Ludwik Gajewski

Kpt. Ludwik GAJEWSKI s. Ignacego i Marii z Konińców, ur. 1 V 1891 we Lwowie. Uczestnik I wojny światowej. W 1918 ochotnik WP, walczył w obronie Lwowa i Małopolski Wsch. Następnie służył w 13 p. uł., DOWar. Wilno, Szefostwie Int. OK III. Od 1938 kierownik referatu zaopatrzenia w Urzędzie WF i PW Grodno. Odznaczony KW, MN, SKZ. Żonaty z Marią ze Sztajerów, bezdzietny.

CAW, AP 7380; MiD WIH, Ł.W. 052/4 z 27 IV 1940; AM 2581.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe