13. janvāris

Dzimuši

Antoni Adamczak1885 Antoni Adamczak (72 gadi)

Brunis Ignats1951 Brunis Ignats (33 gadi)

Jānis Millers1946 Jānis Millers (72 gadi)

Alberts Kokins1925 Alberts Kokins (94 gadi)

Józefa Orłowska1873 Józefa Orłowska

Miruši

Leontīne Blaua1944 Leontīne Blaua (65 gadi)

Irēna Gulbis1936 Irēna Gulbis (24 gadi)

Longins Avdjukēvičs1988 Longins Avdjukēvičs (71 gadi)

Dāvids Sīmansons1933 Dāvids Sīmansons (73 gadi)

Julia Skurska1994 Julia Skurska