IDEA ENCYKLOPEDII

W 2010 roku powstał pomysł stworzenia wirtualnej światowej encyklopedii kulturowo-historycznej www.nekropole.info/pl, do której każdy może zapisać swoich przodków, krewnych i innych bliskich, znaczących dla siebie ludzi celem zachowania pamięci o nich.

W odróżnieniu od Wikipedii, nie podjęliśmy odpowiedzialności – nie dzieliliśmy ludzi na wybitnych i niewybitnych. Wyszliśmy z założenia, że każdy człowiek jest godny zachowania pamięci o nim.

Strona internetowa jest zbudowana w taki sposób, że można do niej można zapisać dane personalne – imię/imiona, nazwisko, także imię ojca, zmienione nazwiska i imiona, pseudonimy itp. Wpisując informacje o człowieku, można wskazać także rodzaj zajęć, tytuł, zawód, narodowość. 

Każdą osobę lub zdarzenie opisane w encyklopedii można zaznaczyć na mapie, także najważniejsze miejscowości, zdarzenia i fakty w życiu człowieka – gdzie się urodził, uczęszczał do szkoły, studiował, mieszkał, pracował itp. Do opisu osoby można załączyć fotografie i wideo. Specjalnie można wskazać miejsce urodzenia, zgonu, cmentarz i dokładne miejsce, gdzie został pochowany.  

Encyklopedia pozwala nie tylko na budowanie drzewa genealogicznego rodziny, ale także drzewa socjalnego, tj. oprócz swoich krewnych można wymienić także przyjaciół, znajomych, sąsiadów, kolegów, swoich alter ego, idoli itp.  

W dniu 3 marca 2011 r. nasza strona internetowa została udostępniona publicznie.

Obecnie strona internetowa zawiera informacje o ponad 4,4 milionach osób. Dodano i zaznaczono na mapie pnad 131 000 cmentarzy. 

Strona internetowa jest stałe uzupełniana i doskonalona technicznie. W obecnej chwili informacje można dodawać w 10 językach – polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, łotewskim, litewskim i hebrajskim.

W ciągu dwóch lat stronę odwiedzono więcej niż 11.5 miliona razy (średnio – co najmniej 70 000 odwiedzin w tygodniu). Dla przykładu, właśnie taki sposób budowy portalu pozwolił, aby wielu obywateli krajów byłego ZSRR odnalazło swoich krewnych, którzy zginęli bez śladu w latach 30-tych podczas masowych represji. Encyklopedia zawiera informacje o miejscach bitew, miejscach gdzie zginęli i zostali pochowani żołnierze II Wojny Światowej.       

Według stanu na chwilę obecną informacje do encyklopedii dodało więcej niż 6000 osób. Strona internetowa jest bezpłatna.

Encyklopedia jest otwarta dla wszystkich i wzywamy wszystkich, aby uczcić pamięć swoich przodków dodając tu zapisy o nich. Może zdarzyć się, że nikt inny oprócz nas już nigdy tego nie zrobi.

Odpowiedzi na możliwe pytania udzielamy pisemnie – [email protected] .

PISZEMY HISTORIĘ RAZEM!

===========================================

W bazie danych nekropole.info zawarte są informacje o około 100.000 osób narodowości polskiej zabitych, zmarłych lub zaginionych bez wieści na terenach Rosji w pierwszej połowie XX wieku. Niestety ich imiona i nazwiska zapisane są zgodnie z zasadami transliteracji z języka rosyjskiego na alfabet łaciński. Znajomość zasad takiego zapisu jest w Polsce mało znana.

Zdajemy sobie sprawę, że dwukrotne tłumaczenie może w pewnych sytuacjach skutkować błędami, lecz zapisy mamy dostępne tylko w języku rosyjskim i po transliteracji na alfabet łaciński.

Pokrótce postaramy się przedstawić zasady takiej transliteracji, które związane są również z zasadami pisowni imion i nazwisk w języku rosyjskim.

Z lewej pisownia polska, po strzałce -> pisownia w bazie danych porogramu po transliteracji

Zasada I

Typowe w Polsce końcówki nazwisk mężczyzn

-ski, -cki -> -skij, -ckij

Typowa w Polsce końcówka nazwisk kobiet

-a -> -aja

Zasada II

Nigdy w zapisie nie występują polskie znaki narodowe:

ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż oraz ź

Reprezentowane są najczęściej tak:

ą -> on lub a

ć -> c

ę -> en lub e

ł -> l

ń -> n

ó -> u lub o

ś -> sj lub sh, również s

ż -> zh

ź -> zj lub zi

ch -> h

cz -> ch

dz -> ds również d albo dz

dzi -> di

rz -> zh lub sh, również rzh

sz -> sh

szcz -> sch

Niestety mogą wystąpić również inne reprezentacje polskich zgłosek.

Ponadto często występują następujące zmiany w pisowni (choć nie jest to reguła):

w -> v

je -> e

y -> i

i -> j

Nie zawsze przekład na liternictwo łacińskie zgodny jest z powyższymi zasadami. Bywają sytuacje, gdy z przyczyn językowych lub zwyczajowych już w języku rosyjskim zapis wyglądał inaczej. Przykłady takich wyjątków znajdują się poniżej.

Adela -> Adel

Agata -> Jagata

Aleksander -> Aleksandr

Ambroży -> Ambrosij

Andrzej -> Andrej

Antoni -> Anton

Apolinary -> Apolinar

Barbara -> Varvara

Bartłomiej -> Bortolomej

Benedykt -> Venedikt

Cebula -> Cibulja

Czapla -> Chaplja

Eduard -> Edward

Emilian -> Emeljan

Franciszek -> Franc

Franciszka -> Frantishka

Gracjan -> Gracin

Grzegorz -> Grigorij

Henryk -> Genrich ale również Genrik

Helena -> Elena

Hipolit -> Ippolit

Honorata -> Gonoratta

Ignacy -> Ignatij

Jan -> Ivan

Józef -> Iosif ale również Juzef

Józefa -> Izefa ale również Juzefa

Justyn -> Ustin

Kamila -> Kamilija

Karol -> Karol

Katarzyna -> Ekaterina

Kazimiera -> Kazemira

Kazimierz -> Kazimir ale również Kazemir

Konstanty -> Konstantin

Ludwik -> Ljudwig

Małgorzata -> Mangozheta

Marcin -> Martin

Marianna -> Marijana

Mieczysław -> Mjacheslaw

Mikołaj -> Nikolaj

Michał -> Mihail

Mróz -> Moroz

Paulina -> Pavlina

Pelagia -> Pelageja

Petronela -> Petrunelja

Piotr -> Petr

Przyłucki -> Priluckij

Rzewuski -> Rzeusskij

Słowik -> Slavik

Stefania -> Stepanida

Sylwester -> Selvestr

Tekla -> Tekli

Tretjak -> Trzeciak

Wilhelm -> Vilgelm

Wincenty -> Vikentij

Zawiślak – Zavisljak

Zofia -> Zofja ale również Sofja

Zygmunt -> Zigizmund ale również Zigmunt lub Segizmund albo Zigmund

Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie powyższe zasady i przykłady nie wyczerpują tematu, mają jednak za zadanie ułatwić Państwu odnalezienie w spisie poszukiwane osóby.

Istnieje możliwość wyszukiwania z użyciem jako klucza wybranego fragmentu imienia i/lub nazwiska. Zwiększa to zakres wyświetlanej listy, gdyż więcej zapisów spełnia wymaganie zgodności z kluczem, ale zwiększa również prawdopodobieństwo iż w wyświetlanym zakresie znajdzie się informacje o poszukiwanej osobie. Proponujemy wykonanie wyszukiwania z użyciem wielu wariantów zapisu w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu.

Pamiętajmy, że ręczne zapisy, które powstały prawie sto lat temu również zawierały błędy i prawdopodobnie to jest przyczyną różnic w transliteracji.

Jeśli Użytkownik programu dysponuje klawiaturą z cyrylicą, możliwe i wskazane jest wyszukiwanie w języku rosyjskim. Umożliwia to pominięcie jednego ogniwa w przetwarzaniu imion i nazwisk.

Oddajemy do Państwa dyspozycji dostępny nam materiał i mamy nadzieję, że będziemy mogli uzupełniać przedstawioną listę.

W razie pytań zachęcamy do napisania na adres

[email protected]