4.sektors,101.vieta

Kapa vietai nav norādīta bilde. Pievieno!
Kapsēta:
Vilkājas kapi, TukumsSkatīt kapsētu
Piesaistītās personas :
1skatīt ierakstus

Kapa vieta atrodas Vilkājas kapos,orientieris-aka.No akas uz augšu,kreisajā pusē mazliet nost no takas redzams pelēki melns piemineklis ar stilizētu saules ornamentu.

Vilkājas kapi, Tukums

Piesaistītās personas:
8skatīt ierakstus
Kapa vietas, pieminekļi:
1skatīt ierakstus
Adrese:
Kandavas iela 14
Īpašnieks:
Tukuma novada Dome
Mērķis:
0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve; 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Politiskā teritorija:
Tukums
Platība:
8.86 ha
Papildu lauki

Veļku un Vilkājas kapi
Kapi atrodas blakus Veļķu mikrorajonam, kura apbūve – individuālās dzīvojamās mājas – strauji notika 20.gadsimta 70. un 80.gados.

Kapos apbedītas vairākas ievērojamas kultūras personības, piemēram, mākslinieki Ansis Artums (1908-1997) un Leonīds Āriņš (1907-1991), karikatūrists Gunārs Bērziņš (1927-1999) u.c.

Birkas