23. februāris: Krievijas "Sarkanās Armijas" dzimšanas diena un boļševiku manifesta "Sociālistiskā tēvzeme briesmās"- publicēšanas datums, nevis "vīriešu diena"

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Personas:
5Personu saraksts
Notikumi:
108Notikumu saraksts
Datums:
23.02.1918
Papildu lauki

23. februāris - vēsturiski militārā nozīmē tā Krievijai ir diena, kurā Pirmā pasaules kara laikā vācieši izdzina krievu "sarkanos" spēkus no Narvas, Rēzeknes un Daugavpils (pēdējās 2 pieminētas šajā dekrētā) un sekojoši, tika publicēts boļševiku manifests "Sociālistiskā tēvzeme briesmās!" («Социалистическое отечество в опасности!»), kurš tiek atzīmēts kā Krievijas (PSRS Sarkanās) Armijas dibināšanas diena. Pats dekrēts bija pieņemts jau 15. janvārī, taču tobrīd vācieši vēl gaidīja uz miera līgumu.

Desmit dienas vēlāk (3. martā) boļševiki bija spiesti parakstīt Brestļitovskas miera līgumu ar Vāciju (Vācija miera līgumu piedāvāja jau kopš iepriekšējā gada nogales, taču boļševiki cerēja uz "pasaules revolūcijas sākšanos" un līgumu novilcināja. Rezultātā, vācieši atsāka uzbrukumus un strauji ieņēma ne tikai Krievijas 18. gadsimtā okupētās Baltijas, Polijas un Ukrainas teritorijas, bet iegāja arī krievu apdzīvotajās teritorijās*) un sāka apdraudēt galvaspilsētu (Petrogradu). Tiesa, vācieši cieta lielus zaudējumus (vairāk kā 300 kritušo) cīņās pie Pleskavas, taču ieņēma arī to.

Boļševiku propagandā ši diena tika apsaukta kā masveidu "brīvprātīgās" pieteikšanās uzsākšanas dienu Padomju Krievijas armijā, taču Sarkanās Armijas mobilizācija nebija brīvprātīga, bet obligāta un skāra pilnīgi visus:

"...Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам..."

Personas, kuras nevēlējās iesaistīties boļševiku armijā, tika pasludināti par "Ienaidnieka aģentiem" un tika nošauti bez tiesas.

"...Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления..."

***

Jau 1918. gada decembrī, pārkāpjot Brestļitovskas miera līgumu un Ļeņina (boļševiku) saukļus par "tautu pašnoteikšanās tiesībām" Krievijas Sarkanā armija iebruka Latvijā un to gandrīz pilnībā (līdz Ventai) okupēja. Vēsturiskie fakti pierāda, ka nevis "Ļeņins uzdāvināja Latvijai (Baltijai) brīvību", bet tieši pretēji- par spīti Rietumeiropā (un pat Vācijā) populārājām "pašnoteikšanās idejām", boļševiki centās vislielākā mērā nepieļaut valstu izveidošanos / neatkarības atjaunošanu valsīm, kuras dažādos laikos bija okupējusi Krievijas impērija.

Ciešot ievērojamus zaudējumus, latviešiem ar Sabiedroto palīdzību izdevās Sarkano armiju izdzīt atpakaļ uz Krieviju, taču tikai līdz 1939. gadam,- kad Sarkanā Armija "atgriezās" un uzspieda bāzu izvietošanu Latvijā. Pusgadu vēlāk, 1940. gada 17. jūnijā Sarkanā armija Latviju okupēja, un pretrunā ar starptautiskām normām, piespieda latviešus dienēt okupācijas armijā. 

***

Bijušajās PSRS okupētajās teritorijās postkomunistiski indivīdi, kurus aktīvi atbalsta Krievijas "troļļi" mēģina transformēt Latvijas (Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas, Ukrainas, Gruzijas) okupācijas armijas svētkus par "vīriešu dienu", lai lielā mērā atzīmētu okupēto zemju, arī latviešu vīriešu - tiesību "izvarošanas" masveida faktu. 

Padomju okupācijas armijas sastāvā praktiski visi latviešu jaunieši bija spiesti piedalīties PSRS komunistu atbalstītos apvērsumos un karos - 1979-89. g. Afganistānā un citās Āzijas un Āfrikas valstīs; ņemt dalību mierīgu demonstrantu apšaušanā Vācijā 1953.g., Ungārijā 1956.g. un Čehoslovākijā 1968. gadā.

Daudzi simti latviešu okupācijas armijā gāja bojā, bet vēl vairāk - fiziski vai morāli tika sakropļoti. Tikai daži desmiti latviešu bija "īsti vīrieši"- un pretojās Sarkanarmijas veiktajai okupācijai ar ieročiem rikās, vai mobilizācijai savas valsts okupantu armijā. Sekas tam vienmēr bija nāves vai vēlāk- cietumsods, vai piespiedu ārstēšana psihiatriskās slimnīcā.

Latvijas Armijas "dzimšanas diena" ir 10. jūlijs, savukārt 11. novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena- uzvara pār Rietumkrievijas Brīvprātīgo (Bermonta) armiju pie Rīgas.

Latvijas armijas pilnīgu uzvaru pār iebrukušo Krievijas Sarkano Armiju būtu atzīmējama 1. februārī , kad 1920. gadā tika noslēgts pamiers ar Krieviju, pēc tās spēku izdzīšanas aiz Zilupes.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) par Starptautisko vīriešu dienu ir noteikusi 19. novembri, kas kā "vīriešu diena" tiek atzīmēta ik gadu.

*

1918. gada februārī 5 dienās vācieši bija pavirzījušies bij. Krievijas Impērijas teritorijā apmēram 300km:

1918. gada 18. februārī Vācija ieņēma 4 kara gados neieņemto Daugavpili

1918. gada 19. februārī Vācija ieņēma Minsku

1918. gada 20. februārī Vācija ieņēma Polocku un Ukrainā - Kijevu.

1918. gada 22. februārī  Valmieru, Cēsis, Valga, Hāpsalu

1918.g. 23.- 24. februārī vācieši bez cīņām ieņema Narvu, taču vienlaikus notika smagākas cīņas pie Pleskavas, kuru ieņemot vācieši zaudēja ap 300 karavīru un tāpēc apturēja tūlītēju tālāku uzbrukumu. Vienlaikus boļševiki lūdza atsākt pamiera sarunas. Vācieši izvirzīja ultimātu, pieprasot tiem atstāt visas jauniekarotās teritorijas un pieprasot atbildēt 48 stundu laikā.

Boļševiki, neredzot citu iespēju, ultimātam piekrita un tika parakstīts Brestļitovskas miera līgums.

***

Sarkanā armija jeb Strādnieku un zemnieku Sarkanā Armija bija viens no Padomju Krievijas, vēlāk PSRS bruņoto spēku nosaukumiem. Pēc boļševiku apvērsuma 1917. gada novembrī, Krievijas armija bija sabrukusi un vēl saglabātajās daļās sākās virsnieku likvidācija.

Vienlaikus, bez armijas esošie boļševiki saglabāja ambīcijas iegūt varu ne tikai visā bijušā Krievijas teritorijā, bet visā pasaulē.

Lai pārgrupētu spēkus, boļševiki turpināja miera sarunas ar vāciešiem (Brestļitovskas miera līgums), taču vilcinājās piekrist tā noteikumiem, pēc kuriem Vācijas iekarotajā teritorijā tautām tiktu dotas pašnoteikšanās tiesības Vācijas protektorātā (Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija, Ukraina, Gruzija u.c.) 

1917.g. 16. decembrī, kā par spīti jau tā kritiskajam stāvoklim frontē, boļševiki pieņēma dekrētu, uz kura pamata tika likvidētas visas Krievijas armijas virsnieku pakāpes "no jefreitora sākot, un beidzot ar ģenerāli" ("начиная с ефрейторского, и кончая генеральским") un ievēlētu militāro komandieru institūta izveide ("введение принципа выборности командиров всех уровней").

Rezultātā armija pārvērtās labi bruņotās bandās, ko atzina pat paši boļševiki:

"...Лучшие элементы выбивались, умирали, попадали в плен, и таким образом создавался отбор худших элементов. К этим худшим элементам присоединились и те, которые шли в добровольческую армию не для того, чтобы бороться и погибать, а шли потому, что они остались без занятия, потому, что были выброшены на улицу в результате катастрофической ломки всего общественного уклада. Наконец, шли туда просто полугнилые остатки старой армии … В конце концов получилась система независимых маленьких отрядов, которые группировались вокруг отдельных предводителей. Эти отряды в конце концов ставили своей задачей не столько борьбу и защиту Советской власти и завоеваний революции, сколько бандитство, мародёрство..."

(Krievijas boļševiku partijas 8. kongresa materiāli)

Vācijas virspavēlniecība izteica šajā sakarā protestu, jo uzskatīja, ka bez savas virsniecības boļševiki vispār neko nevar garantēt un vienlaikus- nav uzskatāmi par sarunu vedējiem.

(Izņēmums virsnieku atcelšanai bija latviešu strēlnieku pulki, kuri, lai arī jau 1917.g. martā bija nodibinājuši Strēlnieku Izpildkomiteju (Iskolastrel) Voldemāra Ozola vadībā, uzskatīja, ka vēršanās pret virsniecību pilnībā sagraus to kaujasspēkas (šis viedoklis vēlāk mainījās, Iskolastrela vadībā nonākot boļševikiem, taču, atšķirībā no krievu vienībām, arī tad virsnieki netika fiziski iznīcināti))

1918. gada 15. (28.) janvāra uz Krievijas Tautas komisāru padomes dekrēta «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии»  pamata tika nodibināta Sarkanā Armija.

Armijas mērķis:

"...Оплот Советской власти в настоящем, фундамент для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе...

1918. gada 16. februārī Vācija Brest-Ļitovskā paziņoja, ka beidzas noslēgtais pamiers un Vācija atsāk kara darbību.

Pirmais Sarkanās Armijas virspavēlnieks (главнокомандующий всеми Вооружёнными Силами РСФСР) no 1918. gada 2. septembra līdz 1919. gada 8. jūlijam bija Jukums Vācietis.

Pēc 1946. gada Sarkanā armija pārsaukta par Padomju armiju.

***

Jau 1918. gada 13. aprīlī Petrogradā, no t.s. latviešu sarkanajiem strēlniekiem komplektēta Sarkanā armijas vienība, kas vēlāk pārtapa divīzijā. Veikli izmantojot propagandu par "atgriešanos Latvijā", "Latvijas atbrīvošanu no vāciešiem" boļševikiem izdevās pārliecināt latviešu strēlniekus Padomju Krievijas armijas sastāvā jau decembrī doties karot Latvijas teritorijā.

12.01.1919. SA sastāvā tika nodibināta "autonoma" Latviešu strēlnieku padomju divīzija, (12.01.1919.-26.06.1919.), kurai bija jāimitē "Padomju Latvijas armija", vienlaikus nostiprinot Latvijas teritorijas ieļaušanu Krievijas sastāvā.

Pēc Stučkas valdības ieviestā Sarkanā terora, pusgada laikā latviešu noskaņojums strauji mainījās un tie sāka dezertēt no latviešu sarkano strēlnieku pulkiem.

Rezultātā Latviešu strēlnieku padomju divīzija savu "autonomiju"zaudēja un tika pārsaukta par Sarkanās Armijas 53. strēlnieku divīziju (26.06.1919.-08.07.1919.), arī Latviešu strēlnieku divīzija (no 03.08.1919.) un tās pakļautība tika pilnībā atgriezta Krievijai.

***

*)

Sarkanās armijas dibināšanas laikā jau bija sācies pēdējo (18.-19.gs.) Krievijas impērijas iekaroto un okupēto koloniju atbrīvošanās process.  

1917. gada 29. novembrī Valkā dibināta latviešu partiju politiska organizācija Latviešu Pagaidu Nacionālā padome (LPNP), vēlāk Latviešu Nacionālā padome (LNP), pasludināja Latvijas autonomiju no Krievijas, bet janvārī- pilnīgu neatkarību no Krievijas impērijas

1918. gada 16. februārī Lietuva pasludināja neatkarību no Krievijas impērijas.

1918. gada 24. februārī Igaunija, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija pasludināja neatkarību no Krievijas impērijas.

1918. gada 27. februārī sākās pilsoņu karš Somijā (faktiski somu atbrīvošanās karš no krievu jūga) 

Sekojoši, Sarkanās armijas izveidošana un faktiskā darbība no tās dibināšanas pirmajām dienām bija vērsta ne tikai pret "šķiras ienaidniekiem" pašā Krievijā, bet vienlaikus tas bija jaunveidots reakcionārs militārais spēks, kura mērķis bija pakļaut arī nekrievu teritorijas.

 Pēc 1917. gada Krievijas revolūcijas un Brestļitovskas līguma noslēgšanas Latviju pilnībā okupēja Vācijas impērija, pēc kuras sakāves Pirmajā pasaules karā tikai 1918. gada 18. novembrī tika deklarēta neatkarīga Latvijas Republika.

Sarkanā Armija Latvijas Republikas teritoriju pēc tās proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī ir okupējusi 3 reizes:

 • 1919.-1920.g,
 • 1940.-1941.g. 
 • 1944.-1994.g.

Pretēji starptautiskām normām, kas aizliedz okupēto tautu iesaukšanu okupētājvalsts bruņotajos spēkos, PSRS to ignorēja, tādēļ Sarkanajā (Padomju) armijā bija spiesti dienēt arī okupētās Latvijas iedzīvotāji.

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1
Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā pēc tam, kad Ukrainas nacionālās gvardes karavīrs atklājis uguni aviācijas rūpnīcā Dņipro, Ukrainā26.01.2022en, lv
2
Vircburgā uzbrucējs ar "lielam nazim līdzīgu priekšmetu" nogalinājis 3 un ievainojis vismaz 6 25.06.2021lv
3Neatkarības laukumā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā šodien aizdedzinājies vīrietisNeatkarības laukumā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā šodien aizdedzinājies vīrietis22.01.2021lv
4Trīrā, Vācijā. automašīna ietriekusies ļaužu pūlī gājēju zonā. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, vismaz 15 cilvēki ievainotiTrīrā, Vācijā. automašīna ietriekusies ļaužu pūlī gājēju zonā. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, vismaz 15 cilvēki ievainoti01.12.2020lv
5Armēnija raķešu uzbrukumā 2. lielākajai Azerbaidžānas pilsētai Gandžai nogalinājusi vairāk kā 10 iedzīvotājus, vairāk kā 50 ievainotiArmēnija raķešu uzbrukumā 2. lielākajai Azerbaidžānas pilsētai Gandžai nogalinājusi vairāk kā 10 iedzīvotājus, vairāk kā 50 ievainoti17.10.2020lv
6Minskā, Baltkrievija, protestos pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem- pirmais upurisMinskā, Baltkrievija, protestos pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem- pirmais upuris10.08.2020lv
7Psihiatriskās slimnīcas pacients Rumānijas dziednīcā noslepkavojis 4 un ievainojis 9 cilvēkus Psihiatriskās slimnīcas pacients Rumānijas dziednīcā noslepkavojis 4 un ievainojis 9 cilvēkus 18.08.2019lv
8
terorista pašnāvnieka izraisītā sprādzienā pie militārās akadēmijas Kabulā, Afganistānā 6 cilvēki gājuši bojā un 16 ievainoti 30.05.2019lv
9Sprādzienā pie Bagramas aviobāzes Afganistānā bojā gājuši vismaz 3 ASV karavīri un vēl 3 ievainotiSprādzienā pie Bagramas aviobāzes Afganistānā bojā gājuši vismaz 3 ASV karavīri un vēl 3 ievainoti08.04.2019en, lv
10Boloņā, Itālijā uzsprādzis degvielas pārvadātāju auto. Vismaz 2 bojāgājušie, vairāk kā 70 ievainotoBoloņā, Itālijā uzsprādzis degvielas pārvadātāju auto. Vismaz 2 bojāgājušie, vairāk kā 70 ievainoto06.08.2018lv
11Mikroautobuss ietriecas gājējos Toronto, Kanādā, 10 bojāgājušieMikroautobuss ietriecas gājējos Toronto, Kanādā, 10 bojāgājušie23.04.2018lv
12Minsterē, Vācijā, kravas auto iebraucis gājēju pūlī. Vismaz 2 bojāgājušie; vairāki desmiti ievainoto. Slepkava nošāvies Minsterē, Vācijā, kravas auto iebraucis gājēju pūlī. Vismaz 2 bojāgājušie; vairāki desmiti ievainoto. Slepkava nošāvies 07.04.2018lv
13Kārtējais pašnāvnieka - spridzinātāja uzbrukums Kabulā, Afganistānā. Vismaz 95 cilvēki nogalināti, vairāk kā 110 nogādāti slimnīcāsKārtējais pašnāvnieka - spridzinātāja uzbrukums Kabulā, Afganistānā. Vismaz 95 cilvēki nogalināti, vairāk kā 110 nogādāti slimnīcās27.01.2018en, lv, ru
14Krievijas iebrukums Ukrainā. Krievu teroristi diennaktī nogalinājuši 9 ukraiņu militārpersonasKrievijas iebrukums Ukrainā. Krievu teroristi diennaktī nogalinājuši 9 ukraiņu militārpersonas20.07.2017lv
15Londonā kārtējais auto uzbrauciens pūlim. Viens cilvēks nobraukts, 10 ievainoti netālu no mošejas Londonā Londonā kārtējais auto uzbrauciens pūlim. Viens cilvēks nobraukts, 10 ievainoti netālu no mošejas Londonā 19.06.2017en, lv
16Krievijā kārtējo reizi apšaude ar policiju. Nogalinātas 2 civilpersonas; apsūdzība jau atstrādāta- terorisms Krievijā kārtējo reizi apšaude ar policiju. Nogalinātas 2 civilpersonas; apsūdzība jau atstrādāta- terorisms 23.10.2016lv
17
Luhanskas apgabala Brjankā teroristi nogalina 4 civiliedzīvotājus10.05.2014lv, ru
18Tallinā tiek pārvietots Bronzas kareivisTallinā tiek pārvietots Bronzas kareivis27.04.2007lv, pl, ru
19Pēc Alkaidas uzbrukumiem ASV, prezidents Dž. Bušs paziņo par "kara pret terroru uzsākšanu". Tas noved pie NATO iebrukuma Irākā un AfganistānāPēc Alkaidas uzbrukumiem ASV, prezidents Dž. Bušs paziņo par "kara pret terroru uzsākšanu". Tas noved pie NATO iebrukuma Irākā un Afganistānā20.09.2001en, lv
20Российская диверсионно-разведовательная группа "Дельфин" подбила Ту-134 выполнявший рейс Тбилиси-СухумиРоссийская диверсионно-разведовательная группа "Дельфин" подбила Ту-134 выполнявший рейс Тбилиси-Сухуми26.06.1993ru

Karte

Avoti: news.lv

Nav piesaistītu vietu

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Kliments VorošilovsKliments Vorošilovs23.01.188102.12.1969de, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
  2Ļevs TrockisĻevs Trockis26.10.187921.08.1940de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  3Rūdolfs EndrupsRūdolfs Endrups20.06.187815.03.1938en, lv, ru
  4Jukums VācietisJukums Vācietis23.11.187328.07.1938en, lv, ru
  5ĻeņinsĻeņins22.04.187021.01.1924de, en, lv, pl, ru
  Birkas