Podczas kongresu w Moskwie utworzono Komintern.

Osoby:
3Lista osób
Data wydarzenia:
06.03.1919
Informacje dodatkowe

Międzynarodówka Komunistyczna (zwana także III Międzynarodówką), w skrócie Komintern (od ros. Коммунистический интернационал, Kommunisticzeskij internacyonał) – międzynarodowa organizacja, która powstała z inicjatywy Lenina w Moskwie, w dniach 2–6 marca 1919. Została ona założona przez 19 partii komunistycznych, a wśród nich także Komunistyczną Partię Polski.

Celami Międzynarodówki było propagowanie idei komunistycznych i przygotowania do światowej rewolucji. Kierowana była przez Komitet Wykonawczy, na czele którego stał początkowo Grigorij Zinowjew (1920-1925), następnie Nikołaj Bucharin (1926-1929) i Georgi Dymitrow (1934-1943). W czasie II Zjazdu Międzynarodówki w 1920 zebrali się delegaci z 37 krajów. Ustalono wtedy zasady Kominternu, czyli tak zwane 21 punktów. Mówiły one o podporządkowaniu się partii członkowskich radzieckim wzorom względem struktury i dyscypliny oraz dawały wytyczne działalności i infiltracji komunistycznej na terenie działania partii kominternowskich. W czasie wielkiej czystki w ZSRR NKWD uwięziło, prześladowało lub zgładziło wielu komunistów z ZSRR i z innych krajów.

Każda z partii komunistycznych podlegała Komitetowi Wykonawczemu Kominternu (IKKI), a ten z kolei był wydziałem Komitetu Centralnego Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików). Dla zapewnienia sobie absolutnej kontroli RPK(b) przyznała sobie pięć miejsc w Komitecie Wykonawczym, wszystkie inne dysponowały jednym miejscem.

Międzynarodówka Komunistyczna została rozwiązana 15 maja 1943 przez Józefa Stalina. Na to miejsce powołano w 1947 Kominform, czyli Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych. Zadaniem Kominformu było koordynowanie działalności europejskich partii komunistycznych.

Brak powiązanych wydarzeń

Mapa

Brak miejsc przypisany

  Osoby

  Osoba Data ur. Data śm. Język
  1Nikolai BukharinNikolai Bukharin09.10.188815.03.1938en, lv, ru
  2Grigorij ZinowjewGrigorij Zinowjew23.09.188325.08.1936de, en, fr, lv, pl, ru
  3Włodzimierz LeninWłodzimierz Lenin22.04.187021.01.1924de, en, lv, pl, ru
  Tagi