Vietas

Ar attēliem Pievienot vietu

NosaukumsAktīva noAktīva līdzValodas
Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde17.11.2010lv
Brno observatorijaBrno observatorijalv
Brno traseBrno traselv
Brno, traselv
Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola08.05.2002lv
Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde Vālodzīte 26.06.2014lv
Brocēnu vidusskola27.09.2000lv
Brīvības laukums, TukumsBrīvības laukums, Tukumslv
Brīvības piemineklisBrīvības piemineklislv
Burtnieku Ausekļa vidusskola10.03.2000lv
Burtnieku Ausekļa pamatskola23.12.2015lv
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Burtiņš 28.07.2014lv
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Namiņš 24.07.2013lv
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Sienāzītis 20.02.2002lv
Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks 20.02.2002lv
Burtnieku muižaBurtnieku muiža00.00.128400.00.1577lv
Bārbeles evaņģēliski luteriskā baznīcaBārbeles evaņģēliski luteriskā baznīcalv
Bārtas pamatskola25.09.2000lv
Bērnu Radošas Attīstības Centrs Zelta Rasa 2 19.05.2006lv
Bērnu potenciāla attīstības centrs VARAVĪKSNE ABC 29.12.2005lv

1-20 « 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-215 200-215