Rūsiņš Mārtiņš Freivalds

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
10.11.1942
Miršanas datums:
04.01.2016
Apglabāšanas datums:
09.01.2016
Tēva vārds:
Visvaldis
Kategorijas:
Akadēmiķis, Pedagogs, skolotājs, Profesors, Zinātņu doktors
Tautība:
 latvietis
Kapsēta:
Rīgas Meža kapi

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds bija latviešu datorzinātnieks, matemātiķis un ilggadējs Latvijas Universitātes profesors.

Dzimis Cesvainē. 1965. gadā absolvē Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti un 1971. gadā iegūst zinātņu kandidāta grādu matemātikā Novosibirskas Valsts Universitātē profesora Borisa Trahtenbrota vadībā.

1985. gadā M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē Freivalds iegūst fizikas un matemātikas zinātņu doktora grādu, kurš 1992.gadā pielīdzināts Dr.h.mat. grādam.

No 1970. gada Rūsiņš strādāja LU Matemātikas un informātikas institūtā, bija ilggadējs LU Datorikas fakultātes (agrāk Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas) pasniedzējs. No 1992. gada Freivalds bija Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Rūsiņš ir LZA Eižena Āriņa balvas laureāts datorzinātnēs 2000. gadā par darbu ciklu "Efektīvi varbūtiski algoritmi". 2003. gadā Freivaldam tika piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par izciliem darbiem varbūtisko algoritmu un kvantu automātu teorijā un par zinātniskas skolas izveidošanu Latvijā.[2]

Freivalda zinātnisko interešu lokā ietilpa induktīvais izvedums, varbūtiski algoritmi, datorzinātnes matemātiskie pamati, algoritmu teorija un kvantu skaitļošana. Freivalds ir Latvijas kvantu skaitļošanas zinātniskās skolas pamatlicējs.

Freivalds uzstājies arī Latvijas programmētāju dienās ar saviem referātiem.

***

Izglītība: 1960. - 1965. Augstākā, matemātiķis-skaitļotājs, LVU Fizikas un matemātikas fakultāte

Nodarbošanās (2004.g.-2014.g.):

 • no 1992. – LU profesors
 • no 1998. – LU Matemātikas un Informātikas institūta vadošais pētnieks
 • 1992.-2010. - Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas loceklis

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi un apbalvojumi:

 • 2010. Eiropas Zinātņu Akadēmijas (Academia Europaea) loceklis
 • 2003. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Lielā Medaļa
 • 2003. A/S GRINDEX un LZA balva
 • 2000. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Eižena Āriņa balva
 • 1992. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
 • 1992. Latvijas Universitātes profesors
 • 1992. Habilitētā datorzinātņu doktora grāds (nostrifikācijas ceļā)
 • 1985. Fizikas un matemātikas doktora grāds (PSRS)
 • 1972. Fizikas un matemātikas kandidāta grāds (PSRS)

Zinātniski pētnieciskā darbība (2004.g.-2010.g.):

 • LZP projekts Nr. 271/2012  „Kvantu un ultrametriski automāti un algoritmi (ar studentu piedalīšanos)” (2013.g.-2016.g., projekta vadītājs)
 • LZP projekts Nr. 09.1570 „Kvantu automāti un daudzvērtīgas matemātiskas struktūras: īpašības un sarežģītība” (2009.g.-2012.g., projekta vadītājs)
 • LZP projekts Nr. 05.1528 „Kvantu algoritmi un to sarežģītība” (2005.g.-2008.g., projekta vadītājs)
 • ESF projekta Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku” (2009.g.-2012.g. projekta līdzizpildītājs)        
 • Programmu komitejas priekšsēdis International Workshop „Randomized and quantum computation” (Brno, Čehija, 2010)
 • Programmu komitejas priekšsēdis 10th Scandinavian Workshop on Algorithm Theory SWAT 2006, (Rīga, Latvija, 2006)
 • Programmas komiteju loceklis konferencēs SOFSEM 2008 (Nový Smokovec, Slovākija), LATA 2008 (Tarragona, Spānija), CIAA 2008 (Sanfrancisko, ASV), LATA 2009 (Tarragona, Spānija), LATA 2010 (Trīra, Vācija), NCMA 2011 (Milāna, Itālija)

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (2004.g.-2014.g.) : 41

 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (2004.g.-2014.g.):

 1. R. Freivalds, T. Zeugmann. Active Learning of Recursive Functions by Ultrametric Algorithms. Lecture Notes in Computer Science, 2014, v. 8327, 246-257.

 2. I. Kucevalovs, O. Krasts, R. Freivalds, T. Zeugmann. On the Influence of Technology on Learning Processes. Parallel Processing Letters, 2014, v. 24,No. 2, 23-28.

 3. R. Freivalds.. Ultrametric Finite Automata and Turing Machines. Lecture Notes in Computer Science, 2013, v.7907, 1-11.

 4. A. Yakaryilmaz, R. Freivalds, A. C. Cem Say, R. Agadzanyan. Quantum computation with write-only memory. Natural Computing, 2012, v. 11, No. 1, 81-94.

 5. R. Freivalds. Hartmanis-Stearns Conjecture on Real Time and Transcendence. Lecture Notes in Computer Science, 2012, v.7160, 105-119.

 6. R. Freivalds. Multiple Usage of Random Bits in Finite Automata. Lecture Notes in Computer Science, 2012, v.7287, 537-547.

 7. K. Balodis, I. Kucevalovs, R. Freivalds. Frequency Prediction of Functions. Lecture Notes in Computer Science, 2012, v. 7119, 76-83.

 8. A. Vasilieva, R. Freivalds. Nondeterministic Query Algorithms. Journal of Universal Computer Science, 2011, v. 17, No. 6, 859-873.

 9. R. Freivalds. Algorithmic Information Theory and Computational Complexity. Lecture Notes in Computer Science, 2011, v. 7070, 142-154.

 10. R. Freivalds, T. Zeugmann. On the Amount of Nonconstructivity in Learning Recursive Functions. Lecture Notes in Computer Science, 2011, v.6648, 332-343.

 11. R. Freivalds. Amount of nonconstructivity in deterministic finite automata. Theoretical Computer Science, 2010, v. 411, No.38-39, p. 3436-3443.

 12. R. Freivalds, A. Yakaryilmaz, A. C. Cem Say. A new family of nonstochastic languages. Information Processing Letters, 2010, v. 110, No.10, p. 410-413.

 13. R. Freivalds, M. Ozols, L. Mančinska. Improved constructions of mixed state quantum automata. Theoretical Computer Science, 2009, v. 410, No.20, p. 1923-1931.

 14. J. Bārzdiņš, R. Freivalds, C. H. Smith. Learning with belief levels. Journal of Computer and Systems Science, 2008, v. 74, No.4, p. 527-545.

 15. R. Freivalds. Non-Constructive Methods for Finite Probabilistic Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, 2008, v. 1, No.3, p. 565-580.

 16. R. Freivalds, R. F. Bonner. Quantum inductive inference by finite automata. Theoretical Computer Science, 2008, v. 397, No.1-3, p. 70-76.

Akadēmiskie kursi (kā arī novadīti aizstāvēti doktora, maģistra, bakalaura, kvalifikācijas darbi u.tml.; 2004.g.-2010.g.):

 • Algoritmu teorija (lekcijas LU, bakalaurantūra), A daļa, 2 kredītp.
 • Datu aizsardzība un kriptogrāfija (lekcijas LU, bakalaurantūra), B daļa, 2 kredītp.  
 • Algoritmu sarežģītība (lekcijas LU, bakalaurantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Algoritmu teorijas izvēlētas nodaļas (lekcijas LU, bakalaurantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Matemātikas pamatjēdzieni  (lekcijas LU, bakalaurantūra), B daļa, 4 kredītp.
 • Automāti, algoritmi un formālas valodas I (lekcijas LU, maģistrantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Automāti, algoritmi un formālas valodas II (lekcijas LU, maģistrantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Kvantu datori  (lekcijas LU, maģistrantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Spēļu teorija (lekcijas LU, maģistrantūra), B daļa, 2 kredītp.
 • Kriptogrāfijas matemātiskās metodes (lekcijas LU, maģistrantūra), B daļa, 2 kredītp.Pētniecības metodes (seminārs LU, doktorantūra), B daļa, 2 kredītp.

Līdz 2015.g. novadījis,

 • 8 doktora,
 • 17 maģistra,
 • 14 bakalaura darbu

aizstāvēšanu.

Rūsiņa Mārtiņa Freivalda doktoranti

Doktora zinātnisko grādu Rūsiņa Mārtiņa Freivalda vadībā ieguvuši:

 • 1974 Efim Kinber — Dr. math.
 • 1983 Agnis Andžāns — Dr. math.
 • 1989 Māris Alberts — Dr. math.
 • 1990 Daina Taimiņa — Dr. math.
 • 1991 Jānis Kaņeps — Dr. math.
 • 1994 Juris Vīksna — Dr. sc. comp.
 • 1997 Andris Ambainis — Dr. sc. comp.
 • 1999 Juris Smotrovs — Dr. sc. comp.
 • 1999 Dainis Geidmanis — Dr. math.
 • 2003 Marats Golovkins — Dr. sc. comp.
 • 2006 Maksims Kravcevs — Dr. sc. comp.
 • 2007 Arnolds Ķikusts — Dr. math.
 • 2008 Vasilijs Kravcevs — Dr. sc. comp.
 • 2008 Lelde Lāce — Dr. sc. comp.
 • 2010 Ilze Dzelme-Bērziņa — Dr. sc. comp.
 • 2012 Alina Vasiļjeva — Dr. sc. comp.
 • 2013 Taisija Miščenko-Slatenkova — Dr. sc. comp.
 • 2016 Kaspars Balodis — Dr. sc. comp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību (t.sk. akadēmiska darbība citvalstu augstskolās, tautsaimniecībā, profesionālās organizācijās u.tml.; 2004.g.-2010.g.):

Darbs ārzemju augstskolās (visiting professorship):  

 • Hokkaido University, Sapporo, Japan (2012)                                           
 • Kyoto University, Japan (2009)
 • Tsukuba Technical University, Japan (2006)
 • Cornell University, USA (2005)

Bijis arī LU Datorikas fakultātes Domes loceklis, LU Matemātikas un Informātikas institūta padomes loceklis, LU Datorzinātnes profesoru padomes priekšsēdis,

Avoti: wikipedia.org, news.lv, lu.lv

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Nav saiknes

    Nav norādīti notikumi

    Birkas