Tadeusz Dzierzgowski

Dodaj nowe zdjęcie!

Mjr obs. Tadeusz Dzierzgowski s. Ignacego i Marii z Grochowskich, ur. 17 IX 1900 w Warszawie. Absolwent gimnazjum oraz kursu Szk. Obs. Lot. w Poznaniu (1919). Przydzielony do 13 esk. myśl. (II Esk. Wlkp.), potem do 12 esk. wywiadowczej (I Esk. Wlkp.); dostał się do niewoli bolszewickiej. Po powrocie z niewoli (1921) został przydzielony do 1 p. lot. jako obserwator (1922). Od 1927 służył w CWPodof. Lot. W 1939 z-ca komendanta SPodof. Lot. dla Małoletnich.

L.S. 952; CAW, Ap 1769/89/1217; J. Tucholski, Mord w Katyniu.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe