29. jūlijs

Dzimuši

Wincenty Zając1862 Wincenty Zając (57 gadi)

Roch Barbach1887 Roch Barbach (25 gadi)

Feliks Kordyka1890 Feliks Kordyka (75 gadi)

Zigurds Vaivods1963 Zigurds Vaivods (42 gadi)

Arveds fon Ungerns - Šternbergs1855 Arveds fon Ungerns - Šternbergs (86 gadi)

Miruši

Stanisław Malarz2006 Stanisław Malarz (54 gadi)

Tadeusz Janiszewski2016 Tadeusz Janiszewski

Urszula Woś1991 Urszula Woś (48 gadi)

Adam Markot1970 Adam Markot (79 gadi)

Bronisław Rzewuski1942 Bronisław Rzewuski (71 gadi)