Władysław Adam

Por. rez. Władysław Adam s. Józefa i Antoniny z Pleśniaków, ur. 2 IX 1897 w Błażowej, woj. lwowskie. Żołnierz I Brygady Leg., działacz niepodległościowy, uczestnik wojny 1918–1921 w 17 pp. Absolwent Wydziału Prawa UJ, dr. Sędzia, adwokat i notariusz. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem I Bryg. Leg. i medalami pamiątkowymi. Żonaty z Germaną z Waniów. Mieszkał w Rybniku. Przydział: 75 pp.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe