07. jūlijs

Miruši

Eduards Ševardnadze2014 Eduards Ševardnadze (86 gadi)

Sids Barrets2006 Sids Barrets (60 gadi)

Helena Stępień1988 Helena Stępień

Adalberts Bubenko1983 Adalberts Bubenko (73 gadi)

Boriss Lurje2008 Boriss Lurje (83 gadi)