1945 – Obława augustowska: Wojska Wewnętrzne NKWD wkroczyły na tereny w okolicy Puszczy Augustowskiej aresztując blisko 2000 osób, z których ok. 600 uprowadzono w nieznanym kierunku. Ich los do dziś nie jest znany

Data wydarzenia:
12.07.1945
Informacje dodatkowe

Brak powiązanych wydarzeń

Brak miejsc przypisany

    Żadne osoby przypisane

    Tagi