Zdzisław Goszczyński

Добавить Фото!

Kpt. w st. sp. Zdzisław Goszczyński s. Witolda i Stanisławy z Kossowskich, ur. 31 VIII 1897 w Janowicach, woj. kieleckie. Żołnierz Legionu Puławskiego i I Korpusu Pol. w Rosji. Członek POW. W 1920 służył w 55 pp, następnie w 17 baonie KOP „Dawidgródek”. W 1932 przeniesiony w st. sp. Odznaczony Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Walecznych czterokrotnie i medalami pamiątkowymi. Żonaty z Janiną z Turskich, miał córke Alicję.

CAW, AP 5897, 10248, 10262; MiD WIH, Ł.W. z 2 IV 1940; AM 4128. Na Ł.W. rok ur. 1895.

 

Источник: radaopwim.gov.pl

Нет привязок к месту

  loading...

    Взаимоотношения не установлены

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Добавь комментарии

    Бирки