Ernests Foldāts

Ernests Foldāts bija latviešu biologs, doktors.

Dzimis Liepājā, Otrā pasaules kara laikā iesaukts Latviešu leģionā. Pēc kara atradās gūstā Vācijā, kur pēc atbrīvošanas ieguva vidējo izglītību. Pēc tam emigrējis uz Venecuēlu. Ieguvis biologa doktora grādu, piedalījies vairākās ekspedīcijās uz dažādām valstīm.

Ernests Folfāts dzimis Liepājā, kur ieguvis pamatskolas izglītību un 3 gadus mācījies Liepājas ģimnāzijā. Kā ģimnāzijas audzēknis tika iesaukts Latviešu leģionā, dienēja 15. divīzijā, bet Otrā pasaules kara beigās nonāca Vācijā. 1945. gadā pabeidza Ēbenveileras latviešu ģimnāziju. No 1946. līdz 1948. gadam studē matemātiku Alberta Ludviga universitātē Freiburgā. 1948. gada oktobrī emigrē uz Venecuelu, kur no 1949. līdz 1954. gadam studē bioloģiju Venecuēlas Centrālajā Universitātē. Pēc tās beigšanas turpina studijas tajā pašā universitātē, paralēli mācoties un izstrādājot doktora disertāciju Harvarda universitātē (ASV). Bez tam E. Foldāts papildina savas zināšanas arī Jūras bioloģijas laboratorijā Woodshool (ASV).

Doktora grādu iegūst 1964. gadā par Venecuelas orhideju pētījumiem. Pēc doktora darba pārstrādāšanas un papildināšanas 1969.–1970. gadā to publicē 5 biezos sējumos kā Venecuelas orhideju floru. Pētot Venecuelas orhidejas, viņš atklāja un aprakstīja 70 zinātnei jaunas orhide jusugas, par kurām ir sarakstījis un izdevis arī atsevišķu grāmatu. Par šiem pētījumiem E. Foldāts 1964. gadā ir ieguvis Starptautisko Kreolas prēmiju zinātnē (šādu pagodinājumu Venecuēlā ir izpelnījies vēl tikai viens zinātnieks). 1965. gadā apbalvots ar Venecuelas Centrālās Universitātes Zinātņu fakultātes Zelta medaļu un diplomu. 1974. gadā apbalvots ar Venecuelas Centrālās Universitātes dibinātāja Hose Maria Vargas pirmās klases ordeni (1994. gadā viņš to saņēma atkārtoti). 1982. gadā viņš saņem Venecuelas botānikas tēva Henrija Pitiera pirmās klases ordeni par sasniegumiem dabas aizsardzībā. 1989. gadā – Goda diplomu no “International Federation of Scientific Societies” Parīzē. 1993. gadā pēc Harvarda universitātes ieteikuma profesoru E. Foldātu ievēl par biedru prestižajā starptautiskajā Linneja biologu biedrībā Anglijā. 1998. gadā Venecuelas Centrālā Universitāte apbalvo  viņu ar Francisko De Venanci ordeni. Tie ir tikai daži no saņemtajiem apbalvojumiem ko savā darbīgajā un ražīgajā mūžā par zinātnisko, pedagoģisko un sabiedrisko darbību ir saņēmis profesors E. Foldāts.

Strādājot Venecuelas Centrālajā Universitātē E. Foldāts pildījis nozīmīgus administratīvos amatus – bijis Botānikas departamenta un Bioloģijas skolas direktors, Zinātņu fakultātes dekāns, Universitātes un fakultātes Padomes kā arī dažādu komisiju loceklis. Līdztekus šiem administratīvajiem pienākumiem lasījis lekcijas, vadījis praktiskās nodarbības un prakses vairākos priekšmetos. Viņa lekciju kursi bija: Ievads bioloģijā. Vispārīgā botānika, Augu morfoloģija, Zemāko augu sistemātika. Jūras botānika. Fikoloģija, Vispārīgā ekoloģija, Orhideoloģija, Augsnes ķīmija u. c. Šo mācību kursu uzskaitījums vien norāda, cik augstas klases zinātnieks un pedagogs ir bijis E. Foldāts.

Pēc aiziešanas pensijā no darba universitātē viņš turpina aktīvu profesionālo un sabiedrisko darbību bioloģijā, ekoloģijā un dabas aizsardzībā. Tā no 1980. līdz 1983. gadam pie Marakaibo pilsētas Botāniskā dārza nodibināja un vadīja Augstāko Daiļdārzkopības skolu, strādāja Botānikas institūtā par orhideologu. Savas darbības laikā viņš piedalījies daudzos nacionālos un starptautiskos zinātniskos kongresos, tai skaitā 1991. gadā Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Rīgā. Publicējis vairāk kā 50 zinātniskus darbus. Nozīmīgākais no tiem ir Venecuēlas orhideju flora 5 sējumos.

Pēc gariem prombūtnes gadiem profesors Ē. Foldāts 1990. gadā ieradās savā dzimtenē un uzņēma kontaktus ar Latvijas Universitātes biologiem, lai varētu savas zināšanas un pieredzi sniegt arī mūsu studentiem un mācīb spēkiem. Kā viesprofesors E. Foldāts LU Bioloģijas fakultātē strādāja 1990. un 1993. gadā. Šajā laikā viņš augstā zinātniskā līmenī latviešu valodā nolasīja vairākus lekciju kursus: Tropu ekoloģiju. Algoloģiju, Tuksneša ekoloģiju un Orhideju ekoloģiju. Lasītie kursi bagātīgi tika ilustrēti ar diapozitīviem un citiem uzskates materiāliem. Būdams Latvijā, prof. E. Foldāts konsultēja Latvijas Universitātes un Latvijas Nacionālā botāniskā dārza zinātniekus par tropisko augu un it īpaši orhideju kultivēšanu. Bioloģijas fakultātes botānikas un ekoloģijas katedrai dāvināja Venecuelas orhideju un ķērpju herbāriju, zinātnisko literatūru, tai skaitā arī Venecuelas orhideju floras visus 5 sējumus, kā arī grāmatu par viņa atklātajām un aprakstītajām 70 Venecuelas orhideju sugām. LU Botāniskais dārzs kā dāvinājumu saņēma 12 orhideju sugu stādus, bet Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs – 25.

Latvijas Universitāte, augsti novērtējot prof. E. Foldātu kā izcilu pasaules klases zinātnieku un pedagogu, 1991. gadā ievēlēja viņu par Latvijas Universitātes Goda doktoru. Arī Latvijas Zinātņu akadēmija ļoti atzinīgi novērtēja prof. E. Foldāta devumu bioloģijas zinātnes attīstībā, 1993. gadā viņu ievēlot par LZA ārzemju locekli.

Profesors E. Foldāts aizgājis Mūžības ceļos, bet viņa diženais veikums dzīves laikā padarīja to nemirstīgu gan kā cilvēku, gan arī kā izcilu zinātnieku.

Ernests Foldāts bija jaunākās latviešu studentu korporācijas Fraternitas Vanenica biedrs.

Miris 77 gadu vecumā Venecuēlā, Karakasā.

Avots: LZA, Wkipedia

Nav pesaistītu vietu

    loading...

        Nav saiknes

        Birkas