Feliks Sikorski

Dodaj nowe zdjęcie!

Mjr w st. sp. Feliks Sikorski s. Feliksa i Franciszki z Siwców, ur. 30 VIII 1890 w Skaryszewie pod Radomiem. Uczestnik I wojny światowej i wojny 1920. Mjr od 1 I 1928. Służył w sztabie 14 DP, 58 pp i PKU Łask. Od 1931 w st. sp. z przydziałem do kadry OK VII. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Żonaty z Ireną z Halpernów, miał syna Jerzego.

CAW, AP 30167, 14193, 9327, 28905; MiD WIH, Ł.W. 029/1 z IV 1940.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe