Arturs Ozoliņš

Pievieno šai personai bildi!

Dzimis 16. (3. pēc v. st.) III 1906. Valmieras apr. Umurgas pag. Ozolniekos (Āžu krogā) plkst. 11 lauksaimnieka (rentnieka) Pēteŗa Ozoliņa un Almas Viktorijas, dzim. Skancis, ģimenē.

3 g. mācījies Umurgas pag. sk.

Mācījies un 1920. beidzis Limbažu psk.  

No 1919. līdz 1922. mācījies valsts Limbažu vsk.

No 23.VIII 1922. līdz 18.VI 1925. mācījies Rīgas SkI, kuŗu beidzis ar dipl.paed. kvalifikāciju, un ar tiesībām strādāt par skol. a.p.i. – praktikantu Latvijas psk., I pak. psk., papildu sk. un pirmsk.

No 28.VII 1925. dzīvojis Valmieras apr. Katvaru pag.

No 1.IX 1925. līdz 1.III 1927., un no 1.IX 1928. līdz 16.III 1930. strādājis par skol. Katvaru 6 kl. psk.

Ar IM Sk. virsvaldes 16.VII 1926. lēmumu  piešķirtas  pilnas 6 kl. psk. skol. tiesības.

No 1.III 1927. līdz 25.VIII 1928. pildījis obligāto kaŗadienestu Latvijas armijā; dienējis 4. Valmieras k.p. Dienesta laikā 4.IX 1927. beidzis instruktoru rotu, 24.II 1928. beidzis vv. kursus. No dienesta atvaļināts vv. dienesta pak.

1929. vasarā beidzis IM Sk. departamenta rīkotos vācu val. psk. skol. sagatavošanas kursus.

No 16.III 1930. līdz 8.IX 1942. bijis skol.-audzinātājs Rīgas pils. Aizgādības valdes morāliski defektīvo bērnu namā (patversmē; vēlāk pārsaukta par Pleskodāles valsts zēnu audzināšanas iestādi) un pie tās pastāvošajā psk.  Rīgā.

Paralēli darbam, 17.IX 1931. iestājies LU Inženieŗzinātņu fak. Kultūrtechikas nod., stud.ing. (matr. nr.16411).

Ticības mācību apguvis pie māc. Šauruma un Birģeļa, un pie LU prof. Dr. L. Adamoviča.

Nolicis pārbaudījumu ticības mācības metodikā.

No 8.X 1934. bijis Pleskodāles bērnu nama (iestādes) psk. pārzinis.

1934. sk. dib. Mazpulka kopu, vad. Lopkopības sekciju.

Darbojies Rīgas Latv. skol. b-bā; bijis ievēlēts par b-bas valdes locekli.

Bijis Kokrūpniecības apv. vec. inženieris.

Mācījis ticības mācību sk.

1940. pad. okup. laikā atbrīvots no amata.

27.VI 1942. ļoti sekmīgi beidzis LU Inženieŗzinātņu fak. Kultūrtechnikas nod. pilnu kursu ar kultūrinženieŗa gradu (dipl.ing.civ.).

Dipl. darbs: Lauces upes regulēšanas projekts.

Ar Sk. depart. 1.IX 1942. cenzēts kā pilntiesīgs vsk. un arodsk. skol. kultūrtechniskajos priekšmetos ar 1.VIII 1942.

Strādājis par sk. pārzini Rīgas vakara techn.

Strādājis par inženieri saplākšņa f-kā Lignums.

1942./43. m.g., no 1.X 1942. strādājis par skol. ūdens ceļos, būvēs un meneroloģijā Rīgas valsts amatnieku sk. un vakara techn.

Līdz 1944. bijis f-kas Lignums direktors.

17.III 1944. bijis viens no 188 Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītājiem (nr.93).

1944. rudenī ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju.

Ar ģimeni dzīvojis Flensburgā (Flensburg), tad Darmštatē (Darmstadt), vēlāk Neištatē (Neustadt).

No 1946. līdz 1948. Vācijā bijis būvkopas Rīga vad. Reinas – Mainas (Rhein-Main) lidlauka būvē un inženieris IRO Būchbachas (Buchbach) izceļošanas centrā.

11.VIII 1949. ar ģimeni izceļojis uz ASV.

X 1949. ar ģimeni ieradies Elinvudā (Ellinwood), Kanzasas pavalstī.

Strādājis fermā.

No 1950. līdz 1952. ģimene dzīvojusi Hačinsonā (Hutchinson), Kanzasas pavalstī.

1951. nolicis ASV valsts pārbaudījumus, lai varētu strādāt par inženieri.

1952. ar ģimeni pārcēlies uz Toledo, Ohaio pavalsti.

No 1952. līdz 1976. strādājis par celtniecības inženieri Toledo (Toledo Testing Laboratory), Ohaio; nodarbojies ar tiltu projektēšanu.

Sniedzis būvniecības privātkons-jas.

1976. pārcēlies uz dzīvi Gigharborā (Gig Harbor) pie Takomas, Vašingtonas pavalstī.

Darbojies Ziemeļrietumu krasta vienībnieku akadēmiskajā kopā.

Dzīvojis paša būvētā mājā.

No 2001. vasaras vecuma nespēka dēļ dzīvojis veco ļaužu pansionātā Franke Tobey Jones Retirement Center.

ASV bijis Ohaio pavalsts Inženieŗu or-jas biedrs.

Nodarbojies ar rakstniecību; sarakstījis grāmatu Cilvēks un velns, stāstu grāmatas Likteņa ceļos (1976), Kaŗatēvs, (1992), Bāŗa bērni (1992), Baltie zirgi (1992) un Senču sala (1994), Likvidētie, Atstātā sala.

Miris 28.I 2003. Takomā, Vašingtonas pavalstī, ASV. Apglabāts New Tacoma Cemetery kapsētā.

16.VII 1938. apprecējies ar ārsti Zinaidu Igumenovs, var. (26.XI 1911. Maskavā, Krievijā – 13.VI 2001. Takomā, Vašingtonas pavalstī, ASV). Ģimenē ir dēls Artūrs Juris, fr.Acad. (10.IX 1940. Rīgā).

Luterticīgs, 16.(3. pēc v. st.) IV 1906. kristīts Umurgas ev. lut. dr. ASV bijis Takomas latv. ev. lut. dr. loceklis.

Studentu korporācijā Fraternitas Academica Latviensis uzņemts 1932.I sēmestrī. Visp! k!ts 6.II 1932. Kr!t! O. Krauze, kr!m! K. Stiebris. Spec! k!ts 29.I 1933. Balsstiesības ieguvis 27.V 1933. K!tā ievēlēts par s/l oec!, sen!, M!Z!Z! redakcijas kolēģijas locekli. Filistrējies. ASV darbojies k!ta s/l Rietumpiekrastes kopā un L!K!A! Vašingtonas štata latv. K!K!.

 

LVVA, 1632.f., 1.apr., 15366.l.,

LVVA, 4266.f., 1.apr., 11.l., 110.lp.,

LVVA, 4266.f., 1.apr., 38.l., 48.lpp.,

LVVA, 4820.f., 1.apr., 1435.l., 6.lp.,

LVVA, 7427.f., 1.apr., 16121.l.,

Fil! A. Ozoliņa autobiografija, 1999.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 80. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica, Rīga 2005., -304.lpp.,

Biografiskā vārdnīca Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas. Sast. Ieva Kvāle, Latvijas Kaŗa mūzejs, 2014., 21., 185.lpp.,

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 90. Korporācijas vēstures un biedru biografiskā enciklopēdija 1925-2015. Sast. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica’s Filistru biedrība, Rīga 2015., -342.-343.lpp.,

7.lp. nr.30 http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/2/ig/1/ie/262/book/34453.html,

http://www.atmina.unesco.lv/page/57,

http://www.karamuzejs.lv/lv/Petnieciba/veiktiePetijumi/LCPMemorands.aspx,

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Centr%C4%81l%C4%81s_padomes_memorands,

http://lv.wikipedia.org/wiki/Arturs_Ozoli%C5%86%C5%A1_(skolot%C4%81js)

 

Avoti: wikipedia.org, LVVA, Album Fratrum Academicorum

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saiknes

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    Birkas