Rīga, Ziepniekkalna kapi

Pievienot bildi!
Piesaistītie:
482apskatīt sarakstu
Kapa vietas, pieminekļi:
3apskatīt sarakstu
Adrese:
Rīga, Misas iela 46-48, Riga, LV-1058, Latvia
Platība:
9.83 ha
Papildu lauki

Mālu iela Nr. 19, Rīga

Kapu pārzine: Regīna Strupe, tālrunis: 67623264

 

Ziepniekkalna kapi tika izveidoti 1871.gadā, tā ir viena no vecākajām pilsētas nomales kapsētām. Kapu platība ir 9,7 ha. Kapsēta ir daļēji slēgta.

Savulaik kapos apglabāja Doles salas iedzīvotājus, bet kopš 19.gs. 90.gadiem Ziepniekkalna kapos apbedīja Rīgas Sv. Jāņa un Lutera draudzes locekļus, bet katoļu kapos – katoļticīgos.

Rīgas Lutera draudzei, kā tolaik jaunai draudzei ar jaunu baznīcu, nebija savu kapu un tos nebija arī iespējams ierīkot baznīcas tuvumā, tādēļ 1890.gada 24.septembrī baznīcas celšanas komisija iesniedza lūgumu Rīgas pilsētas saimnieciskajai komisijai piešķirt zemi draudzes kapu ierīkošanai. Saimnieciskā komisija nolēma, ka jaunie kapi varētu atrasties neapbūvētā, smilšainā vietā Zeifenbergā (Ziepniekkalnā) starp Bauskas šoseju un Mītavas (Jelgavas) dzelzceļu. Arī Jāņa draudzei bija nepieciešami jauni kapi, tādēļ 1890.gada 11.oktobra sēdē Rīgas pilsētas valde nolēma bez atlīdzības piešķirt pieprasītos zemes gabalus Jāņa baznīcas, kā arī Lutera baznīcas administrācijai.

Pirmie apbedījumi Rīgas Lutera draudzes vēsturiskajos kapos tika veikti 1891.gadā, bet kopš 1897.gada blakus Lutera draudzes kapiem atrodas arī katoļu kapi – vienīgie Pārdaugavā.

05.08.1923 Torņakalna draudzes kapos notika zvana un sētas iesvētīšana [19].

1936.g., ievērojot Torņakalna Lutera baznīcas lūgumu, Rīgas pilsētas valde piešķīra zemes gabalu Ziepniekkalna kapu paplašināšanai. 1937.g. Rīgas pilsētas valde atļāva žoga būvi jaunierīkojamai brīvkapsētai Ziepniekkalnā. Jaunajos kapos bija paredzēts ierīkot apmēram 600 rindu kapuvietas. Žoga būve izmaksāja aptuveni Ls 2000,- .

Laikā, kad notika īpašumu atgūšana, Lutera draudze uz Ziepniekkalna kapiem nepieteicās. Sekojot vēsturiskai tradīcijai, Ziepniekkalna kapi vēl aizvien tiek saistīti ar Rīgas Lutera draudzi un arī draudze tos uzskata par saviem vēsturiskajiem kapiem, noturot tur kapu svētkus, jo vairums draudzes locekļu, arī vairāki draudzes mācītāji ir apbedīti tieši šajos kapos . Mūsdienās Ziepniekkalna kapi atrodas pašvaldības pārziņā; tos kopj, uzrauga un nodrošina to funkcionēšanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde.

Ziepniekkalna kapos apbedīti: 1905.g. revolūcijas dalībnieku Asaru ģimene – Austra (1891-1973), Indriķis (1864-1914), Lavīze (1871-1922) un Milda (1892-1970) (1973.g. atklāts piemineklis, tēlnieks A.Terpilovskis, granīts, bronza) , Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Eduards Ernests Freibergs (1891-1972), Jānis Dabars (1894-1919) un Bruno Januševics (1898-1976) [6], latviešu strēlnieks, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks Voldemārs Runcis (?-1937), latviešu strēlnieks Vilis Grandovskis (?-1936), Nacionālā teātra aktieris Pēteris Lazdiņš-Āris (?-1936), zemkopis, Latvijas armijas komandiera ģenerāļa Berķa brālis Andrejs Berķis (?-1936), traģiski bojā gājušais treka un šosejas riteņbraucējs Jānis Jansons (?-1937) , skolotāji Juris Simsons (1864-1937), Velta Daniševska un Jēkabs Jansons, katoļu garīdznieks Jāzeps Borodziula (1893-1983), gleznotājs Alberts Vucāns (1905-1964) [22], Latvijas Zinātņu akadēmijas  akadēmiķis Ojārs Neilands (1932-2003), diriģents un vokālists Jānis Markovs (1969-2009), džeza saksofonists, flautists un komponists Ivars Birkāns (1938-2010), Rīgas Svētās Trijādības katedrāles goda pārzinis mitroforais virspriesteris Leonīds Morozovs (?-2011).

Blakus Ziepniekkalna kapiem (ieeja no Graudu ielas) ir Otrā pasaules kara nacistiskā terora upuru brāļu kapi. Te apbedīti 1941-1944.gadā bojā gājušie padomju armijas karagūstekņi un nogalinātie civiliedzīvotāji. 1956.gadā tika atklāts tēlnieces E.Upenieces veidots granīta piemineklis.

 

Avoti:

1.     Aktieris P.Lazdiņš-Āris pēdējā gaitā.  Rīts, 1936, 28.aug., 7.lpp.

2.     Borodziula, Jāzeps [tiešsaiste]. Krāslava : Krāslavas novada centrālā bibliotēka, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.bibliotekakraslava.lv/?p=3070&pp=2766&lang=633

3.     Dabars, Jānis  [tiešsaiste]. [Rīga] : L.k.o.k., 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=321

4.     Freibergs, Eduards Ernests [tiešsaiste]. [Rīga] : L.k.o.k., 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=423

5.     Jānis Markovs (8.VII 1969-21.VIII 2009) [tiešsaiste]. [Rīga] : Diena.lv, 2009 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/janis-markovs-8-vii-1969-21-viii-2009-709003

6.     Januševics, Bruno [tiešsaiste]. [Rīga] : L.k.o.k., 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=603

7.     Jelgavā dzimušo džeza vecmeistaru Ivaru Birkānu izvadīs piektdien Rīgā [tiešsaiste]. [Jelgava] : ZZ.lv, 2010 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.zz.lv/news/article.html?xml_id=19336

8.     Kapsētu pārvalde [tiešsaiste]. [Rīga] : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 2011 [skatīts 2011-09-27]. Pieejams:http://mvd.riga.lv/lv/departaments/kapsetu_parvalde/.

9.     ĶBMZN darbība 2007.gadā [tiešsaiste]. [Rīga] : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams:http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=71

10.  Latviešu strēlnieku rindas paliek retākas. Jaunākās Ziņas, 1936, 29.sept., 10.lpp., ģīm.

11.  Lielā Miera osta [tiešsaiste]. Rīga : RVVĢ salidojums, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://rvvg.lv/salidojums/liela-miera-osta/

12.  Miris armijas komandiera brālis. Latvijas Kareivis, 1936, 15.febr., 1.lpp.

13.  Miris vecais strēlnieks un atbrīvotājs. Jaunākās Ziņas, 1937, 7.okt., 5.lpp.

14.  Mitroforā virspriestera Leonīda Morozova piemiņai [tiešsaiste]. [Rīga] : Latvijas Pareizticīgā baznīca, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://www.pareizticiba.lv/index.php?newid=4052&lang=LV

15.  Paplašinās Ziepniekkalna kapus. Brīvā Zeme, 1936, 14.okt., 15.lpp.

16.  Pirmdien. Jaunākās Ziņas, 1937, 29.sept., 15.lpp.

17Rīgas domes 23.02.1999. lēmums Nr.7108 „Par Rīgas kapsētu attīstības un apsaimniekošanas koncepciju” [tiešsaiste]. [Rīga] : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://mvd.riga.lv/lv/normativie_aktii/?ctype=9114&crel=10162&ckey=0&filter=Atlas%C4%ABt.     

18Rīgas pilsētas valde. Jaunākās Ziņas, 1937, 18.dec., 17.lpp.

19. Rigas Torņakalna draudzē... Swehtdeenas Rihts, 1923, 2.sept., 6.lpp.

20.  Rozentāls, Linards. Kapi [tiešsaiste]. Rīga : Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams: http://rigasluteradraudze.lv/par-mums/kapi/

21.  Sēras LAS sportistu saimē. Rīts, 1937, 7.aug., 16.lpp.

22.  Vucāns, Alberts [tiešsaiste]. Preiļi : Preiļu galvenā bibliotēka, 2011 [skatīts 2011-11-05]. Pieejams:  http://www.preilubiblioteka.lv/?menu=21&smenu=29

23.  Ziepniekkalna kapi. No: Rīga : enciklopēdija. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 749., 795.lpp.

24.  Воинское братское кладбище и братская могила гражданских лиц [tiešsaiste]. [Rīga] : Русское Общество в Латвии, 2011 [skatīts2011-11-05]. Pieejams: http://voin.russkie.org.lv/riga_ziepniekkalna.php

 

Informāciju sagatavoja: Velga Bāliņa, Rīgas Centrālā bibliotēka

 

    Birkas