Andrzej Szmajke

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
00.00.1953
Data śmierci:
05.06.2016
Kategorie:
pedagog, nauczyciel, profesor, psycholog
Narodowość:
 polska
Cmentarz:
Określ cmentarz

Andrzej Jerzy Szmajke (ur. 1953 r. we Wrocławiu, zm. 5 czerwca 2016) – polski psycholog, specjalizujący się w zakresie autoprezentacji, postrzegania ludzi, psychologii osobowości i psychologii społecznej, nauczyciel akademicki, związany z uczelniami we Wrocławiu i w Opolu. Profesor nauk humanistycznych (2008).

Urodził się w 1953 we Wrocławiu. W latach 1960-1968 uczęszczał do tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Mariana Buczka, położonej na Śródmieściu. Następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, w klasie o profilu humanistycznym. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym rozpoczął w 1972 studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył magisterium w 1977. Z uczelnią tą związał się przez kolejnych kilka dekad, rozpoczynając pracę od stanowiska asystenta, a kończąc na profesorze nadzwyczajnym na Instytucie Psychologii UWr. Kierował tam Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Otrzymał na niej także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W 1997 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Instytucie Psychologii PAN w Warszawie na podstawie pracy pt. Samoutrudnianie jako sposób autoprezentacji.

Od lat 90. XX wieku pracował także w Zakładzie Psychologii Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego. W 2008 został dyrektorem tej placówki naukowo-dydaktycznej.

Dorobek naukowy

Zajmował się badaniami dotyczącymi percepcji interpersonalnej, autoprezentacji, atrakcyjności interpersonalnej, egotyzmu. Zajmował się również psychologią zachowań politycznych i psychologią sportu. Jest autorem ponad 90 publikacji, m. in:

 • Samoutrudnianie. Dobre i złe strony rzucania kłód pod własne nogi, (współautor prof. D. Doliński),
 • Samoutrudnianie jako sposób autoprezentacji: Czy rzucanie kłód pod własne nogi jest skuteczna metodą wywierania korzystnego wrażenia na innych?, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1997.
 • Autoprezentacja: maski – pozy – miny, Wyd. Ursa, Olsztyn 1999.

 

Źródło informacji: wikipedia.org

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe