13. janvāris

Dzimuši

Ņina Stradiņa1897 Ņina Stradiņa (94 gadi)

Māra Galeviuss1948 Māra Galeviuss (43 gadi)

Olga-Zelma Līduma1903 Olga-Zelma Līduma (86 gadi)

Andrejs Bankavs1945 Andrejs Bankavs (65 gadi)

Matīss Siliņš1861 Matīss Siliņš (81 gadi)

Miruši

Žans Žaks Beneks2022 Žans Žaks Beneks (75 gadi)

Valdis Krastiņš2022 Valdis Krastiņš (94 gadi)

Astrīda Kairiša2021 Astrīda Kairiša (79 gadi)

Margarita Šnore - Bištēviņa2003 Margarita Šnore - Bištēviņa (92 gadi)

Rūta Jānīte1979 Rūta Jānīte (35 gadi)