Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie Zeszytów Historycznych

Osoby:
1Lista osób
Data wydarzenia:
08.01.1962
Informacje dodatkowe

„Zeszyty Historyczne” – kwartalnik (do 1973 półrocznik) emigracyjny wydawany w latach 1962–2010 przez Instytut Literacki w Paryżu, (od 2003 redagowany przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu). Publikował dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Z uwagi na to, że było wydawane na emigracji, a co za tym idzie - pozbawione ingerencji cenzury, pismo stanowiło wolne forum dyskusji i prezentacji naukowej. Skupiało wielu wybitnych badaczy i publicystów emigracyjnych (m.in. Piotr Wandycz, Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Tadeusz Wyrwa) i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm).

W okresie PRL niektórzy autorzy krajowi publikowali swoje teksty w „Zeszytach Historycznych” pod pseudonimami. Po 1980 pismo było przedrukowywane w kraju m.in przez Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze (do 1989 poza zasięgiem cenzury). W połowie lat 90. nakładem Oficyny Wydawniczej Pomost ukazała się w Polsce reedycja pierwszych stu numerów.

Przez niemal 40 lat redaktorem był Jerzy Giedroyc, po jego śmierci w 2000 – Zofia Hertz (od września 2000 do czerwca 2003), a od czerwca 2003 pismo redagował Jacek Krawczyk.

W 2009 w dowodzie uznania za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej uhonorował zespół redakcyjny kwartalnika „Zeszyty Historyczne” nagrodą „Kustosza Pamięci Narodowej” im. Grzegorza Jakubowskiego.

W czerwcu 2010 ukazał się ostatni 171 numer „Zeszytów Historycznych”.

 

Brak powiązanych wydarzeń

Mapa

Źródła: wikipedia.org

Brak miejsc przypisany

    Osoby

    Osoba Data ur. Data śm. Język
    1Jerzy GiedroycJerzy Giedroyc27.07.190614.09.2000de, en, fr, pl, ru, ua
    Tagi