Bolesław Doczyński

Ppor. rez. Bolesław DOCZYŃSKI s. Franciszka i Stanisławy z Kowalskich, ur. 16 III 1912 w Skierniewicach. Absolwent Państwowej Szkoły Technicz- nej Kolejowej w Warszawie (1933) i SPRSap. w Modlinie (1934). Ppor. mia- nowany 1 I 1937, przydzielony do 1 baonu saperów Technik drogowo-budowla- ny, brak dalszych danych.

CAW, AP 1291; MiD WIH, Ł.W. z 3 IV 1940; AM 1981.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe