Mykolas Burokevičius

Pridėti į asmens nuotrauką!
Gimęs:
07.10.1927
Mires:
20.01.2016
Be žodžių:
Миколас Бурокявичюс
Kategorijas:
Komunistas, Valstybės ir komunistų partijos lyderis
Pilietybė:
 lietuvių
Kapinės:
Nurodykite kapines

Mykolas Burokevičius (1927 m. spalio 7 d. Alytuje – 2016 m. sausio 20 d. Vilniuje) – Lietuvos komunistų lyderis, LKP (SSKP) CK pirmasis sekretorius nuo 1990 m. iki jos uždraudimo 1991 m. Buvo priešinimosi prieš LKP atsiskyrimo nuo SSKP lyderis, vienas 1991 m. valstybinio perversmo iniciatorių.

Biografija

Nuo 1946 m. SSKP narys. 1944–1947 m. dirbo komjaunimo ir partijos darbą Vilkaviškyje. 1954–1956 m. LKP CK partijos propagandos sektoriaus vedėjas. 1956–1960 m. LKP Vilniaus miesto komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas.

1949 m. baigė partinę mokyklą, 1955 m. Vilniaus pedagoginį institutą (VPI), 1963 m. Visuomenės mokslų akademiją prieSSKP CK. 1963–1969 m. dirbo Partijos istorijos institute prie LKP CK, dėstė KPI Vilniaus filiale. 1969–1974 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto filosofijos ir mokslinio komunizmo katedros vedėjas, 1974–1976 m. mokslinio komunizmo katedros vedėjas. Nuo 1976 m. dėstė VPI, 1978 m. profesorius. 

1990 m. vasario 24 d. vykusiuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos AT M. Burokevičiaus komunistai vietų negavo. 1990 m. birželio mėn. Mykolas Burokevičius, Juozas Kuolelis ir Juozas Jermalavičius jėga užgrobtose Vilniaus pedagoginio universiteto patalpose įkūrė radiją „Tarybų Lietuva“, kuriam vadovavo Leonas Bartoševičius ir Stanislavas Mickevičius, bei kitas organizacijas, kurios ten veikė iki 1991 m. rugpjūčio mėnesio. Šis radijas buvo priemonė vykdyti kitų valstybių ir užsienio organizacijų užduotis, viešai raginti smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, nuversti teisėtą valdžią. 1991 m. sausįnuo sovietinės kariuomenės ir vietos kolaborantų veiksmų Lietuvoje tiesiogiai arba netiesiogiai nukentėjo 1782 asmenys. 

1994 m. sausio 15 d. su Juozu Jermalavičiumi sulaikytas Minske. Apkaltintas sausį-rugpjūtį rengus sąmokslą nuversti nepriklausomos Lietuvos valdžią, sunkių kūno sužalojimų organizavimu ir bendrininkavimu įvykdžius tyčinę žmogžudystę.1999 m. rugpjūčio 23 d. už antivalstybinę veiklą nuteistas kalėti 12 metų kalėjimo, bausmę atliko Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Vilniaus 2-siuose pataisos namuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 2006 m. sausio 13 d. paleistas paprašius ET Parlamentinės Asamblėjos narių, prašymą inicijavus Ukrainos komunistų partijos nariui Borisui Oleinikui.  Bandė apskųsti teismo sprendimą EŽTT, tačiau pareiškimas buvo atmestas.

Bibliografija

 • Литва в братской семье народов СССР. – Ереван: Знание, 1967. – 53 p.
 • Lietuvos KP ideologinis darbas su inteligentija 1940–1965 m. – Vilnius: Mintis, 1972. – 197 p.
 • Ideologinio darbo teorija ir praktika (Mykolas Burokevičius, Kostas Navickas, Petras Setkauskis). Vilnius: Mintis, 1985. – 180 p

Šaltiniai: wikipedia.org

Nėra vietos

  loading...

    Nėra nuorodų

    Nėra įvykių nustatyti

    Žymos