26th March

Born

Jēkabs Krustkalns1854 Jēkabs Krustkalns (57 years old)

Dyonizy Dionizy Kotecki1887 Dyonizy Dionizy Kotecki (71 years old)

Stanisław Maciąg1890 Stanisław Maciąg (76 years old)

Franciszka Suska1902 Franciszka Suska (78 years old)

Pēteris Galeviuss1941 Pēteris Galeviuss (50 years old)

Died

Julianna Florentyna Daleszyńska1934 Julianna Florentyna Daleszyńska (85 years old)

Rūdolfs Muižzemnieks1980 Rūdolfs Muižzemnieks (84 years old)

Bruno Kalniņš1990 Bruno Kalniņš (90 years old)

Stanisław Roman Daleszyński1973 Stanisław Roman Daleszyński (87 years old)

Leonards Vasiļevskis1984 Leonards Vasiļevskis (71 years old)