Józef Litwinionek

Ppor. rez. Józef LITWINIONEK s. Bronisława i Malwiny z Ciunajtisów, ur. 6 III 1909 w Wilnie. Technik budowlany. W 1931–1932 był na prze- szkoleniu wojskowym w SPRPiech. w Krakowie. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936, przydzielony do 6 pp Leg. Pracował przy robotach instala- cyjnych na terenie koszar w Suwałkach. Był żonaty, miał córkę .

CAW, AP 3179; MiD WIH, L.W. 035/1 z 16 IV 1940; AM 1097.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe