Wiktor Laudański

Por. rez. Wiktor LAUDAŃSKI s. Tadeusza i Weroniki z Michniewiczów, ur. 10 I 1906 w majątku Polowo, pow. dzisneński. Ukończył gimnazjum w Dziśnie (1928) i SPRPiech. nr 9 w Berezie Kartuskiej. Należał do 86 pp. Na ppor. awansowal w 1932, na por. w 1936. Ukończył Wydział Technolo- giczny USB, uzyskując tytul inżyniera agronoma. Mieszkał w swoim mająt- ku Ksaweryno, którym sam administrowal, brak dalszych danych.

CAW, AP 1393; MiD WIH, L.W. 040/1 z IV 1940; AM 2361.

Источник: radaopwim.gov.pl

Нет привязок к месту

  loading...

    Взаимоотношения не установлены

    Не указано событие

    Бирки