Kapa vietas un pieminekļi

Ar attēliem Pievienot kapa vietu

Kapa vietu kapsēta: Rīga, Ivana (Jāņa) pareizticīgo un vecticībnieku kapi

NosaukumsUzstādītsValodasPersonas
Andreja Stūrestepa ģimenes kapiAndreja Stūrestepa ģimenes kapilv0
Voldajenko ģimenes kapavietaVoldajenko ģimenes kapavietalv5