14. jūlijs

Miruši

Kristaps Bevitus1912 Kristaps Bevitus (14 gadi)

Pēteris Mežavilks2012 Pēteris Mežavilks (78 gadi)

Jānis Niedra1970 Jānis Niedra (61 gadi)

Rūdolfs Pavārs1975 Rūdolfs Pavārs (32 gadi)

Eduards Pāvuls2006 Eduards Pāvuls (77 gadi)