26. janvāris

Dzimuši

Rožē  Vadims1928 Rožē Vadims (72 gadi)

Juris Visockis1943 Juris Visockis (74 gadi)

Jēkabs Alksnis1884 Jēkabs Alksnis (54 gadi)

Patriks Devaers1947 Patriks Devaers (35 gadi)

Edgars  Hermansons1898 Edgars Hermansons (28 gadi)

Miruši

Hose Ferrers1992 Hose Ferrers (80 gadi)

Līvija Akurātere2017 Līvija Akurātere (91 gadi)

Viktors Lorencs1992 Viktors Lorencs (64 gadi)

Kārlis Alfrēds Matisons1942 Kārlis Alfrēds Matisons (43 gadi)

Ieva Janševska1941 Ieva Janševska (68 gadi)