Roman Kaczmarek

Ppor. rez. Roman KACZMAREK s. Ignacego i Agnieszki z Witaszków, ur. 9 VIII 1906 w Balutach, pow. lódzki. Absolwent Szkoły Realnej w Wie- luniu, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszkał w War- szawie. W 1932 ukończył SPRPiech. w Jarocinie. Dowódca plutonu strzeleckiego w 25 pp. Żonaty.

CAW, AP 12170; MiD WIH, Ł.W. z 1 IV 1940; AM 2030.

Источник: radaopwim.gov.pl

Нет привязок к месту

  loading...

    Взаимоотношения не установлены

    Не указано событие

    Бирки