. In one case, Beria picked up a well-known actress under the pretense of bringing her to perform for the Politburo; instead, he took her to his dacha, promised to free her father and grandmother from NKVD prison if she submitted, and then raped her, telling her "Scream or not, doesn't matter." Beria knew her relatives had already been executed months before. She was arrested shortly afterward and sentenced to solitary confinement in the Gulag, which she survived.

Beria's sexually predatory nature was well-known to the Politburo, and though Stalin took an indulgent viewpoint (considering Beria's wartime importance), he was fearful after learning that his daughter Svetlana was alone with Beria at his house. He said, "I don't trust Beria," and called her to tell her to leave immediately. When Beria complimented Alexander Poskrebyshev's daughter on her beauty, Poskrebyshev quickly pulled her aside and instructed her, "Don't ever accept a lift from Beria." After taking an interest in Marshal Kliment Voroshilov's daughter-in-law during a party at their summer dacha, Beria shadowed their car closely all the way back to the Kremlin, terrifying Voroshilov's wife. Prior to and during the war, Beria directed his chief bodyguard, Colonel R.S. Sarkisov, to keep a running list of the names and phone numbers of his sexual conquests. Later realizing the security risk, Beria ordered Sarkisov to destroy the list, but the Colonel retained a secret handwritten copy. As Beria's fall from power began, Sarkisov sent the list to the new NKVD chief (and former wartime head of SMERSH), Viktor Abakumov, who was already aggressively building a case against Beria. Seeking to undermine Beria, Stalin was thrilled by Sarkisov's detailed records, demanding, "Send me everything this asshole writes down!" Sarkisov reported that Beria's sexual appetite had led to him contracting syphilis during the war, for which he was secretly treated without the knowledge of Stalin or the Politburo (a fact Beria later admitted during his interrogation). The Russian government did not acknowledge Sarkisov's handwritten list of Beria's victims until 17 January 2003, and the names will not be released for another 25 years.

Recent evidence suggests that Beria not only abducted and raped women but that he also murdered those who resisted. His villa in Moscow is now the Tunisian Embassy and routine work on the grounds have turned up a number of bodies of young girls buried in the gardens.According to Martin Sixsmith, in a BBC documentary, "Beria spent his nights having teenagers abducted from the streets and brought here for him to rape. Those who resisted were strangled and buried in his wife's rose garden".

Sarkisov and Nadaria's testimony was partially corroborated by Edward Ellis Smith, an American who served in the U.S. embassy in Moscow after the war. According to Knight, "Smith noted that Beria's escapades were common knowledge among embassy personnel because his house was on the same street as residence for Americans, and those who lived there saw girls brought to Beria's house late at night in a limousine."

The sexual abuse and rape charges against Beria were disputed by some of the people close to him, including his wife Nina, his son Sergo, and his colleague, former Soviet foreign intelligence chief Pavel Sudoplatov. Sudoplatov described Beria as working extremely long hours and having "exceptional self-control". In a 1990 interview, Beria's wife Nina said: "Lavrentii was busy working day and night. When did he have time for love with this legion of women?"

In culture

Some details of Beria's appearance and biography were used by Tengiz Abuladze to create a character of dictator Varlam Aravidze for his film Repentance.

Beria is a significant character in the opening chapters of the novel Archangel, written by British novelist Robert Harris.

Beria was played by Roshan Seth in the 1992 film Stalin, and was an important character throughout the film.

In 2012 his alleged personal diary from 1938 to 1953 was published in Russia.

Honours and awards

This article incorporates information from the equivalent article on the Russian Wikipedia.

Beria's awards were rescinded after his execution.

 • Order of the Red Banner of the Georgian SSR (1923)
 • Order of the Red Banner of Labour of the Georgian SSR (1931)
 • Order of Red Banner of Labour of the Azerbaijani SSR (1932)
 • Five Orders of Lenin (1935, 1943, 1945 and 1949)
 • Order of the Red Banner, three times (1924, 1942 and 1944)
 • Order of the Republic (Tannu Tuva, 1943)
 • Hero of Socialist Labour (1943)
 • Order of Sukhbaatar (1949)
 • Order of the Red Banner of Labour of the Armenian SSR (1949)
 • Order of Suvorov, 1st class (1949)
 • Stalin Prize, 1st class, twice (1949 and 1951)

Source: wikipedia.org, news.lv

No places

  loading...

    Relations

    Relation nameRelation typeBirth DateDeath dateDescription
    1Серго БерияСерго БерияSon24.11.192411.10.2000
    2
    Этери ГегечкориDaughter
    3Нина БерияНина БерияWife00.00.190500.00.1991
    4
    Александр ГришинSon in-law00.00.195000.00.2013
    5Marfa BerijaMarfa BerijaDaughter in-law00.00.1925
    6Валентина ИстоминаВалентина ИстоминаPartner
    7Tatjana OkunevskajaTatjana OkunevskajaPartner, Familiar03.03.191415.05.2002
    8Ляля ДроздоваЛяля ДроздоваCivil wife00.00.193300.00.2014
    9Viktor GrishinViktor GrishinDistant relative18.09.191425.05.1992

    25.02.1921 | Krievijas Sarkanā armija okupē Gruziju

    Submit memories

    21.01.1924 | Vai Ļeņinam palikt mūžam dzīvam jeb laiks apbedīt?

    Latvijas okupācijas gados 21.janvāris kalendārā bija iezīmēts ar melnu krāsu. Šajā dienā mira cilvēks, ko šodien daudzi dēvē par visu pasaules nelaimju cēloni – tas Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins). Viņa mirstīgās atliekas jeb pareizāk būtu teikt, tas, kas vispār no tām palicis pāri, vēl joprojām glabājas Maskavas sirdī – Sarkanā laukuma mauzolejā. Vai nebūtu pienācis laiks tās apbedīt?

    Submit memories

    28.08.1924 | Communist genocides. Georgia: August Uprising against Russian Soviet rule. Communists won. Executed 12,578, more than 20,000 deported

    Submit memories

    07.04.1930 | W ZSRR wydano zarządzenie o rozszerzeniu systemu obozów GUŁAG

    Submit memories

    15.05.1930 | Начало работ т.н. "шарашкино контор"

    Submit memories

    14.09.1932 | Дмитровлаг - один из трудовых концлагерей СССР

    Submit memories

    01.12.1934 | Savstarpējās komunistu cīņās par varu tiek nogalināts Sergejs Kirovs

    Savstarpējās komunistu cīņās par varu tiek nogalināts Sergejs Kirovs. Rezultātā PSRS tiek sāktas plašas represijas

    Submit memories

    26.11.1935 | Приняты изменения УК, разрешающие смертную казнь несовершеннолетних

    25.11.1935 в СССР принято Постановление ВЦИК, СНК РСФС изменяющие УК и разрешающие применение всех мер наказания, включая расстрел, к несовершеннолетним, начиная уже с 12 лет.

    Submit memories

    13.07.1937 | Izdota NKVD slepenā pavēle par nošaujamo kvotām pa PSRS reģioniem

    Submit memories

    30.07.1937 | NKVD Order No. 00447

    Submit memories

    11.08.1937 | Początek eksterminacji Polaków zamieszkujących ZSRR

    Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 roku rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. Czystka etniczna, o której mało się mówi.

    Submit memories

    21.08.1937 | Padomju Savienībā tiek iznīcināti Polijas kompartijas līderi un biedri

    Submit memories

    11.11.1938 | Podpisano tajne porozumienie między NKWD i Gestapo

    Submit memories

    23.08.1939 | Tiek parakstīts Eiropas "kreiso"- nacionālsociālistu un komunistu pakts ar tā slepenajiem pielikumiem par Eiropas pārdali

    Tiek parakstīts Nacistu—Komunistu pakts Molotova—Ribentropa pakts, pazīstams arī kā Hitlera—Staļina pakts, Nacistu—Padomju pakts, kura oficiālais nosaukums bija "Neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un PSRS" (krievu: Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, vācu: Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt), bija līgums starp Vāciju un PSRS, kura būtība bija savā starpā pārdalīt Eiropas valstis, tās likvidējot. No līguma noslēgšanas brīža abas valstis uzskatāmas par sabiedrotām un līdzvainīgām Otrā Pasaules kara sākšanā. Pakts garantēja PSRS neitralitāti kara gadījumā starp Vāciju un Poliju vai Rietumu sabiedrotajām valstīm. Vēlāk pakts tika papildināts ar draudzības līgumu starp PSRS un Trešo reihu. Neuzbrukšanas un draudzības līgumi bija spēkā līdz 1941. gada 22. jūnijam, kad Vācija uzbruka PSRS.

    Submit memories

    17.09.1939 | Nepilnu mēnesi pēc nacionālsociālistu-komunistu līguma noslēgšanas Vācijas sabiedrotais- PSRS - iebrūk Polijā

    Otrais pasaules karš bija lielākais bruņotais konflikts cilvēces vēsturē, un tajā iesaistījās lielākā daļa pasaules valstu visos kontinentos. Karu uzsāka divu sabiedroto- Vācijas un PSRS saskaņots uzbrukums Polijai. Karš notika no 1939. gada 1. septembra līdz 1945. gada 14. septembrim un prasīja 70 miljonus civiliedzīvotāju un militārpersonu dzīvību. Kara rezultātā tika mainītas pasaules valstu robežas un okupētas daudzas teritorijas. Daļa no teritorijām, kā Prūsija, Kuriļu salas, Karēlija ir okupētas jorpojām.

    Submit memories

    19.09.1939 | Ostaškovas koncentrācijas nometne poļu karagūstekņiem

    Ostaškovas nometne – koncentrācijas nometne, kur bija ieslodzīti poļu karagūstekņi. Atradās Nilo- Stolobenskas tuksneša teritorijā netālu no Ostaškovas pilsētas Krievijas federācijā. Nometnē tika turēti 4 700 poļu žandarmi, policisti un citu amatu pārstāvji. Viņi visi tika nošauti 1940. gada aprīlī – maijā.

    Submit memories

    18.10.1939 | Spotkanie Stalina i Hitlera we Lwowie

    Submit memories

    15.11.1939 | W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

    19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

    Submit memories

    10.02.1940 | Deportation of Poles from Soviet occupied Polish territories

    On 10th February 1940 the machinery of terror and national genocide started in territories of Poland, occupied by Soviet Union

    Submit memories

    03.04.1940 | Start of Katyn massacre

    The Katyn massacre, also known as the Katyn Forest massacre (Polish: zbrodnia katyńska, mord katyński, 'Katyń crime'; Russian: Катынский расстрел Katynskij ra'sstrel 'Katyn shooting'), was a mass execution of Polish nationals carried out by the People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD), the Soviet secret police, in April and May 1940. The massacre was prompted by NKVD chief Lavrentiy Beria's proposal to execute all captive members of the Polish Officer Corps, dated 5 March 1940. This official document was approved and signed by the Soviet Politburo, including its leader, Joseph Stalin. The number of victims is estimated at about 22,000, with 21,768 being a lower limit.[1] The victims were murdered in the Katyn Forest in Russia, the Kalinin and Kharkiv prisons and elsewhere. Of the total killed, about 8,000 were officers taken prisoner during the 1939 Soviet invasion of Poland, another 6,000 were police officers, and the rest were arrested Polish intelligentsia the Soviets deemed to be "intelligence agents, gendarmes, landowners, saboteurs, factory owners, lawyers, officials and priests".

    Submit memories

    05.08.1940 | Ar PSRS APP dekrētu tiek izveidota Latvijas PSR

    Submit memories

    12.06.1941 | Soviet genocide actions. Moldova June deportations. 29,839 Moldova Romanians deported

    Submit memories

    11.09.1941 | Medvedev Forest massacre

    Submit memories

    03.12.1941 | General Anders meets Stalin

    Submit memories

    19.04.1943 | Cекретное постановление Совнаркома от 19 апреля 1943 года об управлении контрразведки СМЕРШ

    При выполнении боевых операций, а также в любых других условиях бойцы СМЕРШа не имели права уклоняться от боя ни на своей, ни на немецкой стороне.

    Submit memories

    23.02.1944 | Genocides against non-russians. Operation Lentil, Chechnya / Ichkeria

    Submit memories

    27.02.1944 | Khaibakh massacre

    Submit memories

    08.03.1944 | Soviet genocides. Balkar operation. 37,713 persons deported

    In 1944, the Soviet communist government forcibly deported almost the entire Balkar population to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Omsk Oblast in Siberia.

    Submit memories

    11.05.1944 | The decision of deportation of Crimean Tatars

    The state-organized and forcible deportation of the Crimean Tatars from the Crimean Peninsula by the Soviet Union in 1944 was ordered by Joseph Stalin as a form of collective punishment for alleged collaboration with the Nazi occupation regime in Taurida Subdistrict during 1942-1943. The event is also known as Sürgünlik in Crimean Tatar (meaning "exile")

    Submit memories

    18.05.1944 | Communist acts of genocide: Deportation of Crimean Tatars. 228,543 deported

    According to order Nr. ГОКО-5859 (Постановление Государственного Комитета Обороны СССР № от 11 мая 1944), in the early morning of 18.05.1944 deportation of Crimean Tatar begun. Altogether 228,543 crimeans (including all Crimean tatars) were deported. At that time there were about 20,000 Crimean Tatars serving in Soviet army in WWII time. After WWII they were forbidden to return to their homes. Even after Stalins death, Crimea was kept as a restricted zone for Tatars, and mainly Russians were allowed to live here until 1989. Crimean Tatars make only 12% from Russian occupied Crimea population today

    Submit memories

    02.06.1944 | PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Grieķu operācija-1944. Deportēti vairāk kā 15,000

    Submit memories

    22.06.1944 | PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Pavēle N 0078-22 par visu ukraiņu izsūtīšanu no Ukrainas

    Submit memories

    09.05.1945 | 2. Pasaules kara beigas Eiropā

    Submit memories

    17.07.1945 | Soviet genocide operations against non-russians. July deportation. 6,320 Lithuanians deported

    July 17 – September 3, 1945. 6,320 Lithuanian citizens deported by USSR communists to Komi ASSR, Sverdlovsk Oblast, Molotov Oblast

    Submit memories

    12.01.1948 | Убийство Соломона Михоэлса

    Submit memories

    23.05.1948 | Soviet genocide. Operation "Vesna". 40,002 lithuanian farmers deported in 48 hours

    Operation Vesna (Spring) was one of series of 35 mass deportations from Lithuania during occupation. Deported persons mainly came from Lithuanin farmlands.

    Submit memories

    24.04.1949 | LPSR IeM A. Eglīša slepens ziņojums par LPSR IeM darbību 1949.gada 25.marta deportāciju akcijas laikā

    Submit memories

    07.07.1949 | The Soviet deportations from Bessarabia and Northern Bukovina

    Submit memories

    29.08.1949 | Soviet Union's first nuclear weapon test

    Submit memories

    13.01.1953 | Dziennik Prawda poinformował o wykryciu rzekomego spisku lekarzy kremlowskich

    Spisek lekarzy kremlowskich – jedna z największych prowokacji politycznych w ZSRR o kontekście antysemickim, mająca miejsce w latach 1952-1953, niezakończona wskutek śmierci jednego z głównych jej inspiratorów, Józefa Stalina. Jej głównym celem politycznym było rozpętanie powszechnego terroru i kolejnych czystek (wzorowanych na czystkach stalinowskich z lat 1936-1938) w KPZR i strukturach państwowych ZSRR.

    Submit memories

    26.05.1953 | Норильское восстание

    Submit memories

    05.12.1953 | Płk Józef Światło wystąpił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim

    Submit memories

    23.12.1953 | Rozstrzelano Ławrientija Berię i sześciu jego współpracowników

    Submit memories

    10.08.1955 | Секретный бордель высших руководителей СССР - Дело гладиаторов

    Submit memories

    14.02.1956 | XX съезд КПСС - осуждение культа личности Сталина

    Submit memories

    25.02.1956 | Nikita Khrushchev sensationally denounced Josef Stalin in a speech at a Communist Party congress in Moscow

    Submit memories

    04.04.1970 | Netālu no Magdeburgas VDK virsnieki sadedzina Hitlera mirstīgās atliekas un pelnus izkaisa upē

    Submit memories

    13.04.1990 | PSRS oficiāli atzīst NKVD vainu Katiņas masu slepkavībā

    Submit memories

    06.09.1991 | Day of Restoration of Independence of the Chechen State

    Submit memories

    Tags