Laimdota Dombrovska

Добавить Фото!
Дата рождения:
08.08.1917
Дата смерти:
09.02.1996
Отчество:
Jēkabs Osvalds
Имя при рождении:
Dombrovskis
Категории:
Врач, Родом из Латвии, умер в эмиграции
Национальность:
 латыш
Кладбище:
Marietta, Mound Cemetery

 * 1917. II 08. Trikātas pag.

                1944. IV 01. beigusi Latvijas Universitāti.

                1944. dz. Tukuma 6-1.

                Avots:       LVVA P-1023-2-11-36.

Laimdota Dombrovska dzimusi 26.07.1917 (pēc vecā stila) plkst. ½ 9 vakarā [5] armijas virsnieka Jēkaba Osvalda Dombrovska un Kristīnes Otīlijas (dzim. Alberta) ģimenē kā otrais no četriem bērniem. [4] Dzimšanas vieta – Trikātas pagasts, Kazruņģa [10] skola. [5]

Kristīta 28.08.1917 (pēc vecā stila). Mājās kristījis Trikātas ev. lut. draudzes mācītājs. Kūmas: Rūdolfs Kalniņš; Marta Brants; Elvīra Maisiņa. [5]

Zaudējusi māti 4 gadu vecumā. Pamāte – Lizete Anna Marija Dombrovska.

Māsas – Ilga, Velta un Aina; pusbrālis – Oļģerts; pusmāsa – Daina.

Iesvētīta 10.05.1934 Jelgavas Sv. Annas ev. lut. baznīcā. [15]

Ticība: luterticīga.

Tautība: latviete. [5]

Pavalstniecība – Latvijas. [3, 5] Pilsones iekšzemes pase saņemta 17.10.1933. [5] Vēlāk – Amerikas Savienoto Valstu pilsonība. [19]

1931-1936 mācījusies Hercoga Pētera ģimnāzijā Jelgavā. Klasiskās ģimnāzijas kursu beigusi 17.06.1936. [5, 18]

Vēlēdamās turpināt izglītību, 1936. g. izturējusi eksāmenus un iestājusies Latvijas Universitātē, 15.09.1936 uzsākot studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļā, [5, 14] taču izlēmusi studiju virzienu mainīt – 1939. g. sekmīgi izturējusi uzņemšanas un konkursa pārbaudījumus, lai no 15.09.1939 studētu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. [5, 13, 16] Iestājeksāmenā domraksts “Dzimtenes skaistums latviešu literatūrā” novērtēts ar atzīmi “5”. [5]

1941. g. ar Latvijas Sarkanā krusta un laikraksta „Tēvija” starpniecību meklējusi Baigajā gadā apcietināto pusbrāli Oļģertu Dombrovski. [30]

Studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē ļoti sekmīgi beigusi un ārsta grādu ieguvusi 31.03.1944. [5] Šajā dienā izdotie ārstu diplomi bijuši pēdējie, kurus izsniegusi Latvijas Universitāte [33] līdz Medicīnas fakultātes atjaunošanai 1997. g. [29]

Nodarbošanās: ārste. Iekšlietu ģenerāldirekcijas Veselības departamentā reģistrēta 03.04.1944. [5, 7] Šajā pat gadā departamentam iesniegtajā ārsta reģistrācijas lapā un ārsta anketā norādījusi, ka pēc studiju beigšanas algotu darbu nav strādājusi un ar privāto praksi nav nodarbojusies. [6, 7]

Dzīvojusi Jelgavā, Skolotāju ielā 6; [1] Ozolnieku pagasta “Ilgās”; [3] Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 5-8; [30] Tukuma ielā 6-1. [6, 7, 12] 03.06.1944 pārcēlusies dzīvot uz Līvāniem, bet 27.06.1944 – uz Mazsalacu. [7]

Otrā pasaules kara beigās devusies trimdas gaitās.

09.12.1949 Tībingenes Universitātes (Vācija) Medicīnas fakultātē aizstāvējusi disertāciju, [34] lai gan 1944. g. ārsta anketā norādījusi, ka vācu valodu pratusi vāji. [6]

04.11.1950 ar amerikāņu militāro transportkuģi „General W.C. Langfitt” no Brēmerhāfenas ostas Vācijā izceļojusi uz Amerikas Savienotajām Valstīm un 14.11.1950 ieradusies Ņujorkas ostā. [20]

10.07.1956 naturalizācijas ceļā uzņemta ASV pilsonībā. [19]

Nodarbošanās: ārste. Strādājusi Veterānu veselības pārvaldes slimnīcās Pensilvānijas [24] un Rietumvirdžīnijas pavalstī. [9]

Sabiedriskā darbība: Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedre. [8, 23-27] Piedalījusies LĀZA palīdzības fonda uzturēšanā. [28]

13.08.1994 Rīgā 50 gadu universitātes beigšanas jubileju atzīmēja 1944. g. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti beigušie ārsti. Ar kolēģa Viktora Strauba starpniecību, atsaucoties aicinājumam, iedāvinājusi Latvijas muzejiem anatomisko terminu vārdnīcu „Nomina anatomica”. [33]

Dzīvojusi Ņujorkas pavalstī, Bruklinā, 1803 Beverley Rd; [19] Ohaio pavalstī, Sinsinati, 42 E Clifton gatvē [25] un 2301 Auburn gatves apartamentos 311; [23] Mariettā, 314 Lankaster ielā [26] un 223 Summit ielā; [27] Pensilvānijas pavalstī, Veterānu veselības pārvaldes Libānas slimnīcā; [24] Rietumvirdžīnijas pavalstī, Veterānu veselības pārvaldes Hantingtona slimnīcā. [9]

Mirusi plkst. 18.15 mājās, Mariettā, 78 gadu vecumā. [22, 31]              

Apbedīta Mariettā, Mound Cemetery kapsētā. [21]

Avoti:

 1. LVVA, 624. f., 2. apr., 33. l., 14. lp.
 2. LVVA, 624. f., 2. apr., 79. l., 89.-90. lp.
 3. LVVA, 2218. f., 2. apr., 23. l., 130. lp.
 4. LVVA, 5601. f., 1. apr., 1385. l., 69. lp.
 5. LVVA, 7427. f., 1. apr., 20076. l.
 6. LVVA, P-1023. f., 2. apr., 11. l., 36. lp.
 7. LVVA, P-1023. f., 2. apr., 34. l., 64. lp.
 8. Apinis, Kārlis. Kur mēs esam? Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 62 (1959, apr., maijs, jūn.), 26.-34. lpp.
 9. Dombrovska, Laimdota. No: Archīvs : raksti par latviskām problēmām. XIV, Tautas veselība. Melburna : Pasaules brīvo latviešu apvienība ; Kārļa Zariņa fonds, 1974. 283. lpp.
 10. Dombrovska Laimdota [tiešsaiste]. [B. v.] : Trikāta – Tālavas valsts galvaspilsēta, [b. g.] [skatīts 2013-07-10]. Pieejams: http://www.trikatasvesture.beverina.lv/index.php/ieverojami-novadnieki/c.
 11. Dombrovskis Jēkabs Osvalds. No: Latvijas armijas augstākie virsnieki, 1918-1940 : biogrāfiska vārdnīca. Rīga : Nordik, 1998. 147.-148. lpp. : ģīm. ISBN 9984-510-17-4.
 12. Dombrovskis Laimdota, ārste [tiešsaiste]. [B. v.] : BIOGRAPHIEN, [b. g.] [skatīts 2013-07-10]. Pieejams: http://biographien.lv/D_dizc.html.
 13. Fakultates lūdz palielināt uzņemamo studentu skaitu. Jaunākās Ziņas, Nr. 199 (1939, 4. sept.), 5. lpp.
 14. Hercoga Pētera ģimnazijas… Zemgales Balss, Nr. 212 (1936, 18. sept.), 5. lpp.
 15. Jaunatnes eesvehte. Semgales Balss, Nr. 103 (1934, 12. maijs), 3. lpp.
 16. Jauni studenti no Jelgavas. Zemgales Balss, Nr. 202 (1939, 7. sept.), [1.] lpp.
 17. Jelgava. Pētera akadēmija, [193-?] [Atklātne] [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [b. g.] [skatīts 2017-07-23]. Pieejams: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/9707/.
 18. Jelgavas vidusskolas beigušie. Zemgales Balss, Nr. 136 (1936, 19. jūn.), 5. lpp.
 19. Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2013 [skatīts 2013-10-06]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XGZW-WMH.
 20. Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2014 [skatīts 2014-01-25]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/24Y8-17X.
 21. Laimdota Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : Findagrave.com, [b. g.] [skatīts 2017-07-23]. Pieejams: https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=Dombrovskis&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=130382562&df=all&.
 22. Laimdota E Dombrovskis [tiešsaiste]. [B. v.] : FamilySearch.org, 2013 [skatīts 2013-10-06]. Pieejams: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VK24-K1Y.
 23. LAZA biedri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 71 (1961, jūl., aug., sept.), 11.-25. lpp.
 24. LAZA biedri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 89 (1966, janv., febr., marts), 5.-19. lpp.
 25. LAZA biedri uz 1958. [gada] 1. decembri. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība. Apkārtraksts, Nr. 61 (1959, janv., febr., marts), 31.-46. lpp.
 26. LAZA biedru saraksts. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 114 (1978, apr.), 51.-[72.] lpp.
 27. LAZA biedru saraksts un adreses. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 116 (1979, apr.), 47.-[68.] lpp.
 28. LAZA palīdzības fonda uzturētāji. Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts, Nr. 58 (1958,  apr., maijs, jūn.), 13.-14. lpp.
 29. Medicīnas fakultāte [tiešsaiste]. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2016 [skatīts 2017-07-23]. Pieejams: https://www.lu.lv/fakultates/mf/.
 30. Meklēsim pazudušos. Tēvija, Nr. 24 (1941, 28. jūl.), 5. lpp.
 31. Mūsu mīļā māsa… Laiks, Nr. 14 (1996, 24. febr.), 7. lpp.
 32. Rake, K. Universitātes medicīnas fakultāti beigušie ar mācības spēkiem. Tēvija, Nr. 96 (1944, 25. apr.), 6. lpp. : fotogr.
 33. Straubs, Viktors. No 43 satiekas 9. Laiks, Nr. 72 (1994, 7. sept.), 6. lpp. : fotogr.
 34. Leukopoese und Martalität bei der normalen weissen Maus unter Dauerbehandlung mit Äthylurethan [tiešsaiste]. [B. v.] : WorldCat.org, 2014 [skatīts 2014-01-25]. Pieejams: http://www.worldcat.org/title/leukopoese-und-mortalitat-bei-der-normalen-weissen-maus-unter-dauerbehandlung-mit-athylurethan/oclc/073894522.

Источник: biographien.lv

Нет привязок к месту

  loading...

    Связи

    ИмяРодствоДата рожденияДата смертиОписание
    1Екабс ДомбровскисЕкабс ДомбровскисОтец23.08.188017.12.1949
    2
    Kristīne DombrovskaМать06.04.188519.11.1921
    3Oļģerts DombrovskisOļģerts DombrovskisБрат02.12.1924
    4Ilga BijaIlga BijaСестра26.03.191600.00.1996
    5Daina DombrovskaDaina DombrovskaСестра06.06.192304.04.2006
    6Velta HaasVelta HaasСестра10.11.192106.10.2010
    7Juris DombrovskisJuris DombrovskisДядя29.08.187819.10.1936
    8Kārlis VilsonsKārlis VilsonsДядя09.03.188506.06.1946
    9Jānis DombrovskisJānis DombrovskisДядя30.09.188205.02.1930
    10
    Lilija HajekaТетя13.06.189410.07.1920
    11
    Johanna HajekaТетя08.02.189317.02.1904
    12Elizabete DombrovskaElizabete DombrovskaТетя03.02.1880
    13
    Katrīne VulfsoneТетя11.03.1878
    14Alvis VulfsonsAlvis VulfsonsПлемянник26.07.195326.07.2007
    15
    Jāzeps HajeksДед20.06.185508.02.1939
    16
    Juris DombrovskisДед05.04.1849
    17
    Kārlis VulfsonsДед04.12.185326.09.1909
    18
    Luīze DombrovskaБабушка28.03.1857
    19
    Ludovika HajkovaБабушка08.09.1870
    20Marija VulfsoneMarija VulfsoneБабушка10.08.185628.07.1927
    21
    Jēkabs VulfsonsПрадед00.00.182321.02.1895
    22
    Ede MedneПрадед00.00.182604.06.1894
    23
    Pēteris MednisПрадед00.00.181614.02.1890
    24
    Marija VulfsoneПрабабушка00.00.182623.08.1907
    25Rihards VītumsRihards VītumsДвоюродный брат/сестра21.05.191013.12.1981
    26Herberts VulfsonsHerberts VulfsonsДвоюродный брат/сестра29.10.192030.10.1989
    27Ērika VītumaĒrika VītumaДвоюродный брат/сестра05.08.1908
    28
    Jēkabs VulfsonsДвоюродный брат/сестра21.05.1916

    Не указано событие

    Бирки