Marian Leszek Kwiatkowski

Ppor. rez. Marian Leszek KWIATKOWSKI s. Władysława i Janiny z Sad- kowskich, ur. 2 II 1905 w Niemcach, pow. bę dziński. Ukończył SPRPiech. nr 7a w Jarocinie (1929), studiował na Wydziałe Matematyczno-Przyrodni- czym UW. W latach 30. kilkakrotnie powoływany na ćwiczenia rez. Ppor. od 1 I 1933. Od 1938 należał do 11 pp, brak dalszych danych.

CAW, AP 8111; MiD WIH, Ł.W. 025/3 z 9 IV 1940; AM 1727.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe