Stopiņu novads, Ulbrokas kapi

Pievienot bildi!
Piesaistītie:
2605apskatīt sarakstu
Kapa vietas, pieminekļi:
1apskatīt sarakstu
Tālrunis:
+371 67387228
Mājas lapa:
Īpašnieks:
Stopiņu novada pašvaldība
Mērķis:
0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Politiskā teritorija:
Stopiņu novads
Platība:
6.19 ha
Papildu lauki

Ulbrokas kapi ir Stopiņu novada pašvaldības kapsēta, kuru izmanto arī apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji. Kapsētu apsaimnieko PA „Saimnieks”. Kapsētas teritorija ir paplašināta un 2009. gadā uzbūvēta jauna kapliča, veicot labiekārtošanu (kapu vietu un celiņu izveidošana).

2012.g adā senā guļbūves kapliča Ulbrokas kapos tika iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Kapličas ēka datēta ar 1849. gadu, un ir viens no diezgan retajiem guļbūves kapliču paraugiem, kas saglabājies Latvijā. Valsts aizsardzības zīmes Nr.8845.

Atbildīgais

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu un kapu vietu ierādīšanu: 

Silvija MAZURE, tālr.: 67387228; 26322587

Kapličas izmantošanas izcenojumi: (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 2010.gada 24.februāra lēmumu - protokols Nr.20)

  • kapličas izmantošana bez saldējamās kameras - 21.34 euro (t.sk.PVN) diennaktī;
  • kapličas izmantošana ar saldējamo kameru - 28.46 euro (t.sk.PVN) diennaktī; 
  • katra nākamā  diennakts saldējamās kameras izmantošanai - 7.11 euro  (t.sk.PVN).

 

Avoti: Stopiņu novada dome

    Birkas