Lista cmentarzy

Ze zdjęciami Dodaj cmentarz

cmentarzoddojęzykiosoby
Babice (gm. Łukowa), przycerkiewny cmentarz greckokatolickipl0
Babice (gm. Łukowa), cmentarz greckokatolicki00.00.1912pl0
Bartne (gm. Sękowa), cmentarz parafialnyBartne (gm. Sękowa), cmentarz parafialnyen, pl0
Biszcza, cmentarz prawosławnypl0
Bodaki (gm. Sękowa), cmentarzBodaki (gm. Sękowa), cmentarzpl0
Borchów (gm. Oleszyce), dawny cmentarz przycerkiewnypl0
Cewków (gm. Stary Dzików), cmentarz greckokatolickipl0
Chodywańce (gm. Jarczów), cmentarz parafialny00.00.1811pl0
Chodywańce (gm. Jarczów), cmentarz przykościelnypl0
Chotylub (gm. Cieszanów), cmentarz greckokatolickiChotylub (gm. Cieszanów), cmentarz greckokatolickipl0
Chłopiatyn (gm. Dołhobyczów), cmentarz prawosławnypl0
Czerteż (gm. Sanok), cmentarz greckokatolickien, pl1
Czartowiec (gm. Tyszowce), cmentarz parafialny00.00.1957pl0
Cześniki (gm. Sitno), cmentarz parafialnypl0
Dachnów (gm. Cieszanów), cmentarz parafialnypl5
Deszno (gm. Rymanów), cmentarz greckokatolickipl0
Dobratycze (gm. Kodeń), cmentarz unicki i prawosławnyDobratycze (gm. Kodeń), cmentarz unicki i prawosławnyen, pl0
Dołhobrody (gm. Hanna), cmentarz parafialnyen, pl0
Dołhobyczów, cmentarz prawosławnypl0
Dutrów (gm. Telatyn), cmentarz prawosławnypl0

1-20 : 21-26 20-26