LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanas

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Personas:
33Personu saraksts
Notikumi:
67Notikumu saraksts
Datums:
23.04.1990
Papildu lauki

1990. gada 8.-23. aprīlī notika LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanas, kurās 707 772 iedzīvotāji (678 862 pilsoņi un 28 910 pilsoņu kandidāti) ievēlēja 232 delegātus

Par Pilsoņu kongresu:

Par Kongresu
Mērķis

Pilsoņu Kongresa mērķis ir veikt Latvijas deokupāciju, dekolonizāciju un deboļševizāciju, tādējādi sagatavojot apstākļus likumīgas Saeimas vēlēšanām, un savas pilnvaras nolikt tās priekšā.

Kas ir Pilsoņu Kongress

Latvijas Republikas Pilsoņu Kongress ir 1918. gada pasludinātās, 1920. gadā Krievijas un 1922. gadā Tautu Savienības Padomes atzītās valsts, agrākās Tautu Savienības locekles – Latvijas Republikas tiesiska pārstāvība. Līdz likumīgās Saeimas vēlēšanām Pilsoņu Kongress uzskatāms par pagaidu parlamentu okupācijas apstākļos.

***

Ideja par pilsoņu kustības veidošanu radās 1989. gada jūlijā [kuri izveidi sāka?], kad latviešu laikrakstos tika publicēts Latvijas PSR pilsonības likuma projekts, kuru bija izstrādājis profesors Juris Bojārs.

1989. gada 17.decembrī, pēc Igaunijas parauga, sākās paralēlas valsts varas struktūras izveides mēģinājums - lielāko sabiedrisko kustību:

 • Latvijas Tautas fronte, 
 • Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustība, 
 • Vides aizsardzības klubs, 
 • Cilvēktiesību aizsardzības grupa Helsinki—86 u.c.)

pārstāvji sanāca Latvijas Republikas Pilsoņu kustības 1. konferencē, kas pieņēma nolikumu par Latvijas Republikas Pilsoņu komiteju veidošanu un rezolūciju par Kongresa sasaukšanu. Izveidoja Pilsoņu Komiteju Pagaidu sakaru centru, kas izvirzīja uzdevumu "apzināt pilsoņus un pilsoņu kandidātus".

Pēc asām diskusijām, Latvijas Tautas fronte atbalstīja pilsoņu komiteju ideju kā "rezerves lidlauku gadījumam, ja izgāzīsies neatkarības iegūšanas parlamentārais ceļš".

 Sākās LR pilsoņu un viņu pēcnācēju reģistrācija un jau decembrī reģistrēto skaits pārsniedza 700000. 

Vienlaikus tika veidota visaptveroša pilsoņu komiteju sistēma Latvijā.

 "Pilsoņu kandidāti" šajās vēlēšanās varēja piedalīties, ievēlot savus pārstāvjus Pilsoņu Kongresā tikai ar padomdevēja tiesībām.

Savukārt Kongress izveidoja Latvijas Komiteju (50 locekļi) kā pastāvīgu izpildinstitūciju Kongresa sasaukšanas starplaikos. Vietējo Pilsoņu komiteju vēlēšanas tā arī nenotika. Neraugoties uz reālās varas trūkumu, LR Pilsoņu Kongress pieteica pretenzijas uz vairākām valsts varas funkcijām, ieskaitot dalību iespējamajā Pagaidu valdībā.

Tā kā Pilsoņu Kongresa aktīvākā daļa bija latviešu pārstāvji, arī Latvijas Komiteja kopš savas izveidošanas savos uzsaukumos un rīcībā bija par radikāliem soļiem, noraidot jebkādus kompromisus ar padomju varu un citu politisku uzskatu paudējiem.

Pilsoņu Kongress atjaunoja Aizsargu organizāciju, Likumīgo īpašnieku apvienību.Latvijas Komitejā reģistrējās politiskās partijas un sabiedriskās organizācijas.

Sāka izdot nedēļas laikrakstu "Pilsonis" (redaktori - A. Žukovskis, J.Kučinskis, M. Zelmenis).

1990. gada sākumā Latvijas Komiteja apšaubīja LR Augstākās Padomes leģitimitāti no starptautisko tiesību viedokļa un bija opozīcijā gan LPSR valdībai, gan LTF kā pārāk mērenai pozīcijai, aicinot boikotēt Augstākās padomes vēlēšanas

Pilsoņu Kongresa delegātu saraksts 30.04. 1990.

Alūksnes apriņķis

Pilsoņi:

Valentīns Cars, 1953, ārsts

Ēriks Dumārovs, 1948. LNNK, LTF, inž.- hidrotehniķis

Ojārs Kols, 1955., LNNK, brīvais zemn.

Balvu apriņķis

 

Pilsoņi:

Juris Cibulis, 1951., LTF, LSDSP, skolotājs

Antons Slišāns, 1949., LSDSP, LTF, kolhoza priekšsēdētājs

Jānis Vancāns, 1957., PSKP, LTF, ārsts

Bauskas apriņķis

 

Pilsoņi:

Raitis Ābelnieks, 1963.,VAK, skolotājs

Raimonds Cakars, 1931., LTF, PSKP, jurists

Uldis Jumejs, 1954., VAK, narkologs

Jānis Kalniņš, 1954., LTF, skolotājs

Leopolds Kļaviņš, 1940., LTF vec. zin. līdzstr.

Raimonds Sietiņš, 1958., LNNK, skolotājs

Kārlis Sinka, 1958., LNNK, skolotājs

Dainis Vanags, 1952., LTF, LNNK, skolas direktors

Pilsoņa kandidāts;

Nellija Sprūde, 1951., LTF, PSKP, skolotāja

Cēsu apriņķis

 

Pilsoņi:

Aivars Andersons, 1941., LNNK galdnieks

Valdis Atāls, 1950., VAK, LTF, restaurators

Atis Atteka, 1959., LNNK, LTF, inženieris

Agnis Balodis, 1937., LNNK, stomatologs

Ilmārs Bremšmits, 1935., VAK, LNNK, fotogrāfs

Pāvils Brūveris, 1949., LNNK, žurnālists

Andrejs Jansons, 1937., LSDSP, tēlnieks

Aleksandrs Kiršteins, 1948., arhitekts

Andrejs Krastiņš, 1949., LNNK, LTF, jurists

Edmunds Rudzītis, 1942., LNNK, ārsts, rakstnieks

Pilsoņa kandidāts:

Fjodors Puņeiko, meh. darbn. vadītājs

Daugavpils apriņķis

 

Pilsoņi:

Anita Liepa, 1928., LTF, skolotāja

Ramona Markus, 1963., LNNK, ārste

Jānis Samušs, 1959., LNNK, LTF, inž.- mehāniķis

Pilsoņa kandidāts:

Sergejs Fadejevs, 1969., LNNK, Ug.-kr., students

Dobeles apriņķis

Pilsoņi

Aiva Sproģe, 1965., LNNK, VĻKJS, juriskonsulte

Raimonds Stepiņš, LNNK, VAK, Ž-49, strādnieks

Ainārs Zalinkēvičs, 1956., LNNK, LTF, inženieris

Pilsoņa kandidāte:

Natālija Kudlaja, 1954, LNNK, VAK, tirdz. darbiniece

Gulbenes apriņķis

 

Pilsoņi:

Juris Cakuls, 1951., LNNK, elektriķis

Valdis Krūpers, 1954., LTF, šoferis

Aina Poruka, 1929., LTF, pens. skolotāja

Jelgavas apriņķis

Pilsoņi:

Aivars Ābols, 1958., LTF RA, VAK, pagasta pr-ks

Aivars Berķis, 1936., LTF, žurnālists

Indulis Bērziņš, 1957., vec. pasniedzējs

Jānis Bunkšs, 1953., LTF, pils. pad. pr-js

Ēvalds Dreimanis, 1940., LTF, LZS, LLS, LKP, prorektors

Imants Geidāns, 1942.,LTF, LNNK, lab. vad.

Ervīds Grinovskis, LTF, LLS, LKP

Aldis Hartmanis, 1929., LNNK, skolotājs

Kārlis Jankevics, 1925., LTF, galdnieks, pens.

Arnis Mugurēvics, LSDSP, LKF, veter. med. fak. asistents

Ivars Muravskis, 1957., mācītājs

Gunārs Preinbergs, 1931., vet. zin. kand.

Andris Žukovskis, 1961. , LTF, LNNK, VAK, pagasta pr-js

Pilsoņa kandidāts:

Aļģimants Burba, 1952., LNNK, LTF, Jelgavas Lietuviešu b-bas pr.

Jūrmala

Pilsoņi:

Baiba Buša, 1955., LNNK, LTF, ārste

Ojārs Bušs, 1944., LTF filologs

Guntars Rumpēters, 1957., LTF, LNNK, konstruktors

Kārlis Šēfers, 1942., LNNK, skolotājs

Gvido Volbrugs, 1944., LNNK, arhitekts

Pilsoņa kandidāts:

Viktors Hļebnovs, 1950., LSDSP, LTF, sakarnieks

Jēkabpils apriņķis

Pilsoņi:

Gunārs Avotiņš, 1958., LTF, mežzinis

Arvīds Bobinskis, 1960., LNNK, mācītājs

Aigars Godiņš, 1958., LNNK, LTF, mūziķis

Jānis Kučinskis

Oļģerts Liepiņš, 1940., LNNK, LTF, ārsts

Pilsoņa kandidāts:

Sergejs Pušņins, 1958., LNNK, metinātājs

Krāslavas apriņķis

Pilsoņi:

Donāts Dilba, 1951., LTF, mākslinieks noformētājs

Vilmārs Geikins, 1944., LTF, elektromontieris

Egīls Levits, 1955., starptautisko tiesību speciālists

Pilsoņa kandidāts:

Ninele Kukaine, 1946. ārste bakterioloģe

Kuldīgas apriņķis

Pilsoņi:

Dainis Bergmanis, 1955., LTF, jaunsaimnieks

Rihards Bergmanis, 1946., LNNK, LRP, inženieris

Gunārs Dambītis-Dambergs, 1940., LNNK, LZP, LTF, būvinženieris

Viesturs Pirro, 1954., garīdznieks

Igors Puķītis, 1932., LNNK, LTF, šoferis

Harijs Rubezis, 1947., LNNK, LRP, kultūras darbinieks

Liepājas apriņķis

Pilsoņi:

Mārtiņš Bariss, LTF, H-86, elektriķis

Imants Brinkmanis, 1937., LNNK, kinomehāniķis

Valdis Dekovics, 1940., LTF RA, inženieris

Arnis Kadiķis, 1953., LRP, LATNIA korespondents

Ilmārs Krieviņš, 1927., LNNK, LTF, mācītājs

Ilmārs Matisons, 1950., LNNK, grav. akmeņkalis

Vilnis Mauliņš, 1944., LNNK, LTF, ārsts

Modris Ozoliņš, 1942., LTF, lab. vadītājs

Juris Pavītols, 1949., LTF, māksl. daļas vadītājs

Viktors Stepko, LNNK, LTF, inž. celtnieks

Māra Strautmane, 1943., LNNK

Aigars Štāls, LTF, avīzes redaktors

Haralds Ulmanis, 1947., LNNK, LTF, teātra režisors

Māris Vecvagars, 1957., LTF, VAK, dzintara apstrādātājs,

Dzintra Zeļenko, 1928., LTF, LNNK, VAK, kult. darbiniece

Arkādijs Zēbergs, LTF, LSA, inž. elektriķis

Pilsoņa kandidāts:

Aleksandrs Barkanovs, LTF, LNNK, apdroš. aģents

Limbažu apriņķis

Pilsoņi:

Ivars Babris, 1963., LTF, LNNK, galv. zootehniķis

Eglons Brūns, 1939., LNNK, jaunsaimnieks

Juris Erdmanis, 1941. LTF, skolotājs

Jānis Franckēvičs, 1937., LNNK, lauksaimnieks

Ingus Kalns, 1956., LTF, LNNK, ekonomists

Māris Mednis, 1963., LNNK, žurnālists

Zenta Rozīte, 1924., LTF, LNNK, LSL, telefoniste

Kārlis Žīgurs, 1924., LTF, LSDSP, ārsts

Ludzas apriņķis

Pilsoņi:

Jānis Barkāns, 1956., LTF, šoferis

Uldis Krievāns, 1959., LAP, strādnieks

Māris Maruševs, 1968.LTF, skolotājs

Madonas apriņķis

 

Pilsoņi:

Māris Grīnblats, 1955., LTF, sargs

Pēteris Krūgaļaužs, 1953., LTF, PSKP valsts saimn. direktors

Visvaldis Lācis, 1924., LNNK, LTF, pensionārs

Jānis Tēbergs, 1940., LNNK, zemnieks

Ingrīda Zāle, 1958., LNNK, kult. nama direktore

Pilsoņa kandidāte:

Natālija Krūze, 1967., šuvēja

Ogres apriņķis

Pilsoņi:

Leons Amoliņš, 1937., LTF, diriģents

Pēteris Aulmanis, 1942., LNNK, LTF, VAK, pedagogs

Rolfs Bokmelderis, 1956., LSDSP, inženieris elektriķis

Juris Freibergs, 1961., LTF, skolotājs

Tālavs Jundzis, 1951., LTF, PSKP, jurists

Kārlis Jumiķis, 1948., LNNK, LĀB, ārsts

Andrejs Melzobs, 1947., LZP, LNNK, inženieris celtnieks

Dainis Ozoliņš, 1948., skolotājs

Juris Tolpežņikovs, 1958., LTF, LNNK, vet. feldšeris

Elmārs Uldriķis, 1947., LTF, pedagogs

Rasma Veckaktiņa, 1934., LNNK, LTF, pedagoģe

Guntis Vilcāns, 1948., LTF, LZP, LNNK, VAK, arhitekts

Pilsoņa kandidāts

Juris Tolstovs, 1949., LNNK, metinātājs

Preiļu apriņķis

Pilsoņi:

Jāzeps Anspoks, 1927., LTF, skolotājs

Jānis Eiduks, 1949. LNNK, LAP, LTF, lauksaimnieks

Inese Garjāne, 1947., LNNK, LAP, LTF, juriste

Rīgas apriņķis

Pilsoņi:

Andris Ārgalis, 1944., LNNK, dārzkopības biedr.priekšn.

Teodors Brāķeris, 1913, aviācijas leitnants

Anita Brence, 1957., LTF, LNNK, muzeja darbiniece

Mārcis Ceļmillers, 1956., LNNK, inženieris

Kārlis Gailītis, 1936., LNNK, Latv. ev.-lut. baznīcas arhibīskaps

Harijs Jākobsons, 1956., LNNK, LRP, mākslinieks

Viktors Kleinšmidts, 1951., LNNK, šoferis

Jānis Kļaviņš, 1947., LTF, LSDSP, skolotājs

Vladimirs Konovalovs, 1964., LNNK, ārsts

Ivars Līdaka, 1944., LNNK, VAK, LTF RA, konstruktors

Arnis Ozols, 1951., LNNK, VAK, LTF, ārsts

Aivars Pētersons, 1956., ārsts

Jānis Straume, 1962., LNNK, LRP, H-86, ārsts

Ansis Šņore, 1945. LNNK, LTF

Ruta Veidemane, 1933., LNNK, LTF, vec.zin.līdzstr.

Roberts Zīle, 1958.,LTF, ekonomists

Uldis Znots, 1942., LTF, LSDSP, vec.zin.līdzstr.

Pilsoņa kandidāts:

Vilens Tolpežņikovs, 1928., LNNK, ārsts

Rīgas centrs

Pilsoņi:

Eduards Berklavs, 1914., LNNK, pensionārs

Visvaldis Brinkmanis, 1924., LNNK, pensionārs

Aigars Migals, 1952., LNNK, ārsts rentgenologs

Romāns Pussārs, 1932., LTF RA literatūrvēsturnieks

Pilsoņa kandidāts:

Ādolfs Romāns, 1944., sakaru inženieris

Kurzemes priekšpilsēta

Pilsoņi:

Anta Bergmane, 1943., LNNK, LRP, H-86, ekonomiste

Augusts Brasliņš, 1949., LTF RA, LNNK, atslēdznieks

Jānis Ivanovskis, 1945., LTF LNNK, inženieris celtnieks

Jānis Maršāns, 1970., LNNK, students

Imants Platais, 1959., LTF RA, LTF referents

Jānis Rība, 1933., LTF, LRP, LNNK, mākslinieks grimētājs

Jānis Straume, 1952., LTF RA, LNNK, lab. vad.

Pilsoņa kandidāts:

Vjačeslavs Carjovs, 1951., šoferis

Latgales priekšpilsēta

Pilsoņi:

Oļģerts Dzenītis, 1938., LTF, LNNK, matemātiķis

Oļģerts Eglītis, 1956., LNNK, filozofs

Jānis Jākobsons, 1945., LSDSP, LTF, vec. zin. līdzstr.

Aivars Jugans, 1938., LNNK, LTF, bankas vec. insp.

Juris Karlsons, 1946., LTF, LNNK, galv. konstruktors

Jānis Kurmists, 1940., LNNK, LTF, inž.-celtn.

Andis Mihelsons, 1966., LNNK, LTF, autovadītājs

Jānis Maurītis, 1944., LNNK, VAK, vēsturnieks

Andris Mazburšs, 1944., LNNK, LTF, ārsts

Vilhelms Metlāns, 1941, skolotājs

Ivars Nececkis, 1956., LNNK, ekologs

Ivars Ojers, 1961., LTF, LNNK, inženieris

Alvis Paeglītis, 1947., FKI pasniedzējs

Uldis Pakalniņš, 1945., LNNK, LTF, ķīmiķis

Juris Putriņš, 1940., VAK, LTF, LSDSP, Igaunijas TF, matemātiķis

Pilsoņa kandidāts:

Dmitrijs Saveļjevs, 1964., kop. „Ozolnieks”iec. pr-ks

Vidzemes priekšpilsēta

Pilsoņi:

Edgars Alksnis, 1959., LTF, LNNK, ķīmiķis

Vizma Belševica, 1931., LNNK, dzejniece

Pēteris Cielavs, 1946., LTF, LNNK, Ev. lut. bazn.draudzes pr-ks

Einārs Cilinskis, 1963., LTF RA, LNNK, VAK, ķīmiķis

Juris Dobelis, 1940. LTF, LNNK, inženieris

Jānis Dubinskis, 1961., LNNK, ārsts-psihiatrs

Egils Ermansons, 1940., LNNK kinooperators

Mārtiņš Grigulis, 1953., LTF RA, LNNK, VAK, strādnieks

Imārs Kiršbaums, 1940., LTF, LNNK, inženieris

Viktors Kulbergs, 1948., LNNK, direktors

Pauls Mucenieks, 1926., LTF, LNNK, profesors

Jānis Ozers, 1961., LTF, LNNK, LTF RA, inženieris

Signe Poritere, 1945., LTF, LNNK, ķīmiķe

Alberts Pietuhs, 1921., LRP, LNNK, H-86, LTF, pensionārs

Gunārs Postnieks, 1950., LTF, LNNK, radioinženieris

Aivars Teteris, 1964., LZP, LTF, VAK, radioregulētājs

Pilsoņa kandidāts:

Roberts Otaņķis, 1936., LTF RA, LNNK, VAK, inž. mehāniķis

Zemgales priekšpilsēta

 

Pilsoņi:

Ansis-Jānis Arājs, 1937., LNNK inž-celtnieks

Juris Brizga, 1944., LNNK, dispečers

Jānis Gobiņš, 1936., LNNK, „Daugavas vanagi”, firmas vadītājs

Aigars Jirgens, 1961. LTF RA, LNNK, žurnālists

Jānis Liepiņš, 1946. LNNK, LTF, jurists

Einārs Repše, 1961., LNNK, LTF, fiziķis inž. konstruktors

Pilsoņa kandidāts:

Mihails Krupickis, 1929.

Ziemeļu priekšpilsēta

Pilsoņi:

Inta Biezā, 1949., LTF, skolotāja

Aigars Jākobsons, 1963., LNNK

Imants Kalniņš, 1941. LNNK, LTF, komponists

Andris Pauls-Pāvuls, 1965. LNNK, LTF

Valdis Šteins, 1948., LSDSP, docents

Arvīds Ulme, 1947., VAK, LZP dzejnieks

Pilsoņa kandidāts:

Konstantins Gupalo, ukraiņu svētd. skolas pasn.

Rēzeknes apriņķis

Pilsoņi:

Rita Naļivaiko, 1955. LTF

Zigmunds Paškēvics, 1949

Juris Vidiņš, 1938. LAP, ārsts

Saldus apriņķis

Pilsoņi:

Tālivaldis Kalniņš, 1932., vec.spec. zemn.saimn.

Romualds Laurinovičs, 1941., LTF, inženieris

Jānis Mīlzers, 1939., LTF, pasniedzējs

Jānis Vanags, 1958., mācītājs

Pilsoņa kandidāts:

Edmunds Vagars, 1927., LTF, skolotājs

Staburaga apriņķis

Pilsoņi:

Andris Beņķītis, 1961., LNNK, inženieris

Jānis Krievs, 1943., LTF pedagogs

Alberts Ozoliņš, 1930., LNNK, sporta metodiķis

Ainārs Rūtiņš, 1962., LNNK, muzeja vadītājs

Pilsoņa kandidāts:

Dzintars Dille, 1961., LNNK, mežzinis

Talsu apriņķis

Pilsoņi:

Jānis Brālis, 1953., šoferis

Guntis Cēsnieks, 1939., inženieris

Andris Dzērve, 1948., LTF

Imants Grosbergs, 1948., LNNK, šoferis instruktors

Aivars Koklītis, 1948., LNNK, LTF, inženieris

Uldis Lapiņš, 1932., LTF, pensionārs

Alberts Marcinkēvičs, 1926., LTF

Arvīds Puķītis, 1932., LTF, skolotājs

Jānis Rudzītis, 1948., LTF, dārznieks

Artis Svitiņš, 1951., LNNK, LTF, kuģu mehāniķis

Tukuma apriņķis

Pilsoņi:

Mārtiņš Āboliņš, 1947., LTCTAL, H-86, ārsts

Juris Celmiņš, 1950., LTF, žurnālists

Oskars Grīgs, 1943., LNNK, Brīvo zemnieku apv., brīvais zemnieks

Agris Jaunkļaviņš, 1939., LTF, agronoms

Pēteris Lazda, 1936., LNNK, LTF, LCTAL, jurists

Andris Miezītis, 1942., LTF, LLS, LCTAL, pedagogs

Vidis Upenieks, 1942., LNNK, ārsts

Pilsoņa kandidāts:

Mihails Buta, 1953., LTF, LSDSP, enerģētiķis

Valkas apriņķis

 

Velga Graumane, 1941.,medmāsa

Juris Mellēns, 1962., inženieris celtnieks

Edmunds Mertens, 1943., LNNK, LTF, LSDSP, tehniķis – mehāniķis

Elmārs Nātra, 1929., LTF, ķīmiķis-skolotājs

Pilsoņa kandidāts:

Vladimirs Kuzmins, 1959., LTF, mežcirtējs

Valmieras apriņķis

Pilsoņi:

Emīls Harmsons, 1928., LNNK, LCTAL, skolotājs

Juris Helds, 1942., LNNK, VAK, LCTAL, Valmieras teātra aktieris

Didzis Krīgers, 1952., LNNK, LTF, mašīnists

Artūrs Narbuts, 1941., LTF, LCTAL, skolotājs

Andris Piebalgs, 1957., LTF, izglītības darbinieks

Gundabs Putniņš, 1931., akmeņkalis

Jānis Tančers, 1940., LTF, VAK, mākslinieks

Ēriks Vēbers, 1952., LTF, VAK, jurists

Inese Vinklere, 1962., LCTAL, LTF, „Tālavas” redaktore

Juris Vinters, 1945, LNNK, VAK, Valmieras teātra trupas vadītājs

Pilsoņa kandidāts:

Boriss Faļēvičs, 1958., LTF, saim.c. pr-ks

Ventspils apriņķis

Pilsoņi:

Dainis Franks, 1952., LNNK, vet. ārsts

Edīte Dītrihsone, 1943., VAK, vec. arhitekte

Imants Grūbe, 1939., LTF, mežkopis

Pēteris Krūmiņš, 1950., LNNK, inž. – celtnieks

Jānis Luksis, 1960., LNNK, skolotājs

Benedikts Matejuns, 1926., LTF ārsts

Valdis Pečaks, 1954., LNNK, traļmeistars

Olga Sproģe, 1940. LTF, vec. inspektore

Aivars Strauts, 1951., LNNK, inženieris

Ineta Vembre, 1942., LTF, „Ventas Atmodas” redaktore

Pilsoņa kandidāts:

Vilis Krūmiņš, 1943., LTF, šoferis

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1
Einars Repše par čeku, LNNK tapšanu un augusta puču11.01.2020lv
292 gadu vecumā Visvaldis Lācis finišē Valmieras maratonā92 gadu vecumā Visvaldis Lācis finišē Valmieras maratonā18.09.2016en, lv, ru
3Latvijas Republikas 11. Prezidenta vēlēšanas. Ievēlēts R. VējonisLatvijas Republikas 11. Prezidenta vēlēšanas. Ievēlēts R. Vējonis03.06.2015lv, ru
4LR prezidents Valdis Zatlers izdod rīkojumu Nr.2, ar kuru atlaiž 10.SaeimuLR prezidents Valdis Zatlers izdod rīkojumu Nr.2, ar kuru atlaiž 10.Saeimu28.05.2011lv, ru
5Latvijas Republikas 7. Saeimas vēlēšanasLatvijas Republikas 7. Saeimas vēlēšanas03.10.1998lv
6“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK21.06.1997lv
750 gadus pēc padomju okupācijas Latvijā tiek paziņots par Krievijas armijas izvešanu 50 gadus pēc padomju okupācijas Latvijā tiek paziņots par Krievijas armijas izvešanu 31.08.1994lv, pl, ru
8Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums 15.06.1994lv
9Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlēšanasLatvijas Republikas 5. Saeimas vēlēšanas05.06.1993lv
10Pilnīgi slepeni, bet tie nav KGB sarakstiPilnīgi slepeni, bet tie nav KGB saraksti10.12.1991lv
11Rīgā tiek demontēts Ļeņina piemineklisRīgā tiek demontēts Ļeņina piemineklis24.08.1991lv
12Augusta pučsAugusta pučs19.08.1991de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
13Referendums par PSRS saglabāšanuReferendums par PSRS saglabāšanu17.03.1991en, lv
14Aptauja par Latvijas neatkarībuAptauja par Latvijas neatkarību03.03.1991en, lv
15Latvijas AP sāk veidot vienotu valsts pašaizsardzības komisijuLatvijas AP sāk veidot vienotu valsts pašaizsardzības komisiju18.01.1991lv
16OMON uzbrukumi IeM kursantiem - Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas filiālei Zeļļu ielā 8OMON uzbrukumi IeM kursantiem - Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas filiālei Zeļļu ielā 815.01.1991lv
17Notiek Latvijas Tautas Frontes Domes izsludinātā Vislatvijas tautas manifestācijaNotiek Latvijas Tautas Frontes Domes izsludinātā Vislatvijas tautas manifestācija13.01.1991lv
18Oto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijasOto Lācis: Atvadas no Latvijas kompartijas19.07.1990lv
19Apstiprināts Latvijas Republikas valdības sastāvs 1990.gada 7.maijs – 1993.gada 3.augustsApstiprināts Latvijas Republikas valdības sastāvs 1990.gada 7.maijs – 1993.gada 3.augusts07.05.1990en, lv, ru
20Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanaLatvijas Republikas neatkarības atjaunošana04.05.1990en, lv, pl

Karte

Avoti: wikipedia.org, pilsonis.lv

Nav piesaistītu vietu

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Aigars JirgensAigars Jirgens02.11.196016.03.2005lv
  2Elita Dombrava EvarteElita Dombrava Evarte04.06.195612.05.2021lv, ru
  3Armands AkmentiņšArmands Akmentiņš20.09.195505.08.1990lv
  4Jānis KrūmiņšJānis Krūmiņš26.06.195520.04.2021lv
  5Māris GrīnblatsMāris Grīnblats05.01.195514.03.2021lv
  6Arnis KadiķisArnis Kadiķis20.11.195321.03.2021lv
  7Andrejs KrastiņšAndrejs Krastiņš06.05.195119.05.2008lv, ru
  8Viktors KulbergsViktors Kulbergs29.02.194810.03.2013en, lv, ru
  9Viktors AvotiņšViktors Avotiņš12.12.194716.12.2023lv
  10
  Konstantīns Gupalo08.12.194709.04.2012en, lv, ru
  11Mārtiņš BarissMārtiņš Bariss09.09.194722.04.2021lv
  12
  Andris Mazburšs17.08.194405.03.2007en, lv
  13Raimonds BitenieksRaimonds Bitenieks14.05.194405.12.2019lv
  14Gvido Harijs VolbrugsGvido Harijs Volbrugs27.04.194426.04.2014en, lv, ru
  15Oskars GrīgsOskars Grīgs20.01.194321.04.2017lv
  16Pēteris AulmanisPēteris Aulmanis02.09.194210.11.2016lv
  17
  Kārlis Lasmanis16.02.194117.01.2009en, lv
  18
  Egīls Ermansons13.10.194028.02.2007en, lv
  19
  Oļģerts Persijs Dzenītis31.08.193812.03.2010lv
  20
  Imants Brikmanis30.09.193703.11.2004en, lv
  Birkas