Stefan Inocenty Adamczyk

Por. rez. Stefan Inocenty Adamczyk s. Józefa i Genowefy z Trylewskich, ur. 28 VII 1897 w Warszawie. Legionista, walczył nad Styrem i Stochodem w 5 p. uł., podczas wojny 1920 w 4 dak. W 1934 przeniesiony z artylerii do 3 baonu czołgów i samochodów pancernych, jednocześnie do rezerwy. Absolwent WSH im. Zielińskiego w Warszawie, tu zamieszkały.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe