Wybuchło powstanie krakowskie

Osoby:
1Lista osób
Wydarzenia:
14Lista wydarzeń
Data wydarzenia:
21.02.1846
Informacje dodatkowe

Powstanie krakowskie , rewolucja krakowska (od 21 lutego do 4 marca 1846 roku) – próba ogólnonarodowego powstania pod hasłami demokracji, podjęta w Wolnym Mieście Krakowie (do nielicznych nieudanych wystąpień zbrojnych doszło także w trzech zaborach, głównie w Galicji).

Po niepowodzeniach wcześniejszych zrywów narodowych zaczęto brać pod uwagę rolę chłopów w walkach powstańczych. Powstanie w Krakowie chciano oprzeć na sile chłopskich rąk. W zamian za pomoc utworzony tu Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej obiecał uwłaszczenie chłopów, przydzielenie im ziemi i utworzenie warsztatów narodowych. Jednak zamiar przyciągnięcia chłopów do powstania nie powiódł się, gdyż głoszeniem i tłumaczeniem obietnic wśród najniższej warstwy społeczeństwa zajęła się jedynie niewielka garstka ludzi, wśród nich m.in. Edward Dembowski.

W styczniu 1846 r. ustalono skład Rządu Narodowego. Weszli do niego: Karol Libelt z Poznańskiego, Ludwik Gorzkowski z Krakowa i Jan Tyssowski z Galicji oraz dwaj przedstawiciele Centralizacji. W lutym hr. Henryk Poniński zadenuncjował pruskiej policji spiskowców i około 70 aresztowano wraz z przywódcami Karolem Libeltem i Ludwikiem Mierosławskim ujętym w Świniarach oraz skazanym na karę śmierci, której uniknął dzięki rewolucji berlińskiej. Do aresztowań doszło też we Lwowie. Podobnie było w Krośnie. Pod koniec 1845 r. – Edward Dembowski i Teofil Barwiński, organizowali powstańcze komitety ze szlachtą i inteligencją, oraz wybrali dowódcę na Okręg Krośnieńsko-Jasielski, Feliksa Bolechowskiego, a po jego aresztowaniu, w dniu 15 lutego 1846 r., Franciszka Wolańskiego z gorlickiego.

Wybuch

18 lutego 1846 r., gdy niewielki oddział austriacki wkroczył do Krakowa, władze powstańcze postanowiły odwołać termin powstania, potem jednak – nie wiedząc o rozpoczętej już tego dnia rzezi galicyjskiej – postanowili utrzymać go.

20 lutego 1846 r. – w Krośnie w mieszkaniu kupca Marcelego Myczkowskiego, dowódca Franciszek Wolański (rysownik i skryptor Wincentego Pola), po otrzymaniu od Rządu Narodowego decyzji, ogłosił odezwę o wybuchu powstania w nocy z 21/22 lutego.

W wyznaczonym czasie powstańcy rozpoczęli ostrzeliwanie oddziałów zaborczych. W Krakowie przerażony Ludwik Collin wyprowadził je z miasta.

Tego dnia Rząd Narodowy ogłosił Manifest do narodu. 24 lutego 1846 władzę dyktatora objął Jan Tyssowski zwany Tyssowieckim, którego posunięciami kierował rewolucjonista Edward Dembowski.

 

Powiązane wydarzenia

OsobaData wydarzeniaJęzyk
1Powstanie krakowskie: wojsko austriackie dokonało masakry 29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego.Powstanie krakowskie: wojsko austriackie dokonało masakry 29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego.27.02.1946pl
2O 17:00 (Godzina "W") wybuchło powstanie warszawskieO 17:00 (Godzina "W") wybuchło powstanie warszawskie01.08.1944de, en, fr, lt, pl, ru, ua
3Wybuchło powstanie w getcie warszawskimWybuchło powstanie w getcie warszawskim19.04.1943de, en, fr, lt, pl, ru, ua
4
Powstanie zamojskie: partyzanci z Batalionów Chłopskich rozbili w bitwie pod Zaborecznem niemiecki oddział mający dokonać pacyfikacji wsi01.02.1943pl, ru
5Wybuchło powstanie czortkowskie skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnymWybuchło powstanie czortkowskie skierowane przeciwko sowieckim wojskom okupacyjnym21.01.1940en, pl
6Wybuchło III powstanie śląskieWybuchło III powstanie śląskie02.05.1921en, pl, ru
7Wybuchło powstanie sejneńskie, zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową przeciwko administracji litewskiejWybuchło powstanie sejneńskie, zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową przeciwko administracji litewskiej23.08.1919en, fr, pl, ru
8
Powstanie antybolszewickie w Nieświeżu14.03.1919pl
9
W Trewirze podpisano rozejm kończący powstanie wielkopolskie16.02.1919pl
10Wybuchło powstanie wielkopolskieWybuchło powstanie wielkopolskie27.12.1918en, pl, ru
11Wybuch Powstania styczniowego w Królestwie PolskimWybuch Powstania styczniowego w Królestwie Polskim22.01.1863en, lv, pl, ru
12Powstanie krakowskie, bitwa pod GdowemPowstanie krakowskie, bitwa pod Gdowem26.02.1846pl
13W nocy młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadoweW nocy młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowcami rozpoczęli powstanie listopadowe29.11.1830en, lv, pl, ru
14
Na Podhalu wybuchło powstanie chłopskie pod wodzą Aleksandra Kostki-Napierskiego14.06.1651pl

Mapa

Źródła: wikipedia.org

Brak miejsc przypisany

    Osoby

    Osoba Data ur. Data śm. Język
    1Ludwik MierosławskiLudwik Mierosławski17.01.181422.11.1878de, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
    Tagi