Marian Bross

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
02.10.1900
Data śmierci:
00.00.1940
Długość życia:
39
PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
44916
PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
122
PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
30582
PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
83
Kategorie:
adwokat, ofiara represji sowieckiego reżimu, oficer, prawnik, uczestnik I wojny światowej, uczestnik II wojny światowej, uczestnik walk wyzwoleńczych
Narodowość:
 polska
Cmentarz:
Katyń - Polski Cmentarz Wojenny

Ppor. rez. Marian Bross

syn Konstantego i Heleny z Knastów,

ur. 2 X 1900 w Witkowie k. Gniezna.

Brał udział w końcówce I wojny światowej i powstaniu wielkopolskim 1918/1919 w bitwach m.in. pod Zdziechową, Szubinem i Rynarzewem. Uczestnik wojny 1918–1921. Magister, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1922). Adwokat, notariusz, ostatnio wiceburmistrz Żnina. Przydział: OK VIII. Odznaczony m.in. Medalem 1918– 1921. Żonaty z Eleonorą z Sambergerów, miał córkę Teresę i syna Tadeusza.

W czasie ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców nie zostało ustalone nazwisko, Bross. Istniała dla rodziny nadzieja, że wciąż żyje. Wątpliwości rozwiane zostały po 1989 roku, kiedy to ustalono, że również ów jeniec został zamordowany w Katyniu.

Źródła: www.shw.com.pl

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    27.12.1918 | Wybuchło powstanie wielkopolskie

    Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej zaistniałe na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej umacniającej swoją niepodległość.

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe