Wiktor Gzowski

Dodaj nowe zdjęcie!

Mjr w st. sp. Wiktor Gzowski s. Michała i Ewy z Zieńkowiczów, ur. 12 III 1888 w Czeczersku na ziemi mińskiej. Żołnierz I wojny światowej i wojny 1920. Następnie służył w 25, 56 i 58 pp. Od ok. 1928 w st. sp. Zamieszkały w Adamowiźnie pod Grodziskiem Maz. Żonaty z Zofią z Marcinkowskich.

CAW, AP 3279; MiD WIH, Ł.W. 022/3 z 9 IV 1940.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe