Na apel Ligi Związkowej w Chinach wybuchło powstanie, które doprowadziło do proklamowania republiki

Tagi