Krievijā izdots dekrēts, ka valsts amatpersonām jāizmanto Krievijā ražotās automašīnas

Birkas