Bronisław Górski

Por. piech. rez. Bronisław GÓRSKI s. Jana i Antoniny ze Stupnickich, ur.19 X 1900 w Sanoku. Służył w armii austriackiej, wzięty do niewoli na froncie włoskim. Do Armii gen. Hallera zgłosił się we Francji jako ochotnik, przydzielony do 11 p. strz. Walczył w 1919 na froncie ukraińskim. Do 1921 w 53 pp. Odznaczony medalami 1918–1921 i 10-lecia. Nauczyciel, brak dalszych danych.

L.S. 633; CAW, Odrz. 2.10.1935.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe