Warunki usługi

Zespół - Zanda Bērziņa, Aivars Borovkovs, Ainars Brūvelis, Uldis Ķirsis, Mea, Paweł Maryański, Pēteris Avotiņš, Edite Brentse; przedstawiciel w Moskwie - Yuliya Polyakova, przedstawiciel w Polsce - Paweł Maryański.

Wszystkie zawarte informacje, treści wizualne, obrazy, tekst i prezentowane dane są własnością autorów zgodnie z licencją CC-BY.

Autoryzowany Użytkownik portalu ponosi pełną odpowiedzialność za legalność wykorzystania dostarczonych informacji. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji, korekty, uzupełniania, usuwania danych pod warunkiem wykorzystania tych możliwości wyłącznie w celu poprawy jakości zawartych informacji oraz zapewnienia ich dostępności dla innych z uwzględnieniem głębokiego szacunku i uszanowania dla wszystkich zmarłych i ich rodzin. W każdym przypadku wykorzystania danych zawartych w portalu Nekropole wymagane jest podanie źródła pochodzenia danych! Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez użytkowników oraz decyzji podjętych na podstawie tych informacji. Jednocześnie prosimy wszystkich o przestrzeganie norm przyzwoitości, tolerancji i uprzejmości, ponieważ jest to miejsce pamięci i szacunku dla zmarłych.