Białystok, cmentarz Wszystkich Świętych

Dodaj nowe zdjęcie!
pochowane osoby:
2Zobacz zapisy
adres:
15-126 Białystok ul. Wysockiego 1
zarządca:
Parafia Wszystkich Świętych, 15-126 Białystok ul. Wysockiego 1
rodzaj cm./wyznanie:
prawosławny
region administracyjny:
Województwo podlaskie
powierzchnia:
6.70 ha
kategoria miejsca:
Cmentarz prawosławny
Informacje dodatkowe

W 1887 roku został zamknięty cmentarz przy cerkwi parafialnej p.w św. Marii Magdaleny. Nowy cmentarz zlokalizowano na obrzeżach miasta, w dzielnicy Wygoda przy ówczesnej Szosie Wasilkowskiej. W związku ze znacznym oddaleniem cmentarza od cerkwi parafialnej p/w św. Mikołaja, na nowym cmentarzu wzniesiono tymczasową, drewnianą cerkiew, którą wkrótce zastąpiono murowaną.

31 maja 1892 roku został położony kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Po dwóch latach, 19 maja 1894 roku (jak podają "Wiadomości Grodzieńskie"), nowa świątynia została wyświęcona ku czci Wszystkich Świętych. W pewnym od niej oddaleniu (w 1915 roku), wzniesiono niewielką kaplicę.  Nowo wybudowana cerkiew stała się nieodłączną częścią cmentarza, który został otwarty do pochówku wiernych w 1887 roku. Do otwarcia nowego cmentarza, zmarłych białostoczan wyznania prawosławnego grzebano w miejscu, gdzie obecnie znajduje się cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, a po 1845 roku na wzgórku Magdaleny. W okresie I wojny światowej nekropolia służyła jako cmentarz wojskowy. W tym czasie został on poszerzony do obecnych granic.

Przez prawie 100 lat cerkiew cmentarna pod wezwaniem Wszystkich Świętych, była filią parafii św. Mikołaja. Z dniem 16 czerwca 1982 roku dekretem ówczesnego Biskupa Białostocko - Gdańskiego, Jego Ekscelencji Sawy (Hrycuniaka) obecnie Metropolity, erygowano samodzielną parafię przy cerkwi cmentarnej, na ulicy Wysockiego 1. Ponieważ problemem nowo otwartej parafii był brak świątyni na miarę ilości wiernych, dobudowano oszkloną wiatę, która powiększyła powierzchnię cerkwi.

W latach 1982 - 1984 przeprowadzono na cmentarzu prace porządkowe oraz założono ewidencję zabytkowych nagrobków. W 1992 roku, po pożarze cerkwi, podczas którego częściowo zniszczona została nawa główna świątyni, ikonostas i część ołtarzowa, przeprowadzono gruntowny jej remont. Kolejny miał miejsce w 2001 roku......

Na cmentarzu o powierzchni 6,7 ha zachowało się niewiele starych nagrobków, o dużej wartości historycznej i artystycznej, zgromadzonych w bezpośrednim otoczeniu cerkwi.

Najstarsze z nich pochodzą z końca XIX wieku. Jedna z kwater nekropolii przeznaczona jest na pochówki staroobrzędowców.

Nekropolia ta jest cennym zabytkiem Białegostoku i ze względu na wartości historyczne oraz artystyczne znajduje się wraz z cerkwią w rejestrze zabytków województwa podlaskiego pod numerem A-84.

Źródło: http://www.wygoda.cerkiew.pl

 

Brak wydarzeń

    Dodaj słowa kluczowe