Osvalds Mednis

Добавить Фото!
Дата рождения:
15.01.1903
Дата смерти:
17.03.1990
Похоронен:
22.03.1990
Дополнительные имена:
(Oswald)
Категории:
Бухгалтер, Теолог, Член студентеческой корпорации, Экономист
Национальность:
 латыш
Кладбище:
Лесное кладбище (Рига)

Dzimis 15. (2. pēc v. st.) I 1903. Madonas apr. Cesvaines pag. Jāņģiģurtos lauksaimnieka Jēkaba Medņa un Edas, dzim. Rieba, ģimenē.

Bērnībā māte iemācījusi lasīt, dziedāt garīgās dziesmas un norunāt no galvas bībeles stāstus. Cesvaines pag. sk. mācījies tikai 1 ziemu, zināšanas papildinājis vasaras sk.

Ar māsu gadu dzīvojis Rīgā, tad Rūjienā. Gadu mācījies Rūjienas proģimn.

I pasaules kaŗa laikā ģimene devusies bēgļu gaitās uz Vladikaukāzu, Krievijā. 2 gadus mācījies Jekaterinodaras reālsk.

1917. atgriezies Latvijā.

2 gadus mācījies Biržu reālsk.

Apmeklējis Lazdonas sk. 1918./19. m.g. sk. tiek pārcelta uz Madonu.

1920./21. m.g. apmeklējis Cesvaines valsts vsk., kur mācījies no 6.IX 1920. līdz 14.V 1921. un beidzis vsk. kursu pēc neoģimn. tipa.

21.VII 1921. pieteicies LU Med. fak., studijas nav uzsācis. 4.IX 1921. iestājies LU Teoloģijas fak., stud.theol. (matr. nr.5042).

Apstākļi spieduši meklēt darbu un 26.II 1923. kļuvis par kantoristu Latvijas Bankā. No 1.IV līdz 1.X 1923. bijis Latvijas Bankas vec. kantorists. No 1.X 1923. līdz 16.XII 1924. bijis Latvijas Bankas rēķinvedis.

Ar Rīgas apr. Kaŗaklausības kom.19.XII 1924. lēmumu atzīts par nederīgu kaŗa dienestam uz slimību saraksta pamata.

No 16.XII līdz 16.II 1925. strādājis par II šķ. grāmatvedi Latvijas bankas Centrālā Grāmatvedībā. No 16.II līdz 16.XI 1925. strādājis par Latvijas Bankas grāmatvedi. No 16.XI 1925. Līdz 1.III 1931. strādājis par Latvijas Bankas vec. grāmatvedi.

16.IX 1929. sekmīgi beidzis LU Teoloģijas fak. pilnu kursu; piešķirts cand.theol. grads. Studiju darbs: Sv. Franciska reliģiski ētiskais ideāls un tā attiecības pret viduslaiku katoļu bazn.

Mācītāja cand. gadu kalpojis Gulbenes dr. pie mācītāja Egles. Mācītāja amatā nav ordinēts.

IX 1930. iestājies LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības nod., stud.oec.

No I.III 1931. līdz 6.VI 1940. bijis Latvijas Bankas pilnvarotais ar otrā paraksta tiesībām.

13.X 1938. sekmīgi beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. Tautsaimniecības nod. pilnu kursu; piešķirts cand.oec. grads. Dipl. darbs: Akciju sab.rezerves.

No 6.VI līdz 10.X 1940. bijis Latvijas Bankas Ārzemju korespondences daļas vad. – pilnvarotais ar pirmā paraksta tiesībām.

No 10.X 1940. līdz 1.VII 1941. bijis PSRS Valsts bankas LPSR kantoŗa Rīgā Valūtas norēķinu grupas pārzinis.

No 1.VII 1941. līdz 1.III 1942. bijis Latvijas Bankas daļas vad., no 2.VII līdz 1.X 1941. – arī galv. grāmatvedis. No 1.III 1942. līdz X 1944. strādājis par prokūristu – daļas vad. vācu bankā Gemeinschaftsbank Ostland. 1944. bijis Latvijas bankas prokūrists.

Pēc pad. otrreizējās okupācijas X 1944. strādājis PSRS Valsts Bankas LPSR kantorī par Valūtas norēķinu daļas vad.

1944. rudenī plānojis nokārtot ordinēšanos mācītāja amatā. Ar Bazn. virsvaldi nokārtojis eksāmenus un 13.X 1944. bijusi plānota ordinēšana. Rīgas „atbrīvošana”, resp., 2.pad. okupācija šos plānus izjaukusi.

27.X 1944. ticis arestēts darbavietā. Ar LPSR Iekšlietu Tautas komisariāta Kaŗaspēka Kaŗa tribunāla 11.I 1945. lēmumu, pamatojoties uz KPFSR Kriminālkodeksa 58-2 un 58-10, notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 6 gadiem bez īpašuma konfiskācijas un ar 3 gadu tiesību atņemšanu par to, ka „bijis vāciešu atbalstītājs, veicis pretpad. aģitāciju”. Dep. uz labošanas darbu kolōniju nr.4 Novgorodas apg., PSRS. Atbrīvots 24.X 1950. Atgriežoties 5 gadus nav drīkstējis dzīvot tuvāk Rīgai par 50 km.

Reabilitēts ar Augstākās tiesas 14.II 1996. lēmumu.

Strādājis par grāmatvedi dažādās vietās ar lauksaimniecību saistītās iestādēs. Pēc noteiktā soda laika ierobežojumu izbeigšanās, atgriezies Rīgā. Strādājis līdz pensijai.

Miris 17.III 1990. Rīgā. 22.III 1990. apglabāts I Meža kapos Rīgā.

26.XII 1928. salaulājies ar bankas darba kolēģi Mariju Martu Karlīni Āboliņu (2.V 1894. – 24.XII 1954.). Ģimenē ir dēls Zigurds Marģers, fr.Acad. (29.VII 1933. – 4.III 2007.) un meita Dagne (16.V 1936. – 25.VII 2008.).

Luterticīgs, Cesvaines ev. lut. dr. loceklis.

Studiju laikā LU Teoloģijas fak. viesojies studentu korporācijās Lettonia un Talavija. 4.II 1925. bijis viens no studentu korporācijas Fraternitas Academica 22 dibinātājiem. Daudz laika veltījis jaunā k!ta iekārtas radīšanā, meklējis atbalstītājus – goda filistrus (g!fil!). K!tā ievēlēts par s/l ref! vak! pr. vietn., int!g!t!, sen!, I!T!t!, Stud. pad. locekli, Tervetia's Draudzības kom. locekli, 10 gadu jubilejas komisijas locekli. 1930.II ex officio bijis P!K! sen!, I!T!t!. Filistrējies 31.IX 1931. Bijis Filistru biedrību savienības (F!B!S!) pr. vietn., sekr!, Filistru biedrības (F!B!) valdes pr-ka vietn. Komitāts 2.II 1940. 1969. piešķirta Tervetia's kr! lente. Miris, nesagaidot k!ta darbības atjaunošanu Latvijā.

 

LVVA, 4266.f., 1.apr., 7.l., b.p.,

LVVA, 7427.f., 1.apr., 5003.l.,

Es viņu pazīstu. Latv. biografiskā vārdnīca. Rīga: Biografiskā archīva apgāds, 1939. -333.lpp.,

No NKVD līdz KGB polītiskās prāvas Latvijā 1940. - 1986. Noziegumos pret pad. valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1999. 13795, - 497.lpp.,

Dēla, fil! Zigurda M. Medņa, 1990.II, dati no ģimenes archīva, 1999.,

43 no korporācijas Fraternitas Academica. Arnolds G. Rautenšilds. SIA Talsu tipogrāfija 2004. -76.-79.lpp., 

Album Fratrum Academicorum. Studentu korporācijai Fraternitas Academica 80. Kārlis Līdaks, Fraternitas Academica, Rīga 2005. -149.lpp.,

Baznīca staļinisma žņaugos. Latvijas Evanģeliski luteriskā baznīca padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1950. gadam. Juoko Talonens. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2009. -50., 203.lpp.,

449.lp. nr.42 http://www.lvva-raduraksti.lv/lv/menu/lv/2/ig/1/ie/187/book/7145.html,

http://academica.lv/konvents/dibinataji/

Источник: Rīgas dome, LVVA, Album Fratrum Academicorum

Нет привязок к месту

  loading...

    Связи

    ИмяРодствоДата рожденияДата смертиОписание
    1Zigurds Marģers MednisZigurds Marģers MednisСын29.07.193304.03.2007
    2
    Ivars MednisВнук12.08.195919.02.2017

    Не указано событие

    Бирки