Laimdota Dombrovska

Добавить Фото!
Дата рождения:
08.08.1917
Дата смерти:
09.02.1996
Продолжительность жизни:
78
Дней с рождения:
39067
Годы с рождения:
106
Дни после смерти:
10392
Годы после смерти:
28
Отчество:
Jēkabs Osvalds
Имя при рождении:
Dombrovskis
Категории:
Врач, Родом из Латвии, умер в эмиграции
Национальность:
 латыш
Кладбище:
Marietta, Mound Cemetery

 * 1917. II 08. Trikātas pag.

                1944. IV 01. beigusi Latvijas Universitāti.

                1944. dz. Tukuma 6-1.

                Avots:       LVVA P-1023-2-11-36.

Laimdota Dombrovska dzimusi 26.07.1917 (pēc v. s.) plkst. ½ 9 vakarā [5] armijas virsnieka Jēkaba Osvalda Dombrovska un viņa sievas Kristīnes Otīlijas (dzim. Alberta) ģimenē kā otrais no četriem bērniem. [4] Dzimšanas vieta – Valkas apriņķis, Trikātas pagasts, Kazruņģa skola.

Kristīta 28.08.1917 (pēc v. s.). Mājās kristījis Trikātas ev. lut. draudzes mācītājs. Kūmas: Rūdolfs Kalniņš; Marta Brants; Elvīra Maisiņa. [5]

Zaudējusi māti 4 gadu vecumā. Pamāte – Lizete Anna Marija Dombrovska.

Māsas – Ilga, Velta un Aina; pusbrālis – Oļģerts; pusmāsa – Daina.

Iesvētīta 10.05.1934 Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīcā. [18]

Ticība: luterticīga.

Tautība: latviete. [5]

Pavalstniecība – Latvijas. [3, 5] Pilsones iekšzemes pase saņemta 17.10.1933. [5] Vēlāk – Amerikas Savienoto Valstu pilsonība.

1931-1936 mācījusies Hercoga Pētera ģimnāzijā Jelgavā. Klasiskās ģimnāzijas kursu beigusi 17.06.1936. [5, 20]

Vēlēdamās turpināt izglītību, 1936. g. izturējusi eksāmenus un iestājusies Latvijas Universitātē, 15.09.1936 uzsākot studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļā, [5, 17] taču izlēmusi studiju virzienu mainīt – 1939. g. sekmīgi izturējusi uzņemšanas un konkursa pārbaudījumus, lai no 15.09.1939 studētu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. [5, 16, 19] Iestājeksāmenā domraksts “Dzimtenes skaistums latviešu literatūrā” novērtēts ar atzīmi “5”. [5] 

Svešvalodu prasmes: vācu valoda  (vāji). [6]

Studijas Latvijas Universitātes (Universitāte Rīgā) Medicīnas fakultātē ļoti sekmīgi beigusi un ārsta grādu ieguvusi 31.03.1944. [5] Šajā dienā izdotie ārstu diplomi bijuši pēdējie, kurus izsniegusi Latvijas Universitāte [34] līdz Medicīnas fakultātes atjaunošanai 27.12.1997. [30]

Nodarbošanās: ārste. [13] Veselības departamentā reģistrēta 03.04.1944. [5, 7] Tajā pašā gadā departamentam iesniegtajā ārsta reģistrācijas lapā un ārsta anketā norādījusi, ka pēc studiju beigšanas algotu darbu nav strādājusi un ar privāto praksi nav nodarbojusies. [6, 7] Praktizēt uzsākusi dažus mēnešus pirms došanās projām no valsts. [15]

1941. g. ar Latvijas Sarkanā krusta un laikraksta „Tēvija” starpniecību meklējusi Baigajā gadā apcietināto pusbrāli Oļģertu Dombrovski. [31]

Dzīvojusi Jelgavā, Skolotāju ielā 6; [1] Jelgavas apriņķa, Ozolnieku pagasta “Ilgās”; [3, 5] Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 5-8; [31] Tukuma ielā 6-1. [6, 7, 13] 03.06.1944 pārcēlusies dzīvot uz Līvāniem, bet 27.06.1944 – uz Mazsalacu. [7]

Otrā pasaules kara beigās devusies trimdas gaitās. No 17.10.1945 kopā ar ģimeni uzturējusies Eslingenes bēgļu nometnē Dienvidvācijā. [11] Visu laiku, kamēr dzīvojusi Vācijā, praktizējusi ārsta profesijā. [15]

09.12.1949 Tībingenes Universitātes (Vācija) Medicīnas fakultātē aizstāvējusi disertāciju, [35] lai gan 1944. g. ārsta anketā norādījusi, ka vācu valodu pratusi vāji. [6]

04.11.1950 ar amerikāņu militāro transportkuģi „General W.C. Langfitt” no Brēmerhāfenas ostas Vācijā izceļojusi uz Amerikas Savienotajām Valstīm un 14.11.1950 ieradusies Ņujorkas ostā. [22]

10.07.1956 naturalizācijas ceļā uzņemta ASV pilsonībā. [21]

Studējusi medicīnu Ņujorkas Universitātē.  Pēc augstskolas absolvēšanas ieguvusi licenci fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta praksei.

Nodarbošanās: ārste. Palīdzējusi veterāniem, kuriem bijušas smagi ievainotas ekstremitātes, vai kuri bija cietuši no amputācijas. [15] Strādājusi Veterānu veselības pārvaldes slimnīcās – Pensilvānijas pavalstī, Libānas slimnīcā, [25] un Rietumvirdžīnijas pavalstī, Hantingtona slimnīcā, [9] kurā darbojusies līdz aiziešanai pensijā. 

Pirms izlemt, kur pavadīt savus pensijas gadus, daudz ceļojusi, līdz 1976. g. nolēmusi apmesties Ohaio pavalstī, Marietā. [15]

Sabiedriskā darbība: Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedre. [8, 24-28] Piedalījusies LĀZA palīdzības fonda uzturēšanā. [29] Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē locekle. [15]   

13.08.1994 Rīgā 50 gadu universitātes beigšanas jubileju atzīmēja 1944. g. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti beigušie ārsti. Ar kolēģa Viktora Strauba starpniecību, atsaucoties aicinājumam, iedāvinājusi Latvijas muzejiem anatomisko terminu vārdnīcu „Nomina anatomica”. [34]

Dzīvojusi Ņujorkas pavalstī, Bruklinā, 1803 Beverlijas ceļā;21 Ohaio pavalstī, Sinsinati, 42 E Clifton gatvē [26] un 2301 Auburn gatves apartamentos 311; [24] Marietā, 314 Lankaster ielā [27] un 223 Summit ielā. [28]

Mirusi plkst. 18.15 Marietā, savā dzīvesvietā  223 Summit ielā, 78 gadu vecumā. [23, 32]        

Apbedīta Marietā, Mound kapsētā. [14]

 

Avoti:

 1. LVVA, 624. f., 2. apr., 33. l., 14. lp.
 2. LVVA, 624. f., 2. apr., 79. l., 89.-90. lp.
 3. LVVA, 2218. f., 2. apr., 23. l., 130. lp.
 4. LVVA, 5601. f., 1. apr., 1385. l., 69. lp.
 5. LVVA, 7427. f., 1. apr., 20076. l.
 6. LVVA, P-1023. f., 2. apr., 11. l., 36. lp.
 7. LVVA, P-1023. f., 2. apr., 34. l., 64. lp.
 8. Apinis, Kārlis. Kur mēs esam? Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 62 (1959, apr., maijs, jūn.), 26.-34. lpp.
 9. Dombrovska, Laimdota. No: Archīvs : raksti par latviskām problēmām. XIV, Tautas veselība. Melburna : Pasaules brīvo latviešu apvienība ; Kārļa Zariņa fonds, 1974. 283. lpp.
 10. Dombrovska Laimdota [tiešsaiste]. [B. v.] : Trikāta – Tālavas valsts galvaspilsēta, [b. g.] [skatīts 2013-07-10]. Pieejams: http://www.trikatasvesture.beverina.lv/index.php/ieverojami-novadnieki/c.
 11. Dombrovska Laimdota [tiešsaiste]. Bad Arolsen : Arolsen Archives, 2021 [skatīts 2021-12-18]. Pieejams: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/66911346?s=Dombrovskis%20Laimdota&t=222908&p=1.
 12. Dombrovskis Jēkabs Osvalds. No: Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca. Rīga : Nordik, 1998. 147.-148. lpp. : ģīm. ISBN 9984-510-17-4.
 13. Dombrovskis Laimdota, ārste [tiešsaiste]. [B. v.] : BIOGRAPHIEN, [b. g.] [skatīts 2013-07-10]. Pieejams: http://biographien.lv/D_dizc.html.
 14. Dr Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : Find a Grave, 2022 [skatīts 2022-01-23]. Pieejams: https://www.findagrave.com/memorial/130382562/dombrovskis.
 15. Dr Laimdota Dombrovskis : [nekrologs] [tiešsaiste]. [B. v.] : Find a Grave, 2022 [skatīts 2022-01-23]. Pieejams: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C91K-L9X3-J?cc=2358414&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQL8X-Q2NY.
 16. Fakultates lūdz palielināt uzņemamo studentu skaitu. Jaunākās Ziņas, Nr. 199 (1939, 4. sept.), 5. lpp.
 17. Hercoga Pētera ģimnazijas… Zemgales Balss, Nr. 212 (1936, 18. sept.), 5. lpp.
 18. Jaunatnes eesvehte. Semgales Balss, Nr. 103 (1934, 12. maijs), 3. lpp.
 19. Jauni studenti no Jelgavas. Zemgales Balss, Nr. 202 (1939, 7. sept.), [1.] lpp.
 20. Jelgavas vidusskolas beigušie. Zemgales Balss, Nr. 136 (1936, 19. jūn.), 5. lpp.
 21. Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2013 [skatīts 2013-10-06]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XGZW-WMH.
 22. Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2014 [skatīts 2014-01-25]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/24Y8-17X.
 23. Laimdota E Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2013 [skatīts 2013-10-06]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VK24-K1Y.
 24. LAZA biedri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 71 (1961, jūl., aug., sept.), 11.-25. lpp.
 25. LAZA biedri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 89 (1966, janv., febr., marts), 5.-19. lpp.
 26. LAZA biedri uz 1958. [gada] 1. decembri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 61 (1959, janv., febr., marts), 31.-46. lpp.
 27. LAZA biedru saraksts. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 114 (1978, apr.), 51.-[72.] lpp.
 28. LAZA biedru saraksts un adreses. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 116 (1979, apr.), 47.-[68.] lpp.
 29. LAZA palīdzības fonda uzturētāji. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 58 (1958,  apr., maijs, jūn.), 13.-14. lpp.
 30. Medicīnas fakultāte. Par mums. Vēsture [tiešsaiste]. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2022 [skatīts 2022-01-23]. Pieejams: https://www.mf.lu.lv/par-mums/par-fakultati/vesture/.
 31. Meklēsim pazudušos. Tēvija, Nr. 24 (1941, 28. jūl.), 5. lpp.
 32. Mūsu mīļā māsa… Laiks, Nr. 14 (1996, 24. febr.), 7. lpp.
 33. Rake, K. Universitātes medicīnas fakultāti beigušie ar mācības spēkiem. Tēvija, Nr. 96 (1944, 25. apr.), 6. lpp. : fotogr.
 34. Straubs, Viktors. No 43 satiekas 9. Laiks, Nr. 72 (1994, 7. sept.), 6. lpp. : fotogr.
 35. Leukopoese und Martalität bei der normalen weissen Maus unter Dauerbehandlung mit Äthylurethan [tiešsaiste]. [B. v.] : WorldCat.org, 2014 [skatīts 2014-01-25]. Pieejams: http://www.worldcat.org/title/leukopoese-und-mortalitat-bei-der-normalen-weissen-maus-unter-dauerbehandlung-mit-athylurethan/oclc/073894522.

 

 

Источник: biographien.lv

Нет привязок к месту

  loading...

    Взаимоотношения не установлены

    Не указано событие

    Бирки