1918.g. Maskava lielinieku terora upuru kapa vieta

Birkas