Zygmuntas Berlingas

Pridėti į asmens nuotrauką!

Zygmuntas Berlingas (lenk. Zygmunt Henryk Berling, 1896 m. birželio 27 d. Limanova, Mažosios Lenkijos vaivadija – 1980 m. liepos 11 d. Varšuva) – Lenkijos karinis veikėjas, divizijos generolas.

1914 m. baigęs mokyklą įstojo į Lenkijos šaulių sąjungą ir iki 1917 m. kovojo Juzefo Pilsudskio lenkų legionuose. Nuo 1918 m. Lenkijos kariuomenėje kovojo su bolševikais, nuo 1937 m. pulko vadas. 1939 m. rugsėjo mėn. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, suimtas Vilniuje, internuotas TSRS. Kalėjo Starobelskas|Starobelsko koncentracijos stovykla|koncentracijos stovykloje. 1940 m. užverbuotas NKVD. 1941-1942 m. Lenkijos armijos, suformuotos TSRS, divizijos štabo viršininkas. Po Vladislovo Anderso armijos evakavimo liko TSRS, 1943-1944 m. vadovavo ten suformuotai lenkų kariuomenės Kosciuškos divizijai, I korpusui, I armijai. 1943 m. divizijos generolas. 1944 m. liepos – rugsėjo mėn. Lenkijos kariuomenės Pirmosios armijos vadas ir kariuomenės vyriausiojo vado pavaduotojas. Po konflikto su Lenkijos darbininkų partijos ir Lenkijos nacionalinio išsivadavimo komiteto vadovais 1944-1947 m. mokėsi Generalinio štabo karo akademijoje Maskvoje. 1948-1953 m. Generalinio štabo akademijos Varšuvoje komendantas.

 

Šaltiniai: wikipedia.org

Nėra vietos

  loading...

    Nėra nuorodų

    14.05.1943 | W Sielcach nad Oką sformowano 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

    1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1 DP) – związek taktyczny piechoty ludowego Wojska Polskiego. Dywizja została sformowana w maju 1943, w Sielcach nad Oką jako 1 Polska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Chrzest bojowy przeszła pod Lenino. W 1944 walczyła pod Puławami i o Pragę. Od lutego 1945 walczyła o Wał Pomorski, forsowała Odrę oraz wzięła udział w szturmie Berlina. Za udział w wojnie odznaczona złotym krzyżem orderu Virtuti Militari, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy oraz radzieckimi odznaczeniami: Orderem Czerwonego Sztandaru i Orderem Kutuzowa II stopnia.

    Pridėti atminties

    12.10.1943 | Battle of Lenino

    The Battle of Lenino was a tactical World War II engagement that took place between October 12 and October 13, 1943, north of the village of Lenino in the Mogilev region of Byelorussia. The battle itself was a part of a larger Soviet Spas-Demensk offensive operation with the aims of clearing the eastern bank of the Dnieper River of German forces and piercing the Panther-Wotan line of defences.

    Pridėti atminties

    Žymos