Wołyń został przyłączony do Korony Królestwa Polskiego

Data wydarzenia:
26.05.1569
Informacje dodatkowe

Od 1569 na mocy unii lubelskiej przyłączony w całości przez Zygmunta II Augusta do Korony. Obejmował tereny województwa wołyńskiego oraz część kijowskiego. W czasie powstania kozackiego Bohdana Chmielnickiego najdalej na zachód wysunięty teren penetracji kozackiej. W 1651 doszło tu do zwycięskiej dla wojsk Rzeczypospolitej bitwy pod Beresteczkiem.

Brak powiązanych wydarzeń

Brak miejsc przypisany

    Żadne osoby przypisane

    Tagi