Bolesław Longin Bartoszewicz

Dodaj nowe zdjęcie!
Ppor. art. Bolesław Longin BARTOSZEWICZ s. Józefa i Amelii z Zakrzewskich, ur. 28 X 1912 w Krasnojarsku. Absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. J. Lelewela w Wilnie (1933), kursu unitarnego SPPiech. w Ostrowi Maz. (1934) i SPArt. w Toruniu (1936). W 1939 ofic. zwiad. 3 baterii 9 dak.

L.S. 105; MKat., 1844/A; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego.

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    Nie występują żadne powiązania

    Nie określono wydarzenia

    Dodaj słowa kluczowe