Izdots E. Glika "Jaunās derības" latviskais tulkojums

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Personas:
1Personu saraksts
Notikumi:
23Notikumu saraksts
Datums:
02.10.1685
Papildu lauki

Alūksnes mācītājs E. Gliks , iztulkoja latviski Bībeles gan Jauno, gan Veco Derības un tās tika izdotas pietiekami lielā tirāžā, tāpēc uz vairākiem simtiem gadiem noteica vienotu latviešu ortogrāfiju.

Glika tulkotie darbi: 

 • Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus jeb Deewa swehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kristus peedsimschanas no teem swehteem preezas-mahziatjeem un Apustułeem irr usrakstiti. Rīga, 1685 (Jaunās Derības latviskojums)
 • Latviešu lūgšanu grāmata. Rīga, 1686
 • Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa-Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mahzitajeem un Apustuleem usrakstihts: Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita. [J. Fišera uzdevumā tulk. E. Gliks ar palīgiem K. B. Vitenu un M. Klemkenu]. Rīga, Johana Georga Vilkena izdevniecība, 1689 - 1678 lappuses (Vecās Derības latviskojums)
 • "Tā Svēta Grāmata", 1694

***

Pie pirmās latviešu Bībeles šūpuļa stāvējuši trīs vīri - Zviedrijas karalis Kārlis XI (1660-1697), Vidzemes ģenerālsuperindendents Johans Fišers un Alūksnes mācītājs, prāvests Ernsts Gliks (1652-1705).

Kārlis XI lielu vērību veltīja baznīcai un skolai, līdz ar to labprāt piešķīra līdzekļus (7500 dālderu) latviešu Bībeles tulkošanai un izdošanai. Par šī darba tiešo organizētāju kļuva J. Fišers, kurš Rīgā tajā laikā bija nodibinājis tipogrāfiju. E. Gliks pārtulkoja Bībeli astoņos gados. Viņam palīdzēja viens pārrakstītājs. E. Gliks Bībeli tulkoja no tās oriģinālvalodām – ebreju un grieķu, kuras viņš bija apguvis sešus gadus studējot Hamburgā. Bībeles tulkojums tika pabeigts jau 1689. gadā, taču Kārlis XI Bībeles izplatīšanas atļauju parakstīja tikai 1694. gadā, kad arī pirmā Bībele latviešu valodā tika izdota 1500 eksemplāru lielā tirāžā. Šajā Bībelē ir 2487 lappuses, un tā sver 4 kilogramus.

1694. gada 30. septembrī 250 Bībeles eksemplāru ar īpašu pavēli tika par velti izdalīti baznīcam un skolām. 

http://www.bibelesbiedriba.lv/Bibeles_tulkojumi_Latviesu_valoda

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Tiek atklāts Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs www.garamantas.lvTiek atklāts Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs www.garamantas.lv02.12.2014lv
2Iznāk žurnāla "Zīlīte" numurs "Mums būs bēbis!", kurā bildēs bērniem tiek skaidrots kā rodas bērniIznāk žurnāla "Zīlīte" numurs "Mums būs bēbis!", kurā bildēs bērniem tiek skaidrots kā rodas bērni07.03.1989lv
3Krievijas Tautas komisāru padome pieņem dekrētu par analfabētisma likvidāciju KrievijāKrievijas Tautas komisāru padome pieņem dekrētu par analfabētisma likvidāciju Krievijā26.12.1919lv, pl, ru
4Ebreju grautiņš ("pogroms") RīgāEbreju grautiņš ("pogroms") Rīgā23.10.1905lv
5Maskavā sāk iznākt "Zinības un rakstniecības mēnešraksts "Austrums""Maskavā sāk iznākt "Zinības un rakstniecības mēnešraksts "Austrums""01.01.1885lv
6Sāk iznākt "Pēterburgas Avīzes"Sāk iznākt "Pēterburgas Avīzes"14.07.1862lv
7Iznāk "The New York Times" pirmais numursIznāk "The New York Times" pirmais numurs18.09.1851en, lv
8Iznāk latviešu laikraksta "Latviešu Avīzes" pirmais numursIznāk latviešu laikraksta "Latviešu Avīzes" pirmais numurs05.01.1822lv
9Sāk iznākt žurnāls latviešu valodā "Latviska Gada Grāmata"Sāk iznākt žurnāls latviešu valodā "Latviska Gada Grāmata"05.01.1797lv
10Izdota pirmā zināmā drukātā pavārgrāmata latviešu valodāIzdota pirmā zināmā drukātā pavārgrāmata latviešu valodā07.01.1795lv
11Sāk iznāk latviešu laikraksts "Latviešu Ārste"Sāk iznāk latviešu laikraksts "Latviešu Ārste"01.01.1768lv
12Krievijas imperatore Elizabete pavēl izraidīt no Krievijas visus jūdus un atrast iemeslu, lai neielaistu tos atpakaļKrievijas imperatore Elizabete pavēl izraidīt no Krievijas visus jūdus un atrast iemeslu, lai neielaistu tos atpakaļ13.12.1742en, lv, ru
13Publicēts Daniela Defo darbs "Robinsons Krūzo"Publicēts Daniela Defo darbs "Robinsons Krūzo"25.04.1719en, lv
14Zviedrijas valdība pavēl pie Vidzemes ceļiem ierīkot krogusZviedrijas valdība pavēl pie Vidzemes ceļiem ierīkot krogus26.11.1650lv
15Pirmā iespiestā latviešu valodas vārdnīca Lettus Pirmā iespiestā latviešu valodas vārdnīca Lettus 02.09.1638lv
16Georgs Elgers izdod "Garīgas katoļu dziesmas" latviešu valodāGeorgs Elgers izdod "Garīgas katoļu dziesmas" latviešu valodā02.05.1621lv
17N. Mollīns latviešu valodā iespieda un izdeva luterāņu baznīcas rokasgrāmatu trīs daļāsN. Mollīns latviešu valodā iespieda un izdeva luterāņu baznīcas rokasgrāmatu trīs daļās02.05.1615lv
18Londonā izdota "karaļa Džeimsa Bībele" angļu valodāLondonā izdota "karaļa Džeimsa Bībele" angļu valodā02.05.1611en, lv, pl
19 Zviedru karaspēks pārtrauc Rīgas aplenkumu Zviedru karaspēks pārtrauc Rīgas aplenkumu27.09.1604lv
20Ivana Bargā Maskavijas karaspēks ieņem AlūksniIvana Bargā Maskavijas karaspēks ieņem Alūksni14.02.1560lv

Karte

Nav piesaistītu vietu

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Ernsts GliksErnsts Gliks10.11.165205.05.1705lv, ru
  Birkas